Mainostajan kilpailuoikeusopas on ilmestynyt

Kilpailusääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa tuntuvia taloudellisia seuraamuksia sekä negatiivista julkisuutta. Nyt ilmestynyt Mainostajan kilpailuoikeusopas tuo esille keskeiset kilpailuoikeussäännökset, jotka koskettavat niin mainostajia kuin muitakin elinkeinonharjoittajia niiden päivittäisessä toiminnassa.

Kilpailulainsäädäntö asettaa rajoituksia kaikkien elinkeinonharjoittajien toiminnalle suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Kilpailusääntöjen johdosta esimerkiksi tietynlaiset ehdot asiakassopimuksissa ovat kiellettyjä samoin kuin kartellin tunnusmerkistön täyttävä yhteistyö kilpailijoiden kanssa. Mikäli yritys on määräävässä markkina-asemassa, kilpailusäännöt asettavat lisäksi tiettyjä rajoitteita yrityksen toiminnalle.
Oppaassa käsitellään mm.
- Kilpailusääntöjen soveltaminen ja keskeinen sisältö
- Muiden kuin kilpailijoiden väliset kilpailunrajoitukset
- Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
- Kilpailijoiden välinen yhteistyö

Tutustu oppaan sisältöön tarkemmin http://www.mainostajat.fi/mliitto/Kilpailuoikeusopas/sisalto.asp
Mainostajan kilpailuoikeusoppaan ovat kirjoittaneet AA, VT Arttu Mentula ja OTK, KTM Samuel Kolehmainen.
Kirjan hinta on 44 €. Mainostajien Liiton jäsenyritykset ja oppilaitokset 35 €.

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit