Mainostajan mobiilimarkkinointiopas on ilmestynyt

Mainostajien Liitto on julkaissut Mainostajan mobiilimarkkinointioppaan. Edellinen aihetta käsittelevä opas ilmestyi liiton julkaisusarjassa viisi vuotta sitten. Nyt mobiiliviestintä on nopeutuvien yhteyksien ja multimediapuhelinten yleistymisen ansiosta selvässä murrosvaiheessa. Mobiiliviestinnän etuja ovat mm. välineen henkilökohtaisuus sekä tulosten seurannan tehokkuus. Nopeasti kehittyvä teknologia, sähköisen markkinoinnin sääntely sekä kuluttajien tottumattomuus mobiiliviestintään tekevät alueesta haasteellisen. Mainostajan mobiilimarkkinointiopas antaa mainostajille, mainonnan suunnittelijoille ja muille alan ammattilaisille perustiedot matkapuhelimen ja matkaviestinnän käytöstä markkinoinnissa. Oppaan ensimmäiset seitsemän lukua kuvaavat mobiilimarkkinoinnin erityispiirteitä lukuisten esimerkkien avulla ja loppuosassa keskitytään mobiilin monipuoliseen käyttöön myynninedistämisessä. Opas on koottu tutkimusten ja mobiilimarkkinoinnin eturivin asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Ville Virtanen toimii tutkijana Helsingin Kauppakorkeakoulussa markkinoinnin ja johtamisen laitoksella ja konsultoi kansainvälisiä mobiiliyrityksiä, mainostajia ja medioita mobiilimarkkinoinnista. Mika Raulas johtaa opetuksen ohella vuorovaikutteisen ja digitaalisen markkinoinnin tutkimushankkeita Helsingin Kauppakorkeakoulussa sekä konsultoi yrityksiä. Panu Laaksonen toimii digitaalisen median markkinointipalveluja tarjoavan yrityksen toimitusjohtajana. Hinta 44 €, Mainostajien Liiton jäsenyrityksille ja oppilaitoksille 35 € (+alv 8%). 117 sivua, ISBN 952-5262-26-X.

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Tilaa

Liitteet & linkit