MAINOSTAJIEN RAHASTON PALKINTO KAARINA KILPIÖLLE

Mainostajien Liitto perusti 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001 Mainostajien rahaston. Rahaston palkinnon, 2500 euroa, sai tänä vuonna FM (väit.), sosiaalihistorioitsija Kaarina Kilpiö. Palkinto luovutettiin tänään Mainostajien Liiton tilaisuudessa Helsingissä. Kaarina Kilpiö on valmistunut alun perin Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitokselta vuonna 1998. Hän on ollut tutkimustyössään kiinnostunut arkisista musiikkikäytännöistä sekä musiikin ja äänimaiseman hyödyntämisestä erilaisissa yhteyksissä. Huhtikuussa tarkastettiin hänen talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen kuuluva väitöskirjansa suomalaisen mainoselokuvamusiikin historiasta. Parhaillaan Kilpiö toimii tutkijana Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksella. Jatkotutkimuksessaan hän perehtyy siihen, kuinka taustamusiikilla on Suomessakin muovattu julkisia ja yhteisöllistä tilaa ja aikaa 1960-luvulta lähtien. Kilpiön tutkimus suomalaisesta mainoselokuvamusiikista on uraauurtava, sillä muissakaan maissa aihetta ei ole tutkittu historiallisesta näkökulmasta. Tulokset tarjoavat myös välineitä lisääntyvän kaupallisen viestinnän ymmärtämiseen ympäristössä, jossa medialukutaidon merkitys muodostuu yhä tärkeämmäksi. Mainostajien rahastoa hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1983 perustettu Mainonnan professuurirahasto. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Siitä voidaan myöntää apurahoja ja jakaa palkintoja. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet Visa Heinonen, Arja Juntunen, Pirjo Vuokko, Liisa Uusitalo ja Martti Puohiniemi. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, puh. (09) 6860 8417, 040 5080607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi Kaarina Kilpiö, puh. (09)191 24956, 040 7731 736, kaarina.kilpio@helsinki.fi Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa.

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit