Vuoden Brändinrakentaja on Tikkurila

Vuoden Brändinrakentaja on uudistettu Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus. Nimen lisäksi palkinnon arviointiperusteita ja -prosessia on uudistettu. Huomiota kiinnitetään nyt enemmän mm. tavaramerkin suojaukseen. Ensimmäisen Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen sai Tikkurila Oy.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan vuosittain yhdelle Mainostajien Liiton jäsenyritykselle, joka on ollut markkinointiviestinnässään esimerkillinen. Uusina asioina Vuoden Brändinrakentajan valinnassa painotetaan sitä, miten hyvin yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa ja ottanut huomioon tavaramerkkien suojausnäkökulman.

– Liiton hallitus kiinnitti valinnassaan erityisesti huomiota siihen, että Tikkurila on kehittänyt markkinointiviestinnässään lisäarvoa kuluttajille palveluina ja johdonmukaisesti pitäytynyt valitsemassaan brändimaailmassa, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tikkurila on Suomen tunnetuimpia kuluttajabrändejä, ja se on onnistunut luomaan lisäarvon tuntua asiakkaille. Tikkurilan maailmassa maali ei ole vain seinälle levitettävää väriä, vaan keskeinen osa sisustusta ja maiseman rakentamista. Tikkurilan brändinrakennus on ollut moniulotteista, eri aisteihin vetoavaa ja johdonmukaista, mikä on saanut aikaan vahvoja mieli- ja muistikuvia. Heidän markkinointiviestintänsä on myös helposti tunnistettavaa. Tikkurilan tavaramerkkien ja vastaavien oikeuksien suojaus on hyvin hoidettu.

Tavaramerkkien suojaukseen erikoistunut Berggren Oy Ab on mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa antamalla arvionsa shortlistayritysten brändien suojauksesta. Lähtökohtana ovat edelleen Mainostajien Liiton säännöt ja se, missä määrin yrityksen toiminta pitkällä aikavälillä on toteuttanut liiton päämääriä eli kehittänyt asiallista ja totuudenmukaista markkinointiviestintää ja toteuttanut sitä markkinatalouden periaatteiden mukaan.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton vuosikokouksen yhteydessä.

Lisätiedot:

Mainostajien Liitto:
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, p. (09) 6860 8417, 040 508 0607
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Tikkurila Oy:
Markkinointijohtaja Arto Lehtinen, p. (09) 8577 3431, 0400 457381
arto.lehtinen@tikkurila.com

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit