Vuoden Mainostaja -tunnustus muuttuu Vuoden Brändinrakentajaksi

Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus on luovutettu vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle jo yli kaksikymmentä kertaa. Liiton hallitus on nyt muuttanut palkinnon nimen Vuoden Brändinrakentajaksi ja uudistanut vastaavasti arviointiperusteita ja -prosessia. Huomiota kiinnitetään nyt enemmän mm. tavaramerkin suojaukseen. Vuoden Brändinrakentaja 2008 julkistetaan Mainostajien Liiton vuosikokouksen yhteydessä 27. maaliskuuta.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan vuosittain yhdelle liiton jäsenyritykselle, joka on ollut markkinointiviestinnässään esimerkillinen. Uusina asioina Vuoden Brändinrakentajan valinnassa painotetaan sitä, miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa ja ottanut huomioon tavaramerkkien suojausnäkökulman.

– Uudistuksella haluttiin korostaa mainostajan monivuotista työtä brändinrakentamisessa, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Lähtökohtana ovat edelleen Mainostajien Liiton säännöt ja se, missä määrin yrityksen toiminta pitkällä aikavälillä on toteuttanut liiton päämääriä eli kehittänyt asiallista ja totuudenmukaista markkinointiviestintää ja toteuttanut sitä markkinatalouden periaatteiden mukaan.

Liiton hallituksen nimeämä esiraati valitsee Mainostajien Liiton jäsenistöstä kolme yritystä, jotka pääsevät shortlistalle. Näille lähetetään kysymyslomake, jossa selvitetään mm. markkinointistrategian dokumentointia ja tavaramerkkien suojausasioita.

Tavaramerkkien suojaukseen erikoistuneelle Berggren Oy Ab:lle jaetaan ehdokkaina olevien yritysten markkinointimateriaalia, josta käy ilmi yrityksen käytössä olevat brändit. Berggren arvioi markkinointimateriaalissa käytettyjen brändien suojausta ja antaa arvionsa Mainostajien Liitolle kustakin kolmesta ehdokkaasta. Tämän jälkeen liiton hallitus valitsee tunnustuksen saajan.

Vuoden Brändinrakentaja 2008 julkistetaan Mainostajien Liiton vuosikokouksen yhteydessä 27. maaliskuuta.


Lisätiedot:

Mainostajien Liitto:
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, p. (09) 6860 8417, 040 5080607
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit