Vuoden Mainostaja on VR

Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus luovutetaan vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle. Tänä vuonna palkinnon sai VR Osakeyhtiö.
– VR on toteuttanut pitkään erinomaista brändinhallintaa yhtiön palveluihin liittyvällä erottumiskykyisellä markkinointiviestinnällä, Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski sanoo.

VR ryhtyi uudistamaan entisen valtionyhtiön jäykkää imagoa vuosituhannen vaihteen jälkeen. VR koettiin luotettavaksi mutta vanhanaikaiseksi. Tavoitteina olivat mielikuvan muuttaminen positiivisemmaksi sekä junamatkustamisen suosion ja markkinaosuuden kasvattaminen.

VR:n mainonta oli uutta koko toimialalla. Markkinointiviestinnän strategiaa on noudatettu pitkäjänteisesti ensin imagomainonnassa ”kivimieslinjalla” ja sittemmin myös tuotemainonnassa. Uutta linjaa sovellettiin onnistuneesti myös eri medioihin. Systemaattisesti tutkittu ja kehitetty teema on tuonut tuloksia: kampanjoiden huomioarvo ja muistaminen ovat olleet korkealla tasolla keskitason budjetilla. Myös VR:n brändin arvostus on tutkimusten mukaan noussut. Ennen kaikkea mainonnalla on ollut selvä positiivinen vaikutus myyntiin ja markkinaosuuteen.

Menestyksekäs mainonta on vaikuttanut myös yrityksessä sisäisesti. VR:n henkilökunnan ammattiylpeys on kohentunut, kun mainonta on noussut puheenaiheeksi ja positiivisten asiakaspalautteiden sisällöksi.

Vuoden Mainostajan valinnassa Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota siihen, että yrityksen mainonta on sopusoinnussa vallitsevien lainsäädännöllisten ja itsesääntelynormien kanssa. VR:n mainonta täyttää myös nämä kriteerit.


Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit