Tukioppilas parantaa nuorten hyvinvointia koulussa

Tukioppilas parantaa nuorten hyvinvointia koulussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton organisoimia tukioppilastoiminta täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Oppivelvollisuuskoulun 7.-9. luokalla toimivat tukioppilaat ovat tärkeitä nuoren hyvinvoinnin lisääjiä. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt Sosiaalibarometri 2002:n mukaan. Raju yhteiskunnallinen muutos 1990-luvulla on vaikuttanut lapsiperheiden arkeen, ja ikävät tulokset ovat nähtävissä kouluissa. Myös hallitus on huomannut lapsipoliittisessa selonteossaan, että lasten emotionaalinen kehitys ja sosiaaliset taidot eivät ole saaneet riittävää huomiota. Tämä näkyy nuorten kyvyttömyytenä hallita elämäänsä ja kasvavana häiriköintinä. Tukioppilas on linkki sekä kaveripiirissä että oppilaiden ja koulun aikuisten välillä. Hän on koulun yhteisvastuun lisääjä ja nuorten ääni koulussa. Sosiaalisilta taidoiltaan heikko nuori voi tukioppilaan avulla saada solmussa olevat asiansa selvitettyä. Tukioppilas ei kuitenkaan ole ongelmanuoren kriisipsykologi, vaan kaveri, joka tietää, keneltä apua tarvittaessa saa. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa, että aikuisten apua on saatavissa. Oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty perusopetuslaissa. "Ongelmat eivät ryöstäydy käsistä, jos niihin puututaan tarpeeksi ajoissa. Kouluissa mahdollisuudet varhaiseen puuttumiseen ovat heikentyneet lamaleikkausten aikana päälle jääneen supistamislinjan takia. Opettajilla on liian suuret ryhmät, kouluterveydenhoitaja käy silloin tällöin, koulupsykologeja tai -kuraattoreja ei ole. Varsinkin tässä tilanteessa tukioppilas on arvokas apu, joka tuo ongelmat esiin ajoissa", toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski. Tukioppilastoiminta on saavuttanut parhaimmat tulokset kouluissa, jossa se on osana opetussuunnitelmaa. Tähän pitää päästä kaikissa Suomen peruskouluissa. Sen lisäksi ongelmien ennaltaehkäisy ja koulun ilmapiirin parantaminen on aloitettava jo 1.-6. luokilla. Tukioppilastoiminnan hyvien tulosten rohkaisemana Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Opetushallituksen kehittämää kummioppilastoimintaa on aloitettu. Kummioppilastoiminnassa ekaluokkalainen saa kuudesluokkalaisen kummin. Tukioppilaita on noin 10 000. He toimivat 447 koulussa 7.-9. luokilla ja heitä ohjaa 488 tukioppilasohjaajaa. Lisätietoja: Suunnittelija Anu Nurmela, (09) 3481 1414, 040-504 3154 Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 3481 1550, 040-545 7956 Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, (09) 3481 1580, 040-580 2393 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00030/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta.

Tilaa