15 vuotta kestävää kalastusta – uusi raportti esittelee kalatalousalan edelläkävijöitä

MSC:n (Marine Stewardship Council) uudessa 2014-2015 vuosiraportissa esitellään kalatalousalan edelläkävijöitä, jotka pyrkivät toiminnallaan turvaamaan kalan ja merenelävien tuotannon myös tulevia sukupolvia varten.

MSC-sertifioitujen kalastusyritysten vuosittainen kokonaissaalis on jo yli 9 miljoonaa tonnia, joka vastaa noin 10 prosenttia globaalista kala- ja äyriäissaaliista. Myös MSC-sertifioitujen tuotteiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä kuluttajapakattuja tuotteita on saatavilla maailmanlaajuisesti noin 17 000 ja sertifioituja kala- ja äyriäislajeja yli 100.

"MSC:n menestys on ollut mahdollista yhteistyökumppaniemme ansiosta. Yhdessä voimme edistää pysyvää muutosta toimintatavoissa, joilla valtameriämme kalastetaan. MSC-ohjelma kannustaa kalastajia hyviin käytäntöihin, mikä parantaa merien ja vesistöjen hyvinvointia. Tämän lisäksi MSC pyrkii vastaamaan sertifioitujen ja kestävästi tuotettujen merenelävien kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisesti", kertoo MSC:n Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Christoph Mathiesen.

Vahvempi ympäristöstandardi ja todisteet positiivisista muutoksista

Tänä vuonna MSC on päivittänyt kestävän kalastuksen ympäristöstandardinsa vaatimuksia, jotta se olisi entistä paremmin linjassa uusimman tieteellisen tutkimustiedon  ja kalastuksen hallinnoinnin parhaiden käytäntöjen kanssa. Uudet tutkimukset osoittavat, että MSC-ohjelmassa mukana olevat kalastusyritykset ovat onnistuneet varmistamaan pyynnin kohteena olevien kalakantojen elinvoimaisuuden, minimoimaan kalastuksen negatiiviset ympäristövaikutukset sekä hallinnoimaan kalastustoimintaansa tehokkaasti. Kyseiset tiedot kerätään vuosittain julkaistavaan MSC:n Global Impacts –raporttiin.

Yritysten sitoutuminen vastuullisesti pyydettyihin mereneläviin

Vuosiraportissa korostetaan myös sitoutumista MSC-ohjelmaan. Esimerkiksi IKEA -tavarataloketju tarjoaa tulevaisuudessa ainoastaan sertifioituja kala- ja äyriäistuotteita 370 myymälässään maailmanlaajuisesti. Myös Euroopan johtava pakasteiden valmistaja Iglo Group on sitoutunut toimittamaan vain vastuullisesti tuotettuja mereneläviä.

"Kestävästi tuotettujen merenelävien markkinakysyntä saa aikaan positiivisia muutoksia kalakantojen tilassa ja kalastuksen hallinnoinnissa. Vähittäiskauppiaiden ja jalostajien sitoutuminen MSC-sertifioituihin tuotteisiin rohkaisee yhä useampia kalastusyrityksiä osallistumaan MSC-ohjelmaan ja vastaamaan vastuullisesti pyydettyjen merenelävien kasvaneeseen kysyntään”, toteaa MSC:n johtaja Rupert Howes.

Edistyksellistä kalastusta Aasiassa ja pohjoisella pallonpuoliskolla

Vuosina 2014-2015 noin 40 uutta kalastusyritystä sai MSC-sertifioinnin ja 70 eteni täysarviointiin. Näiden yritysten joukkoon kuuluu pienimuotoista ammattikalastusta harjoittavia toimijoita ja suurempia kalastuslaivastoja.

Uusia MSC-sertifioituja lajeja ovat muun muassa Ashtamudin simpukka Intiassa ja Zonecon kampasimpukka Kiinassa. Noin 1000 ihmistä saa toimeentulon simpukan kalastuksesta Keralan aulueella Intiassa ja Kiinassa kampasimpukan kalastusosuuskunta työllistää yli 20 000 ihmistä. Kyseinen kalastusalue kattaa yli puoli miljoonaa hehtaaria Keltaisen meren pohjoisosassa.

Kaksi vuosikymmentä Newfoundlandin turskakannan romahtamisen jälkeen raportti tuo esiin positiivisia uutisia myös pohjoiselta pallonpuoliskolta. Esimerkiksi 97% Kanadan hummerin kalastuksesta on sertifioitu ja 87% Alaskan alueen kokonaissaalista on peräisin MSC-sertifioiduista lähteistä. Tämän lisäksi Islannissa toimiva Iceland Sustainable Fisheries -yhdistys pyrkii hakemaan sertifiointia kaikelle kaupalliselle kalastukselle.

Lisätietoja: Janne Posti, MSC Project Manager / Finland, Mobile: +358 44 980 5916, Email: janne.posti@msc.org

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena on muuttaa kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto ekologisesti kestäväksi. MSC ylläpitää maailman ainoaa luonnonkalatuotteiden sertifiointi- ja ympäristömerkkiohjelmaa, joka on yhtenäinen ympäristömerkkien vaatimusten standardisoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation ohjeistuksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n merestä pyydettyjen kalojen ja kalatuotteiden ympäristömerkitsemisen ohjeistuksen kanssa. Nämä ohjeet perustuvat FAO:n laatimiin vastuullista kalastusta koskeviin menettelyohjeisiin. Ohjeissa edellytetään kalastussertifiointi- ja ympäristömerkitsemisjärjestelmiltä seuraavia asioita:

- Kolmannen osapuolen suorittama objektiivinen pyydystysmenetelmien arviointi, jossa hyödynnetään tieteellistä näyttöä;

- Prosessien läpinäkyvyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä toimiva huomautusmenettely;

- Standardit, jotka perustuvat kohdelajien, ekosysteemien sekä hallintokäytäntöjen kestävyyteen;

MSC:llä on toimistot Lontoossa, Seattlessa, Tokiossa, Sydneyssä, Haagissa, Edinburghissa, Berliinissä, Kapkaupungissa, Pariisissa, Madridissa ja Tukholmassa.

MSC-ohjelmassa on mukana yli 350 kalastusyritystä. Näistä 270 on jo saanut sertifikaatin ja 106 yrityksellä on arviointi käynnissä. Lisäksi 40–50 yrityksellä on kesken luottamuksellinen esiarviointi. MSC-sertifioitujen ja arvioinnissa olevien kalastusyritysten vuosittainen raportoitu saalis lähentelee kymmentä miljoonaa tonnia, mikä vastaa 10 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain villinä pyydetystä kalasta. Sertifioitujen kalastusyritysten saalismäärä on noin kahdeksan miljoonaa tonnia kaloja ja äyriäisiä vuodessa, joka vastaa yli yhdeksää prosenttia kaikista vapaina pyydetyistä merenelävistä. Maailmanlaajuisesti jo yli 29 000 tuotteella on MSC-ympäristömerkki. Nämä tuotteet ovat peräisin sertifioiduilta yrityksiltä, jotka toimivat kestävällä tavalla.

Lisätietoja MSC:n toiminnasta voi lukea verkkosivuiltamme www.msc.org/fi

Tilaa

Liitteet & linkit