MSC lanseerasi kansainvälisen kestävän kalastuksen rahaston

Marine Stewardship Council (MSC) on lanseerannut uuden maailmanlaajuisen rahaston (The Global Fisheries Sustainability Fund, GFSF) tukeakseen ammattikalastukseen liittyvää tutkimusta.  Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti pienimuotoiselle ammattikalastukselle ja kehittyvien maiden kalastajille suunnattuja tutkimushankkeita.

Rahastosta jaetaan yhteensä 400 000 puntaa kahden vuoden hankkeisiin, joilla pyritään vahvistamaan kalastukseen liittyvää tutkimustietoa sekä kalastusyritysten mahdollisuuksia osallistua MSC-sertifiointiprosessiin.

“MSC:n visiona on elämää täynnä olevat valtameret ja turvattu merenelävien tuotanto nykyiselle ja tuleville sukupolville. Viisitoista vuotta MSC:n perustamisen jälkeen 250 kalastusyritystä on saanut MSC-sertifikaatin, joka osoittaa niiden olevan edelläkävijöitä kalavarojen kestävässä käytössä”, kertoo MSC:n johtaja Rupert Howes.

"Monelle kalastusyritykselle tieteelliseen tutkimustietoon ja riippumattomaan arviointiin perustuvan MSC-sertifioinnin saavuttaminen voi kuitenkin olla merkittävä haaste. Olemme luoneet tämän rahaston tukeaksemme hankkeita, joilla voidaan vahvistaa kalastustoimintaan liittyvää tutkimusta sekä vähentää puuttelliseen tutkimustietoon liittyviä ongelmia, jotka voivat olla esteenä sertifioinnin saamiselle. Rahastolla pyritään ennen kaikkea lisäämään MSC-ohjelman saavutettavuutta globaalilla tasolla”, toteaa Howes.

Kuka voi hakea?

Rahastosta voidaan myöntää tukea akateemisille instituutioille, riippumattomille tutkijoille, ammattikalastajille, valtion instituutioille sekä kansalaisjärjestöille. MSC toivoo, että määrärahoja voitaisiin kasvattaa tulevina vuosina. Se pyrkii aktiivisesti etsimään uusia yhteistyökumppaneita, jotta rahastosta olisi mahdollista kohdentaa varoja yhä useampiin tutkimusprojekteihin.

"Sen lisäksi, että tämä rahasto auttaa ammattikalastajia heidän pyrkimyksissään kohti kestävää kalastustoimintaa, se auttaa myös parantaamaan kalastuksesta riippuvaisten yhteisöjen toimeentuloa sekä ekosysteemien hyvinvointia tulevia sukupolvia varten”, kertoo Howes.

MSC toivoo erityisesti hankehakemuksia, joiden tarkoituksena on etsiä ratkaisuja tieteelliseen tutkimustietoon, teknologiaan tai kalastuksen hallinnointiin liittyviin haasteisiin, jotka voivat olla esteenä MSC-sertifioinille. Hankkeet voivat myös vahvistaa pienimuotoisen ammattikalastuksen sekä kehittyvien maiden kalastajien kapasiteettia heidän pyrkimyksissään kohti vastuullista kalastustoimintaa ja varsinaista sertifiointiprosessia.

Vuoden 2015 viimeinen hakupäivä on 31. lokakuuta. MSC ilmoittaa avustuspäätöksistä vuoden lopussa.

Rahoituksesta kiinnostuneita organisaatioita ja yksityishenkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä MSC:hen lähettämällä tiedustelut osoitteseen GFSF@msc.org, josta voi pyytää prosessiin liittyvää ohjeistusta sekä hakemuslomakkeen. Kaikki tiedustelut tulee esittää englanniksi.

Lisätietoja: www.msc.org/GFSF

Janne Posti, MSC Project Manager / Finland, Mobile: +358 44 980 5916, Email: janne.posti@msc.org

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena on muuttaa kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto ekologisesti kestäväksi. MSC ylläpitää maailman ainoaa luonnonkalatuotteiden sertifiointi- ja ympäristömerkkiohjelmaa, joka on yhtenäinen ympäristömerkkien vaatimusten standardisoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation ohjeistuksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n merestä pyydettyjen kalojen ja kalatuotteiden ympäristömerkitsemisen ohjeistuksen kanssa. Nämä ohjeet perustuvat FAO:n laatimiin vastuullista kalastusta koskeviin menettelyohjeisiin. Ohjeissa edellytetään kalastussertifiointi- ja ympäristömerkitsemisjärjestelmiltä seuraavia asioita:

- Kolmannen osapuolen suorittama objektiivinen pyydystysmenetelmien arviointi, jossa hyödynnetään tieteellistä näyttöä;

- Prosessien läpinäkyvyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä toimiva huomautusmenettely;

- Standardit, jotka perustuvat kohdelajien, ekosysteemien sekä hallintokäytäntöjen kestävyyteen;

MSC:llä on toimistot Lontoossa, Seattlessa, Tokiossa, Sydneyssä, Haagissa, Edinburghissa, Berliinissä, Kapkaupungissa, Pariisissa, Madridissa ja Tukholmassa.

MSC-ohjelmassa on mukana yli 350 kalastusyritystä. Näistä 242 on jo saanut sertifikaatin ja 101 yrityksellä on arviointi käynnissä. Lisäksi 40–50 yrityksellä on kesken luottamuksellinen esiarviointi. MSC-sertifioitujen ja arvioinnissa olevien kalastusyritysten vuosittainen raportoitu saalis lähentelee kymmentä miljoonaa tonnia, mikä vastaa 10 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain villinä pyydetystä kalasta. Sertifioitujen kalastusyritysten saalismäärä on noin kahdeksan miljoonaa tonnia kaloja ja äyriäisiä vuodessa, joka vastaa yli yhdeksää prosenttia kaikista vapaina pyydetyistä merenelävistä. Maailmanlaajuisesti jo yli 27 000:lla tuotteella on MSC-ympäristömerkki. Nämä tuotteet ovat peräisin sertifioiduilta yrityksiltä, jotka toimivat kestävällä tavalla.

Lisätietoja MSC:n toiminnasta voi lukea verkkosivuiltamme www.msc.org/fi

Liitteet & linkit