Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: ”Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista”

Rastorin uusi rehtori peräänkuuluttaa strategialähtöistä osaamisen kehittämistä sekä työelämän ja koulutuksen saumatonta yhteensovittamista.

Tekniikan lisensiaatti Kirsti Kehusmaa on nimitetty Rastor Oy:n rehtoriksi 25.8. alkaen. Rastorille Kehusmaa siirtyy Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jossa hän on toiminut johtamisen yliopettajana sekä palveluiden johtamisen osaamisalueen vetäjänä. Aiemmin Kehusmaa on työskennellyt muun muassa liikkeenjohdon strategiakonsulttina sekä viestintä- ja HR-johtajana.

”Koulutusala tuntuu todella omalta, mutta olen kaivannut samalla lähemmäs työelämää. Rastorissa tutkintomaailma, työelämäkokemus, valmennukset ja konsultointi yhdistyvät erittäin kiinnostavalla tavalla”, Kehusmaa sanoo.

Työelämälähtöisempää koulutusta

Vuosien varrella koulutuspalvelut ovat tulleet Kehusmaalle tutuksi niin niiden toteuttajan, ostajan kuin konsultinkin näkökulmista. ”Eri toimenkuvat ovat vain vahvistaneet näkemystäni siitä, että kaiken osaamisen kehittämisen tulee pohjautua organisaation tarpeisiin ja strategiaan sekä olla samalla tavoitteellista ja tuottavaa. Osaamisen kehittämisen ja strategian yhteensovittamisessa on monella yrityksellä kuitenkin vielä runsaasti työsarkaa”, Kehusmaa pohtii.

Samalla hän perää olemassa oleviin järjestelmiin joustavuutta: ”Aikuiskoulutusta tulisi kehittää entistä työelämä- ja organisaatiolähtöisempään suuntaan. Uskonkin, että esimerkiksi Rastorille valmennustoiminnan ja tutkintojen entistä joustavampi yhteensovittaminen on jatkossa merkittävä vahvuus.”

Kehusmaan mukaan työelämässä tarvitaan nykyään toisaalta syvällistä asiantuntijuutta, toisaalta taas monipuolisia työelämätaitoja kuten verkostoitumiskykyä, projektinhallintaosaamista sekä taitoa hahmottaa kokonaisuuksia. ”Moni puhuu työntekijän markkina-arvosta, mikä on lopultakin melko kylmältä kuulostava määritelmä. Samaa asiaa voi kuitenkin lähestyä myös yksilön hyvinvoinnin kannalta: ihminen, jolle löytyy mielekkäitä ja häntä itseään motivoivia tehtäviä on myös työnantajan kannalta tuottava työntekijä. Innostuneisuuden ja osaamisen halun ruokkimisen tulisikin olla osaamisen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen ytimessä”, hän summaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Kirsti Kehusmaa, puh. 0458783540, kirsti.kehusmaa@rastor.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia