Matkailu- ja ravintolapalveluiden kysynnän kasvu pysähtymässä

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysynnän nopea kasvu vuoden alkupuoliskolla lähes tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden loppukuukausina ja ensi vuonna kasvua ei ole näköpiirissä lainkaan. Toimialan kannalta pahinta olisi heikentää kotimaista kysyntää kulutusverojen korotuksilla.

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 4,5 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi hieman alle 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat kohosivat samaan aikaan vajaat 1,5 prosenttia. Heinä-syyskuussa kysyntä kasvoi enää puoli prosenttia.

Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 7 prosenttia. Huonehinnat nousivat noin 2 prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi 5 prosenttia. Kasvua vauhditti vientikysyntä eli ulkomaalaisten yöpymiset, jotka lisääntyivät 11 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste kohosi, vaikka majoitustarjonta kasvoi lievästi. Huonekäyttöaste oli 54 prosenttia eli vajaat 2 prosenttiyksikköä viimevuotista korkeampi.

Ravintoloissa myynnin arvo kasvoi lähes 5 prosenttia. Määrällisesti myynnissä oli nousua noin 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat nousivat vajaat 1,5 prosenttia. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti noin 5,5 prosenttia ja alkoholia 0,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Ensi vuonna toteutuva alkoholiveron korotus lisää matkustajatuontia ja vähentää anniskelukulutusta edelleen.

Pikaruokaravintoloiden myynnin arvo kasvoi runsaat 4,5 prosenttia ja määrä vajaat 3,5 prosenttia. Toimipaikkojen määrä lisääntyi 5,5 prosenttia. Kapasiteetin käyttöastekehitys oli siis lievästi laskeva. Henkilöstöravintoloiden myynnin arvo supistui vajaat 2 prosenttia. Hinnat laskivat runsaan prosentin, joten myynti aleni määrällisesti noin puoli prosenttia.

Heikosta loppuvuodesta huolimatta alan palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan tänä vuonna lähes 3 prosenttia viime vuodesta. Kysyntä ei ole kuitenkaan palautunut taantumaa edeltäneelle vuoden 2007 tasolle. Tulevan kehityksen uhkana ovat euron kriisin syveneminen ja sen myötä lisääntyvä yleinen epävarmuus. Matkailu- ja ravintola-alan kannalta pahinta olisi heikentää kotimaista kysyntää arvonlisäveron ja alkoholiveron korotuksilla.

Työn tuottavuus alalla on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Tuottavuuden kasvu on kuitenkin ollut palvelujen kysynnän kasvua hitaampaa, minkä seurauksena alan työvoiman kysyntä on lisääntynyt. Alan työllisyysnäkymät ovat kuitenkin ensi vuonna varsin heikot.

Lisätiedot:                          tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen, 050 544 8311  
                                        toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.

Avainsanat:

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa

Liitteet & linkit