Matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntänäkymät heikkenemässä

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä kehittyi suotuisasti kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kasvua vauhdittivat etenkin viimevuotisen arvonlisäveron alentamisen piristämä ruokamyynti ja hotellien vientikysyntä. Kasvusta huolimatta kysyntä laahaa vielä 5 prosenttia lamaa edeltäneen tason alapuolella. Nousun ennakoidaan hidastuvan vuoden loppukuukausina ja ensi vuonna.

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-kesäkuussa 4,5 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi samassa suhteessa, sillä myyntihinnat säilyivät ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisen ansiosta keskimäärin viime vuoden tasolla.

Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi hieman yli 7,5 prosenttia. Huonehinnat nousivat runsaat 1,5 prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi noin 6 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste kohosi, vaikka majoitustarjonta kasvoi lievästi. Huonekäyttöaste oli noin 51 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä viimevuotista korkeampi.

Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi hieman alle 5 prosenttia. Myynnin määrässä oli nousua 5 prosenttia, sillä myyntihinnat laskivat lievästi. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti 7 prosenttia ja alkoholia 1,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkoholin anniskelu on kuitenkin vähentynyt ravintoloissa kolmanneksen vuoden 1997 jälkeen. Suunniteltu alkoholin valmisteveron korotus supistaisi ravintola-anniskelua entisestään.

Pikaruokaravintoloiden myynnin arvo ja määrä kasvoivat runsaat 5 prosenttia. Toimipaikat lisääntyivät jokseenkin yhtä paljon. Tämän vuoksi kapasiteetin käyttöaste säilyi muuttumattomana. Henkilöstöravintoloiden myynnin arvo sen sijaan supistui noin 2,5 prosenttia. Hinnat laskivat vieläkin enemmän, joten myynti kasvoi määrällisesti noin 0,5 prosenttia.

Alan palveluiden kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan kuluvan vuoden loppupuoliskolla ja ensi vuonna. Myönteisen kehityksen uhkana ovat Euroopan velkakriisin syveneminen, suunnitellut kulutusverojen korotukset ja kiihtynyt inflaatio. Edellisen taantuman jäljet näkyvät alalla yhä: konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi vielä tammi-kesäkuussa kymmenyksen vuotta aiemmasta. Toteutuneesta noususta huolimatta alan palvelujen kysyntä on jäämässä tänä vuonna noin 5 prosenttia vuoden 2007 tason alapuolelle.

Työn tuottavuus kääntyi kahden laskuvuoden jälkeen viime vuonna selvään nousuun, joka on jatkunut hidastuneena kuluvan vuoden aikana. Alan työvoiman kysynnän alamäki vaihtui nousuksi vasta viime vuoden lopulla. Kasvu on voimistunut kuluvan vuoden alkupuolella, mutta on vaarassa tasaantua lähikuukausina. 

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen, 050 544 8311
               
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa