Elämysmatkailu lisääntyy

Luonto on elämyksellinen matkakohde Elämysmatkailu lisääntyy Matkailua - erityisesti luontomatkailua - markkinoidaan nykyisin elämyksillä ja elämyksellisyydellä. Tulevaisuudessa elämysmatkailun osuuden uskotaan yhä lisääntyvän. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuore julkaisu "Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta" valottaa elämysten ja elämystuotannon roolia luonnon matkailu- ja virkistyskäytössä. Elämysten merkitys on viime vuosina kasvanut nopeasti niin matkailussa kuin monilla muillakin talouden ja kulttuurin aloilla. Esimerkiksi Lapissa elämystuotteiden osuus matkailun taloudellisista vaikutuksista on arviolta noin kymmenen prosenttia. Tulevaisuudessa elämysmatkailun osuuden uskotaan lisääntyvän. Metlan mukaan erityisesti matkailun kansainvälistyminen ja luontoon suuntautuvan matkailun kasvu Suomessa tukevat tätä kehitystä. Elämysmatkailu on osa matkailutuotannon ja -kulutuksen yksilöllistymistä. Elämysmatkat ovat tietoisesti rakennettuja, tiettyjen kuluttajaryhmien tarpeiden mukaan suunnattuja tuotteita, elämykset puolestaan yksilöllisiä ja kaupallisesti tuotteistettuja matkailukokemuksia. Massaturismista elämysmatkailun erottaa juuri yksilöllisyys. Luontomatkailua ja luontoelämyksiä on toistaiseksi tutkittu Suomessa melko vähän. Julkaisu onkin arvokas perusta jatkotutkimukselle. Luontoelämysten lisäksi artikkelikokoelma luo katsauksen kotimaisen luonnon virkistys- ja matkailukäytön ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin laajemminkin. Muita julkaisussa käsiteltäviä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi luonnon virkistyskäyttö, luontomatkailuyrittäjyys ja matkailijoiden luontoasenteet sekä matkailun kestävyyden kysymykset. Lisätietoja: Jarkko Saarinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, puh. (016) 336 4347, gsm 040 770 8490, sähköposti: jarkko.saarinen@metla.fi Julkaisu: Saarinen, Jarkko & Järviluoma, Jari (toim.). 2002. Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/16/20021216BIT00710/wkr0002.pdf

Tilaa