Kansainvälinen ympäristökasvatuksen seminaari Kolilla

Kansainvälinen ympäristökasvatuksen seminaari Kolilla Kolin kansallispuistossa, Luontokeskus Ukossa järjestetään 18.-19.4.2002 seminaari "Ympäristökasvatus ja leirikoulutoiminta kestävän kehityksen edistäjinä - With environmental education to sustainable development; theory and good practises". Seminaariin osallistuu yli 130 henkeä. Mukana on suuri joukko opettajia ja leirikoulujen järjestäjiä eri puolilta Suomea. Tilaisuuteen osallistuu ympäristökasvattajia myös Venäjältä. Seminaarissa eri eurooppalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten asiantuntijat esittelevät uusinta tutkimustietoa ympäristökasvatuksen menetelmistä. Lisäksi paikallisyhteisöjen asiantuntijat kertovat käytännön kokemuksistaan. Seminaarin ulkomaiset luennoitsijat tulevat Itävallasta, Saksasta ja Englannista. Näkökulmat painottuvat kasvatusoppiin ja sosiologiaan. Onnistuneita käytännön esimerkkejä esitellään sekä Suomesta että muualta Euroopasta. Erityisesti pyritään selvittämään, miten ympäristöön liittyvää tutkimustietoa voidaan siirtää kansalaisten käyttöön ympäristökasvatuksen keinoin ja miten tämä parantaa mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Seminaari antaa runsaasti hyödyllisiä taustatietoja ja havaintoesimerkkejä leirikoulutoimintaan ja ympäristökasvatukseen. Seminaarin järjestäjinä toimivat Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus/Kolin kansallispuisto, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Lieksan kaupungin kulttuuritoimi sekä Ukko-Kolin Ystävät ry. Seminaari liittyy Kolin ja Luontokeskus Ukon leirikoulutoimintaa kehittävään LEADER- hankkeeseen. Esitelmien tiivistelmät ovat saatavana seminaaripaikalla. Ne lähetetään pyynnöstä myös faxilla tai sähköpostilla. Lisätietoja: opastuskeskuksen hoitaja Merja Lindroos, Kolin kansallispuisto/Metla puh. (013) 688 8402 sähköposti: merja.lindroos@metla.fi leirikoulusihteeri Kirsi Sihvonen, Ukko-Kolin Ystävät ry puh. (013)688 8404 tai (013)688 8400, fax. (013)688 8401 sähköposti: kirsi.sihvonen@koli.inet.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00420/wkr0002.pdf