Maanmuokkaus edistää metsän luontaista uudistamista Lapissa

Maanmuokkaus edistää metsän luontaista uudistamista Lapissa Männyn luontainen uudistaminen onnistuu keskimäärin huonosti Lapissa. Suurin syy huonoon uudistumistulokseen on se, että siemenpuualoja ei ole yleensä muokattu. Maanmuokkauksella on ratkaiseva vaikutus taimettumiseen erityisesti tuoreilla kankailla. Tiedot ilmenevät Metlan tutkijan MML Mikko Hyppösen 17.5. tarkastettavasta väitöskirjasta. Männyn luontainen uudistaminen onnistuu keskimäärin huonosti Lapin yksityismetsien mäntysiemenpuualoilla: uudistuminen epäonnistui tutkimuksen mukaan 48 prosentilla pinta-alasta. Uudistamistulos oli hyvä tai tyydyttävä 27 prosentilla pinta-alasta. Suurin syy huonoon uudistamistulokseen oli se, että siemenpuualoja ei ollut yleensä muokattu. Maanmuokkauksella oli ratkaiseva vaikutus uudistusalan taimettumiseen erityisesti tuoreen kankaan uudistusaloilla. Myös kuivahkoilla kankailla muokkaus paransi uudistamistulosta selvästi. Kylvö nopeuttaa uudistumista Maanmuokkauksen ajoittaminen siemensadon yhteyteen parantaa ja varmistaa uudistamistulosta. Jos siemenvuosia ei ole odotettavissa, uudistumista voidaan jouduttaa kylvämällä muokatut siemenpuualat. Tulosten mukaan siemenpuuhakkuusta alkava seitsemän vuoden uudistumisaika keskimäärin riittää metsälain edellyttämään uudistusalan taimettumiseen Etelä- ja Keski-Lapissa, jos maa muokataan tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden uudistusaloilla. Kuivilla kankailla muokkausta ei tarvita. Suojametsäalueella ja korkeilla mailla etelämpänäkin taimettuminen kestää kauemmin kuin seitsemän vuotta. Alikasvostaimikot käyttökelpoisia Lapin männiköissä esiintyy usein käyttökelpoisia, nopeasti elpyviä alikasvostaimikoita. Ne eivät kasvatuskelpoisuutensa suhteen poikkea siemenpuuhakkuilla aikaansaaduista taimikoista. Alikasvoksia tuleekin käyttää hyväksi männiköiden uudistamisessa aina kun se on mahdollista. Taimiaines voidaan pyrkiä saamaan aikaan jo ennen varsinaista uudistushakkuuta väljentämällä emopuustoa 10-15 vuotta ennen siemenpuuhakkuuta. Väljennyshakkuuta käytetään erityisesti ohuthumuksisilla mailla, joilla taimettuminen todennäköisesti onnistuu ilman maanmuokkausta. Lisätietoja: MML Mikko Hyppönen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, puh. 0400 395 468, sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi Julkaisu: Hyppönen, M. 2002. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 844. 69 s. + osajulkaisut. Osajulkaisut on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa vuosina 2000- 2002. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT01200/wkr0002.pdf