Metsänrajatutkijat ja alkuperäiskansojen edustajat kokoontuvat Rovaniemellä 23.-25.5.

Tiedote Julkaistavissa 24.5.2002 klo 15.30 Metsänrajatutkijat ja alkuperäiskansojen edustajat kokoontuvat Rovaniemellä 23.-25.5. Rovaniemellä Arktikumissa järjestetään 23. - 25. toukokuuta kansainvälinen metsänrajametsiä käsittelevä tapahtuma "Northern Timberline Forests Workshop". Tapahtuma on osa Arktisen neuvoston alaista, Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusaseman johdolla toteutettavaa kansainvälistä tutkimushanketta "Sustainable Development in Northern Timberline Forests". Workshopissa tarkastellaan metsänrajametsien käyttöä niin ekologisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Aihe koskettaa erityisesti metsänraja- alueiden alkuperäiskansoja. Tapahtumassa eri maista tulevat asiantuntijat arvioivat pohjoisten metsänraja-alueiden tilaa uusimpien tutkimusten valossa. Työryhmät pohtivat metsänraja-alueiden kestävää kehitystä ja käyttöä. Samalla valmistellaan Arktiselle neuvostolle suosituksia näiden luonnoltaan herkkien alueiden kestävää käyttöä varten. Alkuperäiskansojen edustajat pitävät tilaisuudessa alustuksia ja osallistuvat suositusten laadintaan. Työryhmien yhteenvedoista ja tutkijoiden artikkelista kootaan julkaisu, joka luovutetaan Arktiselle neuvostolle Inarin ulkoministerikokouksessa lokakuussa. Tapahtumaan osallistuu asiantuntijoita seitsemästä arktisesta maasta: Islannista, Kanadasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Järjestöistä ovat mukana Venäjän pohjoisia alkuperäiskansoja edustava RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North), poronhoitajakansoja edustava WRH (Association of World Reindeer Herders) sekä eri saamelaisjärjestöt. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Lapin yliopiston Arktinen keskus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos ja Joensuun yliopisto. Esitelmien tiivistelmät saa tapahtumapaikalta. Ne lähetetään pyynnöstä myös sähköpostilla. Lisätietoja: järjestelytoimikunnan puheenjohtaja; Metlan Kolarin tutkimusaseman johtaja Marja-Liisa Sutinen, gsm 040 518 6702 Tiedote ja täydentävää tietoa tapahtumasta Internetissä: www.metla.fi/tiedotteet/2002/2002-05-24-arctic-timberline.htm Tapahtuman www-sivut: www.metla.fi/tapahtumat/2002/timberline/ Arktisen Neuvoston www-sivut: www.arctic-council.org/sdwg.asp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00860/wkr0002.pdf