Suomi ja maailmanperintö -seminaari Kolilla

Suomi ja maailmanperintö -seminaari Kolilla Kolin kansallispuistossa järjestetään 27.-28.5.2002 Suomi ja Maailmanperintö -seminaari, johon osallistuu nelisenkymmentä suomalaista maailmanperintökohteiden asiantuntijaa. Seminaari selvittää UNESCO:n maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjen suomalaisten kohteiden ja mahdollisten uusien ehdokaskohteiden perintöarvoja, hankkeiden valmistelutapoja ja aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia. Tarkoituksena on parantaa valmiuksia kehittää nykyisten perintökohteiden käyttöä ja suojelua ja valmistella uusia ehdokaskohteita. Seminaarin järjestävät Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus, ympäristöhallinto ja Museovirasto. Seminaariin osallistuu tutkijoita myös Geologian tutkimuskeskuksesta ja Joensuun yliopistosta. Seminaarin ensimmäisenä päivänä esitellään Suomen nykyiset Maailmanperintäkohteet: Suomenlinna, Vanha Rauma, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Petäjäveden vanha kirkko sekä Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue. Toisena seminaaripäivänä keskitytään mahdollisiin tulevaisuuden ehdokaskohteisiin. Ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander ja museoviraston tutkija Margaretha Ehrström esittelevät luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden arviointia ja hankkeiden valmistelun vaiheita. Lisäksi eri asiantuntijat esittävät tutkimustietoa hankekokonaisuuksista. Esillä ovat Järvi-Suomen luonto- ja kulttuurikohteiden verkosto, Vaasan maannousemisrannikon hanke ja Suo- Suomen suokohdeverkosto. Koli ja Järvi-Suomen kansallispuistot muodostavat osan itäisen Suomen järviseudun perinnön selvityshankkeesta, jossa pääpaino on geologialla ja kaskikulttuurilla. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Jarkko Saarinen tarkastelee perinne- ja kulttuurimatkailua suojelun ja käytön välisen tasapainoilun näkökulmasta. Jos maailmanperintöohjelma nähdään suojelukohteiden matkailukäytön edistämisohjelmana, se voi edistää aluetaloudellista kehitystä mutta myös muodostaa uhan suojeluarvojen säilymiselle. Seminaari huipentuu tiistaina 28.5.2002 klo 14.30-15.30 Luontokeskus Ukon auditoriossa pidettävään asiantuntijoiden paneelikeskusteluun, joka on avoin myös yleisölle ja tiedotusvälineille. Keskustelun teemana on uusien maailmanperintöhankkeiden valmistelu ja niiden vaikutusten arviointi. Paneelikeskustelun puheenjohtaja on johtaja Jaakko Antti- Poika Suomenlinnan hoitokunnasta. Lisätietoja: Lasse Lovén, Metla, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto, puh. 049-104 346 Merja Lindroos, Metla, Luontokeskus Ukko, puh. 013-6888400 Matti Määttä, Metsähallitus, Itä-Suomen alue, puh. 040-7340684 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/27/20020527BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/27/20020527BIT00680/wkr0002.pdf