Tiedonsaanti Venäjän metsätaloudesta paranee

Tiedonsaanti Venäjän metsätaloudesta paranee Metlan Joensuun tutkimuskeskukselle Interreg-rahoitusta tietopalveluhankkeeseen Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus ryhtyy koordinoimaan EU:n Interreg-ohjelmasta rahoitettavaa tutkimus- ja kehityshanketta, jonka tarkoituksena on luoda tietopalvelu Venäjän metsätaloudesta metsäalan käytännön tarpeisiin. Tämä Idän Metsätieto -hanke on kolmivuotinen, ja sen vuosibudjetti on noin 270 000 euroa. Hanke tuottaa käytännön toiminnassa tarvittavaa tietoa Venäjän metsätaloudesta alan yrityksille ja viranomaisille. Tietopalveluun kootaan tietoja mm. metsävaroista, metsätalouden organisaatioista ja järjestöistä sekä metsätaloutta ja kansainvälistä puukauppaa koskevista normeista ja käytännöistä Venäjällä. Hankkeen myötä perustetaan kaksi tietopalvelupistettä: yksi Kajaaniin palvelemaan Pohjois-Suomea ja toinen Joensuuhun palvelemaan itäistä Etelä-Suomea. Laajempaa asiakaskuntaa varten luodaan Internet-palvelu. Tietopalvelun lisäksi muita tuotteita tulevat olemaan · päivitettävä metsätalouden ohjeisto ja säädöskansio · "taskutietokirja" Venäjän metsätaloudesta ja rajan yli tapahtuvasta puukaupasta · esimerkkitapauksia onnistuneista Venäjä-hankkeista (Esimerkit tarjoavat vastaavaa toimintaa suunnitteleville yrityksille tietoa mm. potentiaalisista raaka-ainelähteistä, liikesuhteesta venäläisten kanssa, sekä materiaalin siirrosta rajan yli.) · Itä-Suomessa sijaitsevan, tuontipuuta käyttävän puunjalostuslaitoksen toteutettavuustutkimus. Hankkeessa ovat mukana Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen ohella Joensuun tiedepuisto Oy (Puugia), Kainuun Etu Oy, Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Venäjältä hankkeeseen osallistuvat Petroskoin valtionyliopisto ja Karjalan tiedekeskuksen ekonomian instituutti. Lisätietoja: Professori Antti Asikainen, p. (013) 251 4042, sähköposti antti.asikainen@metla.fi Vanhempi tutkija Lauri Sikanen, gsm 050 378 8235, sähköposti lauri.sikanen@metla.fi [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/25/20020225BIT00400/wkr0002.pdf

Tilaa