Tietopaketti puutavaranmittauksesta avattu Internetissä

Metlan Metinfo Metsätietopalvelut laajenee Tietopaketti puutavaranmittauksesta avattu Internetissä Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluihin on lisätty kaikille avoin Puutavaranmittaus -tietopaketti. Puutavaranmittaukseen liittyvät säännökset, ohjeet sekä muu tieto ovat nyt helposti saatavilla yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/. Puutavaranmittaus -tietopaketti sisältää muun muassa voimassaolevan mittauslainsäädännön, maa- ja metsätalousministeruiön vahvistamat mittausmenetelmien ohjeet, mittausasiantuntijoiden yhteystietoja sekä linkkejä eri sidosryhmien Internet-sivuille. Tietopaketti esittelee myös puutavaranmittauksen ajankohtaisia aiheita ja mittausmenetelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tietopaketti on tehty yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Se on tarkoitettu työssään tai opinnoissaan puutavaranmittauksen kanssa tekemisessä olevien työkaluksi. Tietopaketti on myös monipuolinen tiedonlähde kaikille puutavaranmittauksesta kiinnostuneille tai aiheesta lisää tietoa tarvitseville. Puutavaran mittaus on olennainen osa puunhankintatoimintaa. Puutavaran mittauksella tarkoitetaan leimikon pystypuuston tai valmiin puutavaran mittaamista sen määrän tai laadun toteamiseksi kauppahintaa, metsätyöpalkkoja tai puunkorjuun ja -kuljetuksen urakointimaksuja määritettäessä. Mittausta tarvitaan lisäksi erilaisissa puunhankinnan valvontatehtävissä, ja nykyisin yhä useammin myös raaka-aineen tuotantoonohjauksessa. Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Metinfo Metsätietopalveluita rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Tervetuloa tutustumaan Metinfo Puutavaranmittaus -tietopakettiin Metsäpäivien näyttelyyn 18.3.- 19.3.2002 (Metlan näyttelyosasto, Marina Congress Center, Katajanokka, Helsinki). Maanantaina 18.3. näyttely on avoinna metsäviikon osallistujille klo 15.00 alkaen ja tiistaina 19.3. kaikille kiinnostuneille klo 8.30-15.00. Lisätietoja: Samuli Hujo, Metla, puh. (013) 251 5291, s-posti: samuli.hujo@metla.fi Antti Ihalainen, Metla, puh. (09) 8570 5317, s-posti: antti.ihalainen@metla.fi Lauri Hjelm, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 160 2457, s-posti: lauri.hjelm@mmm.fi Lisätietoja Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta: metinfo@metla.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00840/wkr0002.pdf

Tilaa