Tukki- ja kuitupuu eritellään jälleen raakapuun tuontitilastoissa

Ulkomaankauppatilastoihin tarpeellinen parannus Tukki- ja kuitupuu eritellään jälleen raakapuun tuontitilastoissa Euroopan unionin raakapuun ulkomaankauppatilastoihin palautettiin vuoden 2002 alusta jako tukki- ja kuitupuuhun. Seitsemän vuoden tauon jälkeen tuontipuun määriä ja hintoja voidaan myös Suomessa seurata taas puutavaralajeittain. Jako palautettiin tilastoihin Suomen ja Ruotsin metsätilastoviranomaisten (Metla ja Skogsstyrelsen) tekemän yhteisaloitteen pohjalta. Virallisten puutavaralajeittaisten tuontipuutilastojen puuttuminen koettiin ongelmaksi: esimerkiksi tilastoitujen männyn yksikköhintojen käyttö oli vaikeaa, kun sekä tukki- että kuitupuu oli niputettu yhteen hintaan. Parantunut tilastointi mahdollistaa puutavara-lajeittaisen hintaseurannan ja - tietyin varauksin - myös tuontipuun ja kotimaisen puun hintojen vertailun. Tuontipuun osuus metsäteollisuutemme käyttämästä raakapuusta kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2001 Suomeen tuotiin ennätykselliset 15 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, mikä vastasi lähes kolmannesta kotimaisen puun hakkuista. Ylivoimaisesti merkittävintä on tähän saakka ollut koivukuitupuun tuonti. Viime aikoina myös havusahatukkien tuonti on lisääntynyt. Tammikuussa 2002 Suomeen tuotiin puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jakautui tärkeimpiin puutavaralajeihin seuraavasti: Määrä, Arvo, Yksikköhinta 1000 m³ milj. E , €/m³ Mäntytukki 122 5 42 Kuusitukki 211 9 45 Koivutukki 70 3 45 Mäntykuitupuu 90 2 27 Kuusikuitupuu 247 7 30 Koivukuitupuu 343 11 31 Metsätilastotiedote 619. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2002. www.metla.fi/metinfo/tilasto/ Lisätietoja: MH Martti Aarne, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 85705 228, sähköposti: martti.aarne@metla.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00300/wkr0002.pdf