Tutkijat pohtivat Kolin kansallispuiston tutkimuskäyttöä

Tutkijat pohtivat Kolin kansallispuiston tutkimuskäyttöä Yli kaksikymmentä tutkijaa kahdestatoista eri tutkimuslaitoksesta kokoontuu 24.-25. huhtikuuta Kolin kansallispuistoon keskustelemaan puiston tulevasta tutkimuskäytöstä. Luontokeskus Ukossa pidettävässä seminaarissa käsitellään kansallispuiston tutkimuskäyttöohjelmaa, joka liittyy tekeillä olevaan Kolin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Seminaarin tarkoituksena on kartoittaa tutkimustoimintaa Kolin kansallispuistossa ja sen ympäristössä, etenkin viimeisen 10 vuoden aikana. Samalla arvioidaan tutkimuksen kehittämistarpeita hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua varten. Erityisesti painotetaan tieteenalojen välisiä yhteyksiä ja mahdollisuuksia verkostomuotoiseen tutkimusyhteistyöhön. Samalla selvitetään, millaisia tukipalveluita muut tutkimusorganisaatiot tarvitsevat Kolin kansallispuistolta ja Metsäntutkimuslaitokselta. Tukipalveluita ovat esimerkiksi luonnonvaratiedot, henkilöstöpalvelut, toimitilat ja tiedonjulkistamisen palvelut. Seminaarissa pohditaan uusia tapoja tutkimustulosten siirtämiseen käytäntöön. Etenkin Luontokeskus Ukon käyttöä tutkimustulosten esittelyyn halutaan kehittää. Seminaarin osallistujat ovat Kolille tehtyjen tutkimushankkeiden toteuttajia ja suunnittelijoita. Mukana on edustajia muun muassa Metsäntutkimuslaitokselta, Geologian tutkimuskeskuksesta ja Ilmatieteen laitokselta sekä Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Lapin yliopistoista ja eri ympäristökeskuksista. Kaukaisin vieras on MMM Cristobal Matas Delgado, joka saapuu Espanjasta Gordoban yliopistosta kertomaan Kolilla viime vuonna tekemästään kaskitutkimuksesta. Seminaarin ohjelma on nähtävissä internetissä osoitteessa www.metla.fi/koli - ajankohtaista. Seminaariesitelmien tiivistelmät ovat saatavissa pyynnöstä faksilla tai sähköpostina. Lisätietoja: Luontokeskuksen hoitaja Merja Lindroos, Metla, puh. (013) 6888 402, faksi (013) 6888 401 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00590/wkr0002.pdf

Tilaa