Tutkimustietoa luonnon virkistyskäytöstä saatavissa nyt kätevässä muodossa

Tutkimustietoa luonnon virkistyskäytöstä saatavissa nyt kätevässä muodossa Internet-sivut ja tiivis tietopaketti luonnon virkistyskäytöstä valmistuneet Suomalaiset ovat luonnossa liikkujia ja virkistäytyjiä: tutkimusten mukaan 97 prosenttia suomalaisista ulkoilee, ja merkittävä osa ulkoilusta suuntautuu metsäympäristöön. Tämä ja moni muu ulkoiluun ja metsissä virkistäytymiseen liittyvä tieto löytyy nyt entistä helpommin, kun Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) - tutkimuksen loppuraportista on ilmestynyt tiivis ja selkeä "jokamiehen tietopaketti". Laajassa tutkimuksessa kerättiin tietoa suomalaisten ulkoilukäyttäytymisestä, virkistyksen arvoista ja hyödyistä sekä luontomatkailun kysynnästä. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2001. Käteensopiva vihkonen 'Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia' Luonnon virkistyskäytön tutkimuksen keskeiset tulokset on koottu yleistajuisessa muodossa käteensopivaan ja helppolukuiseen vihkoseen. Julkaisussa kerrotaan mm. missä ja kuinka paljon suomalaiset ulkoilevat ja miten paljon suomalaiset arvostavat mahdollisuuttaan käyttää valtion virkistysalueita. Lisäksi esitellään Suomalaisen liikunnan tietopankin LUOVI-tietokanta, josta on saatavilla tietoa virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja muista virkistyspalveluista. Tuloksia havainnollistetaan selkeiden kuvien ja graafien avulla. Luonnossa virkistäytymisestä tietoa myös Internetistä suomeksi ja englanniksi Myös Metinfo Metsien monikäyttö -tietopalveluun on lisätty tietoa siitä, miten ja missä suomalaiset ulkoilevat. Sivuilta löytyvät esimerkiksi suomalaisten ulkoilukäyttäytymistä kuvaavat laajat ulkoilutilastot. Sivuilla voi myös tutustua siihen, miten ulkoiluun liittyviä asioita tutkitaan. Palvelu on toteutettu sekä suomeksi että englanniksi. Palvelu on kaikille avoin ja sijaitsee osoitteessa www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/. Metinfo - tietopalveluita eri aihealueista Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluita rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Lisätietoja: tutkija Tuija Sievänen, Metla, (09) 8570 5769 Julkaisu: Sievänen, T. (toim.) 2002. Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia. Loppuraportin tiivistelmä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 834. 20 s. Lisätietoja Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta: metinfo@metla.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00450/wkr0002.pdf

Tilaa