Ulkoilijat pääosin tyytyväisiä Nuksion ulkoilualueiden nykyiseen luonnonhoitoon

Ulkoilijat pääosin tyytyväisiä Nuksion ulkoilualueiden nykyiseen luonnonhoitoon Nuuksion järviylängöllä sijaitsevien Helsingin kaupungin ulkoilualueiden kävijät ovat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuoreen tutkimuksen mukaan pääosin tyytyväisiä alueiden nykyiseen luonnonhoitoon. Metsiä hoitamalla aikaansaatu suhteellisen helppokulkuinen, avara maisema miellytti kävijöitä eniten. Myös metsämaiseman vaihtelevuutta, helppokulkuisuutta ja luontoarvoja pidettiin tärkeinä. Tiedot käyvät ilmi Metlan julkaisusta Luonnon monimuotoisuus, maisema ja virkistysarvot ulkoilumetsien hoidossa. Laajassa, monitieteisessä yhteistyöhankkeessa tutkittiin Nuuksion ulkoilualueilla mm. kävijäkunnan rakennetta, ulkoilukokemusta, maisemamieltymyksiä, ulkoilumetsän eri ominaisuuksien keskinäistä korvautuvuutta sekä kävijöiden ulkoiluympäristöön liittyviä asenteita ja kävijäryhmiä. Tutkimusta varten haastateltiin Luukkaan, Pirttimäen, Karjakaivon, Salmen ja Vaakkoin ulkoilualueilla lähes kahtatuhatta henkilöä. Suhtautuminen luonnonsuojeluun vaikutti selvästi maisemamieltymyksiin. Kävijöitä ryhmiteltäessä joukosta erottui selkeimmin ns. luontoihmisten ryhmä, joka korosti luonnonsuojelua yli muiden arvojen. He arvostivat useimmiten erämaisuutta ja luonnontilaisen kaltaista metsämaisemaa eivätkä kaivanneet alueille runsasta reitistöä. Muilla kävijäryhmillä luonnonsuojelumyönteisyys esiintyi tasavahvana muiden virkistysympäristöön liittyvien arvostusten, kuten metsän "siisteyden", helppokulkuisuuden ja taloudellisten näkökohtien kanssa. Tutkimustietoja voidaan hyödyntää ulkoilualueiden hoidon suunnittelussa. Helsingin kaupunki on tänä keväänä aloittanut Nuuksion järviylängön ulkoilualueilla pitkän tähtäimen luonnonhoidon suunnittelun, jota varten on kaivattu tietoa alueiden kävijöiden luonnonhoitoon liittyvistä näkemyksistä kävijöiden ns. hiljaista enemmistöä unohtamatta. Lisätietoja: Paula Horne, Metla / Helsingin toimipiste, p. (09) 8570 5731, paula.horne@metla.fi Susan Lyytikäinen, Metla / Helsingin toimipiste, p. (09) 8570 5766, susan.lyytikainen@metla.fi Julkaisu:Lyytikäinen, Susan (toim.) 2002. Luonnon monimuotoisuus, maisema ja virkistysarvot ulkoilumetsien hoidossa. Helsingin kaupungin Nuuksion järviylängön ulkoilualueiden luonnonhoito kävijöiden arvioimana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 846. Tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01310 Vantaa. Puhelin: (09) 8570 5580, fax: (09) 8570 5582, sp: kirjasto@metla.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00160/wkr0002.pdf