M-real suunnittelee uusia toimenpiteitä paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi

M-real Oyj Pörssitiedote 4.5.2011 klo 11.00

M-real Oyj, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, suunnittelee myyvänsä Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan joko kokonaisuudessaan tai osissa Paper Park- konseptin mukaisesti. Samanaikaisesti M-real käynnistää prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispapereiden tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlen tehtaalla siltä varalta, että myyntivaihtoehdot eivät toteudu. Jos sulkemiset toteutuvat, M-real keskittyisi Gohrsmühlen tehtaalla valupäällystettyihin etiketti- ja pakkaustuotteisiin (Chromolux). M-real suunnittelee myös Saksassa sijaitsevan Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista. 

M-real on viime vuosina useaan otteeseen pyrkinyt myymään Ranskassa sijaitsevan Alizayn paperitehtaan useille eri tahoille siinä kuitenkaan onnistumatta. Myyntimahdollisuuksia etsitään edelleen. M-real aloittaa enintään syyskuun 2011 loppuun asti kestävän avoimen myyntiprosessin, jonka puitteissa pyritään löytämään uskottavia ostajaehdokkaita Alizayn paperitehtaalle. Jos M-real ei onnistu myymään Alizayn paperitehdasta asetetussa aikataulussa, tehdas suunnitellaan suljettavan.

Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuessa M-realin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 390 miljoonalla eurolla ja liiketuloksen paranevan noin 60 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2010 toteutuneisiin lukuihin. Suurimman osan mahdollisesta liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta arvioidaan toteutuvan vuonna 2012, ja täysimääräisesti vuodesta 2013 alkaen.

Suunniteltujen toimien seurauksena M-realin vuotuinen paperintuotantokapasiteetti vähenisi noin 500 000 tonnilla, josta noin 430 000 tonnia olisi päällystämätöntä hienopaperia ja 70 000 tonnia päällystettyjä erikoispapereita. Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen ehtona on paikallisten lainsäädäntöjen edellyttämien yhteistoimintamenettelyjen loppuun saattaminen.

Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaat ovat pitkään olleet raskaasti tappiollisia. Jos Gohrsmühlen tehtaan myynti ei toteudu, M-real suunnittelee jatkavansa Chromolux- tuotantoa paperikone 2:lla ja sulkevansa muun tuotannon. Reflexin itsejäljentävien papereiden jalostustoiminnot suunnitellaan lopetettaviksi. Jos suunnitellut sulkemiset toteutuvat henkilöstövähennys olisi Gohrsmühlessä ja Reflexissä yhteensä noin 480 henkilöä. Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta aiemmin ilmoitettuun Reflexin tehtaan Premium Papers- liiketoiminnan myyntisuunnitelmaan. Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla on tällä hetkellä yhteensä noin 880 työntekijää pois lukien Premium Papers- myyntisuunnitelman mukainen henkilöstö.

Myös Alizayn tehdas on pitkään ollut raskaasti tappiollinen. M-real on useiden vuosien ajan toteuttanut merkittäviä sisäisiä tulosparannustoimia Alizayssa, mutta liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä vaikeammaksi tehtaan tuloksentekokyky sekä kannattavuusnäkymät ovat säilyneet erittäin heikkoina. Alizayssa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää.

”M-real on viime vuosina toteuttanut laajoja saneeraus- ja kehitystoimia Alizayn ja Gohrsmühlen tehtailla. Näillä toimilla kannattavuutta ei kuitenkaan Euroopassa vallitsevan ylikapasiteettitilanteen sekä kustannustason nousun takia pystytä nostamaan tyydyttävälle tasolle. M-real on pyrkinyt aktiivisesti myymään sekä Alizayn että Gohrsmühlen tehtaat. Alizayn osalta käynnistämme myynnin nopeuttamiseksi enintään syyskuun loppuun asti kestävän avoimen prosessin. Pyrimme edelleen löytämään ostajaa myös koko Gohrsmühlen tehtaalle tai vaihtoehtoisesti sen eri osille erikseen. Jos Alizayn ja Gohrsmühlen tehtaiden myynnit eivät toteudu, M-real harkitsee Alizayn tehtaan sulkemista ja Gohrsmühlen tehtaan kannattamattomien liiketoimintojen lopettamista. Nämä suunnitellut toimenpiteet ovat välttämättömiä kannattavuuden nostamiseksi tavoitetasolle,” sanoo M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander.

Toimenpiteet edellyttävät työntekijöiden kanssa käytävien paikallisten lakisääteisten yhteistoimintaprosessien loppuun saattamista. Yhteistoimintamenettelyissä selvitetään suljettavaksi suunniteltujen yksiköiden osalta myös muut tulevaisuuden vaihtoehdot. Kyseiset neuvottelut käynnistetään Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla mahdollisimman pian. Alizayn osalta mahdolliset sulkemiseen tähtäävät neuvottelut käynnistetään siinä tapauksessa, että tehtaan myynnissä ei onnistuta. M-real pyrkii omilla toimillaan lieventämään mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia henkilöstölle.

Kaiken kaikkiaan suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen negatiivisen tulosvaikutuksen. Arvioidut nettokassakulut ovat noin 50 miljoonaa euroa. Suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen Speciality Papers -liiketoiminta-alueen vuoden 2011 toisen neljänneksen tuloksen arvioidaan sisältävän kertaluonteisena eränä noin 20 miljoonan euron arvonalentumistappion ja kuluvarauksen. Edellä esitetyt arviot kertaluonteisista taloudellisista vaikutuksista ovat alustavia ja ne täsmentyvät kun lopulliset päätökset suunnitelluista toimenpiteistä on tehty.

”Suunnitellut toimenpiteet ovat merkittävä askel M-realin uudelleenjärjestelyssä yhä vahvemmin pakkauskartonkeihin keskittyväksi yhtiöksi. Merkittävistä kertaluonteisista kustannuksistaan huolimatta suunnitellut toimenpiteet ovat omistaja-arvon kannalta perusteltuja,” sanoo M-realin hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

M-REAL OYJ


Lisätietoja:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa