M-realin Oyj Osavuosikatsaus

M-real Oyj Osavuosikatsaus 4.5.2011 klo 12.00

M-realin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Tammi-maaliskuun tulos

 • Liikevaihto 685 miljoonaa euroa (Q4/2010: 665)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa (37). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 46 miljoonaa euroa (-4)
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 28 miljoonaa euroa (20). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 31 miljoonaa euroa (-22)
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 0,07 euroa (0,07) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,08 euroa (-0,06)

Tapahtumat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

 • M-real käynnisti 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman vuodelle 2011.
 • M-real päätti laajentaa Äänekosken ja Kyröskosken vuosittaista taivekartonkikapasiteettia yhteensä 70 000 tonnia.
 • M-real julkaisi hinnankorotukset lainerissa, päällystämättömässä hienopaperissa ja erikoispapereissa.
   

Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Aiesopimus Reflexin tehtaan osittaisesta myynnistä Lenk Paperin sisaryhtiölle.
 • M-real suunnittelee myyvänsä Gohrsmühlen tehtaan joko konaisuudessaan tai osissa Paper Park-konseptin mukaisesti. Samanaikaisesti M-real käynnistää prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispaperien tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlessa siltä varalta, että myynti ei toteudu. Jos sulkemiset toteutuisvat, Gohrsmühle keskittyisi pelkästään valupäällystettyihin etiketti- ja pakkausmateriaaleihin (CHROMOLUX).
 • Alizayn tehtaan osalta M-real käynnistää enintään syyskuun 2011 loppuun kestävän avoimen myyntiprosessin. Jos prosessi ei johda tehtaan myyntiin, tuotanto suunnitellaan suljettavan.
 • M-real suunnittelee Reflexin tehtaan jäljellä olevien liiketoimintojen eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista Saksassa.

 ”Kartonkiliiketoiminnan kannattavuus parani ensimmäisellä neljänneksellä. Kustannusinflaatio on kuitenkin kiihtynyt ja sen vuoksi M-realilla on tarve nostaa jatkossakin kartongin ja paperin hintoja. M-real tavoittelee merkittävää kannattavuuden parantumista kehittämällä strategiansa mukaisesti  kartonkiliiketoimintaansa ja suunnittelemalla tappiollisten paperiyksiköiden myyntiä tai vaihtoehtoisesti sulkemista.

Toimitusjohtaja Mikko Helander

 

TUNNUSLUKUJA 2011 2010 2010 2010 2010 2010
  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 685 665 662 676 602 2 605
EBITDA milj. e 77 74 95 61 82 312
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 74 71 85 77 72 305
EBITDA, % 11,2 11,1 14,4 9,0 13,6 12,0
 ilman kertaluonteisia eriä, % 10,8 10,7 12,8 11,4 12,0 11,7
Liiketulos milj. e 46 -4 66 35 49 146
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 43 37 54 43 39 173
EBIT, % 6,7 -0,6 10,0 5,2 8,1 5,6
 ilman kertaluonteisia eriä, % 6,3 5,6 8,2 6,4 6,5 6,6
Tulos ennen veroja            
 jatkuvista toiminnoista, milj. e 31 -22 45 0 25 48
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 28 20 33 24 15 92
Kauden tulos            
 jatkuvista toiminnoista, milj. e 28 -22 38 -8 19 27
 lopetetuista toiminnoista, milj. e 0 0 0 0 0 0
 Yhteensä, milj. e 28 -22 38 -8 19 27
Osakekohtainen tulos            
 jatkuvista toiminnoista, e 0,08 -0,06 0,12 -0,03 0,06 0,09
 lopetetuista toiminnoista, e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Yhteensä, e 0,08 -0,06 0,12 -0,03 0,06 0,09
Osakekohtainen tulos            
 ilman kertaluonteisia eriä, e 0,07 0,07 0,08 0,05 0,03 0,23
Oman pääoman tuotto, % 10,8 -8,7 15,5 -3,1 7,9 2,8
 ilman kertaluonteisia eriä, % 9,5 8,7 10,7 6,8 3,6 7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 -0,7 11,6 3,8 9,1 5,7
 ilman kertaluonteisia eriä, % 7,8 6,3 9,6 8,1 7,3 7,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,6 32,1 31,8 31,1 32,7 32,1
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 125 135 135 140 121 135
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 78 83 81 89 86 83
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 799 827 821 845 821 827
Bruttoinvestoinnit, milj. e 12 18 31 10 7 66
Toimitukset, 1 000 t            
Paperiliiketoiminnat                                        301 297 269 278 311 1 155
Consumer Packaging     334 344 353 372 321 1 390
Henkilöstö kauden lopussa            
 jatkuvissa toiminnoissa 4 515 4 538 4 682 4 946 4 796 4 538
             
             
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla    

 
 

Tammi–maaliskuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 685 miljoonaa euroa (Q4/2010: 665). Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 3 prosenttia. Liiketulos oli 46 miljoonaa euroa (-4) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa (37).

Tammi–maaliskuussa kirjattiin kertaluonteisena eränä Jyväskylässä sijainneen tontin myyntiin liittyen Muussa toiminnassa 3 miljoonan euron tuotto.

Loka–joulukuun liiketuloksen kertaluonteiset erät olivat nettona -41 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat: 

 • 28 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Speciality Papers -liiketoiminta-alueella
 • 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueella
 • 15 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella liittyen Simpeleen paperikoneen sulkemiseen
 • 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappion peruutus Office Papers -liiketoiminta-alueella
 • 7 miljoonan euron tuotto Speciality Papers -liiketoiminta-alueella liittyen Reflexin tehtaan osittaiseen myyntiin 
   

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna nosti erityisesti kartongin ja toimistopaperien keskimääräisten myyntihintojen nousu. Liiketulosta sen sijaan heikensivät korkeammat tuotantotekijöiden kustannukset, erityisesti puu-, energia-, kemikaali- ja kuljetuskustannukset. Lisäksi Ruotsin kruunun vahvistuminen kasvatti yhtiön euromääräisiä kustannuksia.

Tammi–maaliskuun paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 301 000 tonnia (297 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 334 000 tonnia (344 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -15 miljoonaa euroa (-15). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (-2). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -17 miljoonaa euroa (-13). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 0 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 1).

Tammi–maaliskuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (-22). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 28 miljoonaa euroa (20). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -3 miljoonaa euroa (0).

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,06). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,07). Oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia
(-8,7), ilman kertaluonteisia eriä 9,5 (8,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,4 prosenttia (-0,7), ilman kertaluonteisia eriä 7,8 prosenttia (6,3).

Tammi–maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 685 miljoonaa euroa (Q1/2010: 602). Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 14 prosenttia. Liiketulos oli 46 miljoonaa euroa (49) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 43 miljoonaa euroa (39).

Tammi–maaliskuussa kirjattiin kertaluonteisena eränä Jyväskylässä sijainneen tontin myyntiin liittyen Muussa toiminnassa 3 miljoonan euron tuotto. Vuoden 2010 tammi–maaliskuussa kirjattiin liiketulokseen kertaluonteisena eränä IT-järjestelyihin liittyen Muussa toiminnassa 10 miljoonan euron tuotto. Lisäksi järjestelystä kohdistui lopetettujen toimintojen tulokseen 2 miljoonan euron tuotto.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna paransivat korkeammat kartongin ja paperien keskimääräiset myyntihinnat. Tulosta heikensi raaka-aineiden hintojen nousu. Erityisesti puu-, kemikaali- ja energiakustannukset olivat korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lisäksi Ruotsin kruunun selvä vahvistuminen heikensi tulosta.

Tämän vuoden tammi–maaliskuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 301 000 tonnia (311 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 334 000 tonnia (321 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -15 miljoonaa euroa (-22). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (-6). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -17 miljoonaa euroa (-16). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 0 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (25). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 28 miljoonaa euroa (15). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -3 miljoonaa euroa (-6).

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,06). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,03). Oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia (7,9), ilman kertaluonteisia eriä 9,5 prosenttia (3,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,4 prosenttia (9,1), ilman kertaluonteisia eriä 7,8 prosenttia (7,3).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 4 515 (31.12.2010: 4 538), josta Suomessa työskenteli 1 773 (1 783). Kauden aikana M-realin palveluksessa oli keskimäärin 4 525 henkilöä (4 772 vuonna 2010).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi–maaliskuussa yhteensä 12 miljoonaa euroa (Q1/2010: 7).

M-real investoi 26 miljoonaa euroa laajentaakseen Simpeleen tehtaan taivekartonkikapasiteettia noin 80 000 tonnilla. Samassa yhteydessä laajennetaan tehtaan arkituskapasiteettia. Investoinnit toteutetaan kesällä 2011.

M-real investoi noin 30 miljoonaa euroa laajentaakseen Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden taivekartonkikapasiteettia yhteensä noin 70 000 tonnilla. Kyröskosken investointi toteutetaan vuoden 2011 lopussa ja Äänekosken vuoden 2012 keväällä.

M-real investoi myös Kemiart Liners -tehtaan päällystysosan modernisointiin. Arvio investoinnin kokonaisarvosta on noin 16 miljoonaa euroa. Myös tämä investointi toteutetaan vuoden 2011 aikana.

Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy teki maaliskuussa lopullisen päätöksen rakentaa Hämeenkyröön M-real Kyron tehdasalueelle biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja prosessilämpöä M-realin paperi- ja kartonkitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Leppäkosken Sähkö Oy:lle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin
50 miljoonaa euroa ja M-real osallistuu hankkeeseen noin 11 miljoonan euron sijoituksella.  Voimalaitoksen tarvitsemat viranomaisluvat myönnettiin helmikuussa 2011 ja se valmistuu syksyllä 2012.

Rakennemuutos

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin keskittyväksi toimijaksi on edennyt strategian mukaisesti. Toiminnan painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin saneerauksesta kehittämiseen, mistä osoituksena vuosina 2011–2012 toteutettavat investoinnit Simpeleellä, Äänekoskella, Kyröskoskella ja Kemiart Linersissa.

M-real ilmoitti toukokuussa uusista suunnitelmistaan eliminoida paperiliiketoimintojen tappioita. Toimenpiteiden tarkempi kuvaus on tämän raportin osiossa Kauden jälkeiset tapahtumat.

M-real käynnisti tammikuussa 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman vuodelle 2011. Ohjelma keskittyy parantamaan paperiliiketoimintojen kannattavuutta sekä pienentämään kaikkien liiketoiminta-alueiden muuttuvia kustannuksia. Aikaisemmin ilmoitettujen Simpeleen ja Kemin kartonki-investointien tulosparannus sekä Simpeleen erikoispaperituotannon lopettaminen sisältyvät uuteen tulosparannusohjelmaan. Ohjelman täysimääräinen 70 miljoonan euron tulosvaikutus arvioidaan saavutettavan vuodesta 2012 alkaen. Tulosvaikutuksen vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Kustannusinflaation arvioidaan vuonna 2011 kiihtyvän. M-realin uuden sekä aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen vuoden 2011 tulokseen arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen, jolla uskotaan pääosin katettavan kustannusinflaatio.

Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 33,6 prosenttia (31.12.2010: 32,1) ja velkaantumisaste 125 prosenttia (135). Nettovelkaantumisaste oli 78 prosenttia (83). M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste oli maaliskuun lopussa noin 60 prosenttia (64) ja omavaraisuusaste noin 39 prosenttia (38).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli katsauskauden aikana noin +2 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon nousun takia.

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 799 miljoonaa euroa (827). Lainoista oli valuuttamääräisiä 8 prosenttia, vaihtuvakorkoisia 83 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli maaliskuun lopussa 5,1 prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 2,4 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika oli maaliskuun lopussa
7,7 kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 7 ja 10 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 10 miljoonaa euroa (Q1–4/2010: 49). Käyttöpääoma nousi 36 miljoonaa euroa (86) pääosin toimitusmäärien ja hintojen nousun sekä Simpeleen investointiseisokkiin varautumisen seurauksena. Rahavirtalaskelmassa kauden nettorahoituskulut sisältävät Metsä-Botnian maksaman osingon 45 miljoonaa euroa.

Vuotuisesta nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna keskimäärin 5,1 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 4 ja 5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 26 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli katsauskauden lopussa 425 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa oli nostamattomia rahastoituja TyEL-varoja ja
418 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Metsäliitto Osuuskunta maksoi maaliskuussa ennenaikaisesti 49 miljoonan euron velkakirjan, joka syntyi Metsä-Botnian omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2009. Likvideistä varoista ja sijoituksista
156 miljoonaa euroa on M-realin tytäryhtiö Metsä Financeen muiden Metsäliitto-konsernin yhtiöiden tallettamia varoja. Konsernilla oli myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä
517 miljoonan euron arvosta.

Standard & Poors korotti maaliskuussa M-realin B- -luottoluokituksen näkymät vakaista positiivisiksi. 

Osakkeet

M-realin A-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tammi–maaliskuussa 3,34 euroa, alin 2,60 euroa ja keskikurssi 3,09 euroa. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 3,09 euroa. Vuoden 2010 lopussa A-osakkeen kurssi oli 2,85 euroa ja vuoden 2010 keskikurssi 2,85 euroa.

M-realin B-osakkeen ylin kurssi oli tammi–maaliskuussa 3,33 euroa, alin 2,50 euroa ja keskikurssi 2,96 euroa. Maaliskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 3,08 euroa. Vuoden 2010 lopussa B-osakkeen kurssi oli 2,54 euroa ja vuoden 2010 keskikurssi 2,44 euroa.

A-osakkeen vaihto oli 3 miljoonaa euroa, 1 prosentti osakekannasta. B-osakkeen vaihto oli 211 miljoonaa euroa, 24 prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 011 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti maaliskuun lopussa 39 prosenttia osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 61 prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 14 prosenttia.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 663 812 052,56 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Alentaminen tulee voimaan osakeyhtiölain mukaisen velkojainsuojamenettelyn toteutumisen jälkeen. Alentamisella parannetaan yhtiön edellytyksiä voitonjakoon tulevaisuudessa.

Muutokset johdossa

Sari Pajari nimitettiin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän on koulutukseltaan puunjalostustekniikan diplomi-insinööri. Hänen päävastuualueensa ovat liiketoiminnan kehitys ja laatujohtaminen (TQM). Pajari aloittaa uudessa tehtävässään 1.4.2011 ja raportoi toimitusjohtaja Mikko Helanderille. Pajari siirtyy M-realiin Metsäliitto-konsernin tietohallintojohtajan tehtävästä, jossa hän toimi vuodesta 2009. Ennen siirtymistään Metsäliitto-konserniin vuonna 2007 Pajari työskenteli johtavana strategiakonsulttina Pöyryllä, PwC Consultingilla sekä IBM:llä. Pajari liittyy hallituksen joulukuussa 2010 hyväksymään M-realin ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmään.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi M-realin hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin, metsäneuvos Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha Niemelä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kauden jälkeiset tapahtumat

M-real allekirjoitti aiesopimuksen Reflexin tehtaan Premium Paper -liiketoiminnan myynnistä Papierwerke Lenk AG:n sisaryhtiölle. Sopimukseen kuuluisivat koko Premium Paper -liiketoiminta ja siihen liittyvät kiinteistöt sekä noin 100 M-realin työntekijää. Jos järjestely toteutuu suunnitellusti, kirjaa M-real 12 miljoonaan euron negatiivisen kertaerän Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle. Kassavaikutus olisi noin 1 miljoonaa euroa negatiivinen. Myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta M-realin liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana.

M-real ilmoitti toukokuussa suunnitelmastaan myydä Gohrsmühlen tehdas Saksassa joko konaisuudessaan tai osissa Paper Park- konseptin mukaisesti. Samanaikaisesti M-real käynnistää prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispapereiden tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlessa siltä varalta, että myyntivaihtoehdot eivät toteudu. Jos sulkemiset toteutuvat, M-real keskittyy Gohrsmühlen tehtaalla pelkästään valupäällystettyihin etiketti- ja pakkaustuotteisiin (Chromolux). M-real suunnittelee myös Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista.

M-real on viime vuosina useaan otteeseen pyrkinyt myymään Alizayn paperitehtaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Myyntivaihtoehtoja etsitään edelleen. M-real aloittaa enintään syyskuun 2011 loppuun asti kestävän avoimen myyntiprosessin, jossa pyritään löytämään uskottavia ostajaehdokkaita Alizayn paperitehtaalle. Jos M-real ei onnistu myymään Alizayn paperitehdasta asetetussa aikataulussa, M-real suunnittelee sulkevansa tehtaan.

Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuessa M-realin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 390 miljoonalla eurolla ja liiketuloksen paranevan noin 60 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2010 toteutuneisiin lukuihin. Suurin osa mahdollisesta liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta arvioidaan toteutuvan vuonna 2012, ja täysimääräisesti vuodesta 2013. Suunniteltujen toimien seurauksena M-realin vuotuinen paperituotantokapasiteetti vähenisi noin 500 000 tonnilla, josta noin 430 000 tonnia olisi päällystämätöntä hienopaperia ja 70 000 tonnia päällystettyjä erikoispapereita. Mahdollisten sulkemistoimenpiteiden toteuttamiset ovat ehdollisia paikallisten lainsäädäntöjen edellyttämien yhteistoimintamenettelyjen loppuun saattamiselle. Yhteistoimintamenettelyissä selvitetään suljettavaksi suunniteltujen yksiköiden osalta myös muut tulevaisuuden vaihtoehdot. Kyseiset neuvottelut käynnistetään Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla mahdollisimman pian. Alizayn osalta mahdolliset sulkemiseen tähtäävät neuvottelut käynnistetään siinä tapauksessa, että tehtaan myynnissä ei onnistuta. M-real pyrkii omilla toimillaan lieventämään mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia henkilöstölle.

Kaiken kaikkiaan Alizayssa, Gohrsmühlessa ja Reflexissä suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen negatiivisen tulosvaikutuksen. Arvioidut nettokassakulut ovat 50 miljoonaa euroa. Suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen Speciality Papers -liiketoiminta-alueen 2Q 2011 tuloksen arvioidaan sisältävän kertaluonteisena eränä 20 miljoonan euron arvonalentumistappion ja kuluvarauksen. Edellä esitetyt arviot kertaluonteisista taloudellisista vaikutuksista ovat alustavia ja ne täsmentyvät kun lopulliset päätökset suunnitelluista toimenpiteistä on tehty.

Lähiajan näkymät

Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä myös lähikuukausina. M-real korotti onnistuneesti huhtikuussa lainerin hintoja. Toukokuussa toteutettavalla Simpeleen taivekartonkikoneen laajennusinvestointiin liittyvällä tuotantoseisokilla on negatiivinen vaikutus Consumer Packagingin toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Päällystämättömän hienopaperin sekä erikoispaperin kysyntä ja hintataso vaikuttavat jatkuvan ennallaan. Sellun euromääräisen keskihinnan arvioidaan pysyvän vuoden toisella neljänneksellä suunnilleen ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Kustannusinflaation arvioidaan vuonna 2011 kiihtyvän. M-real käynnisti tammikuussa 2011 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman. Uuden sekä aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen vuoden 2011 tulokseen arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen, jolla uskotaan pääosin katettavan kiihtynyt kustannusinflaatio.

M-realin vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan Simpeleen tehtaan investointiseisokin sekä epäedullisen valuuttakurssikehityksen takia heikkenevän hieman ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Riskit euroalueen talouden nousun hidastumisesta tai pysähtymisestä sekä kartonki- ja paperituotteiden jo pääosin korjaantuneen kysyntätilanteen kääntymisestä uudelleen laskuun ovat edelleen olemassa.

Jos M-realin päätuotteiden kysyntä merkittävästi vähenisi, on olemassa riski, että hinnat kääntyvät laskuun.

M-realilla on hyvä mahdollisuus pääosin kattaa kiihtynyt kustannusinflaatio omilla tulosparannustoimillaan. On kuitenkin olemassa riski siitä, että tuotannontekijöiden kustannustasot nousevat nykyisiä arvioita enemmän, mikä vaikuttaisi kannattavuuteen negatiivisesti.

M-real on ilmoittanut uusista merkittävistä suunnitelmista paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi. Toiminnan uudelleenjärjestelyn läpivientiin liittyy riski siitä, että suunnitelmia ei voida toteuttaa suunnitellusti.

Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusasema on turvattu. Rahoitusmarkkinoiden lisääntyvän sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikeuttaa yhtiön kykyä hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä valuuttakurssikehitys. M-realin vuoden 2010 vuosikertomuksen sivuilla 35–36 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 4.5.2010 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025
Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 891237.

 

Consumer Packaging

  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Consumer Packaging Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e   299 303 305 310 257 255 1175 968
EBITDA, milj. e   63 49 48 51 52 50 200 140
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   63 52 48 51 52 51 203 146
Liiketulos, milj. e   50 24 34 38 39 33 135 51
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   50 38 34 38 39 34 149 69
 ilman kertaluonteisia eriä, %  16,7 12,5 11,1 12,3 15,2 13,3 12,7 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %   27,8 13,7 18,1 21,1 22,8 18,8 19,4 6,9
 ilman kertaluonteisia eriä, %   27,8 22,0 18,1 21,1 22,8 19,2 21,5 9,4
Toimitukset, 1 000 t   334 344 353 372 321 327 1 390 1 212
Tuotanto, 1 000 t   344 362 353 363 342 342 1 420 1 232
Henkilöstö kauden lopussa 1 441 1 441 1 461 1 679 1 453 1 465 1 441 1 465
 
(Kaskisten sellutehtaan henkilöstömäärä on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)
   

Tammi–maaliskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 50 miljoonaa euroa (Q4/2010: 38). Tulosta paransi lähinnä saavutettujen hinnankorotusten ansiosta noussut keskihinta. Tulosta heikensi energiakustannusten nousu. Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä yhteensä -14 miljoonaa euroa joista merkittävin oli 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio ja kuluvarauksia liittyen Simpeleen paperikoneen sulkemiseen.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset nousivat myös 1 prosenttia.

Tammi–maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 50 miljoonaa euroa (Q1/10: 39). Merkittävin tulosta parantava tekijä oli saavutettujen hinnankorotusten ansiosta noussut kartongin keskimääräinen myyntihinta. Tulosta heikensi raaka-aineiden ja energian hinnannousu.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulos ei myöskään sisältänyt kertaeriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 4 prosenttia. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset nousivat 10 prosenttia. 


Office Papers

  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Office Papers Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e   184 181 164 153 160 132 658 543
EBITDA, milj. e   4 9 17 6 11 6 43 1
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   4 10 17 6 11 13 44 8
Liiketulos, milj. e   -6 9 9 -4 0 -54 14 -104
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   -6 0 9 -4 0 0 5 -48
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -3,3 0,0 5,5 -2,6 0,0 0,0 0,8 -8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -4,4 6,5 8,5 -4,0 -0,1 -47,0 2,8 -21,1
 ilman kertaluonteisia eriä, %   -4,4 0,0 8,5 -4,0 -0,1 -0,1 1,1 -9,8
Toimitukset, 1 000 t   241 248 212 212 237 198 909 790
Tuotanto, 1 000 t   232 238 228 209 235 213 910 795
Henkilöstö kauden lopussa 1 190 1 208 1 213 1 252 1 320 1 374 1 208 1 374

Tammi–maaliskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuosineljänneksestä ja oli -6 miljoonaa euroa (Q4/2010: 0). Tulosta heikensivät korkeammat raaka-aine- ja energiakustannukset sekä Ruotsin kruunun vahvistuminen euroa vastaan. Tulosta paransi toteutettujen hinnankorotusten ansiosta noussut keskimääräinen myyntihinta.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisena eränä 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappion peruutus.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset verrattuna edelliseen vuosineljännekseen nousivat 8 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä laski
3 prosenttia.

Tammi–maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -6 miljoonaa euroa (Q1/2010: 0). Tulosta heikensivät sellun ja muiden raaka-aineiden ja energian korkeammat hinnat sekä Ruotsin kruunun vahvistuminen euroa vastaan. Merkittävin tulosta parantava tekijä oli hinnankorotusten ansiosta noussut keskimääräinen myyntihinta.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulos ei myöskään sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset pysyivät ennallaan edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Office Papersin toimitusmäärä nousi 2 prosenttia.


Speciality Papers

  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Speciality Papers Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e   78 66 75 80 82 73 303 352
EBITDA, milj. e   -7 0 5 -18 -4 -8 -17 -65
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   -7 -7 -3 -2 -4 -2 -16 -31
Liiketulos, milj. e   -9 -31 4 -21 -6 -78 -54 -151
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   -9 -8 -7 -5 -6 -6 -26 -51
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -11,5 -12,1 -9,3 -6,3 -7,3 -8,2 -8,6 -14,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -50,1 -155,6 18,0 -76,3 -19,6 -170,3 -49,1 -55,8
 ilman kertaluonteisia eriä, %   -50,1 -43,0 -24,5 -18,8 -19,6 -14,1 -23,6 -18,7
Toimitukset, 1 000 t   60 49 57 66 74 68 246 342
Tuotanto, 1 000 t   59 46 52 67 70 63 235 297
Henkilöstö kauden lopussa 1 006 1 007 1 132 1 165 1 176 1 194 1 007 1 194
 
(Halleinin sellutehtaan henkilöstömäärä on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)
   

Tammi–maaliskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuosineljänneksestä ja oli -9 miljoonaa euroa (Q4/2010: -8). Tulosta heikensivät paperin alempi keskimääräinen myyntihinta sekä raaka-aineiden korkeampi hinta. Tulosta paransi toimitusmäärän kasvu.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä yhteensä -23 miljoonaa euroa, josta arvonalentumistappioita oli -28 miljoonaa euroa, myyntivoittoa Reflexin tehtaan osittaisesta myynnistä 7 miljoonaa euroa ja muita kuluja 2 miljoonaa euroa.

Speciality Papersin toimitusmäärä nousi 22 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.Tammi–maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -9 miljoonaa euroa (Q1/2010: -6). Tulosta heikensivät sellun ja muiden raaka-aineiden korkeammat hinnat sekä paperin alempi toimitusmäärä. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset ja kustannussäästötoimenpiteet.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulos ei myöskään sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 19 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.


Market Pulp and Energy

  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Market Pulp and Energy Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e   110 106 107 126 95 126 434 508
EBITDA, milj. e   13 19 19 23 14 -1 75 -21
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   13 19 23 23 14 2 79 -17
Liiketulos, milj. e   7 -1 12 16 9 -39 36 -91
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   7 12 16 16 9 -9 53 -54
 ilman kertaluonteisia eriä, %  6,4 11,3 15,0 12,7 9,5 -7,1 12,2 -10,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %   4,7 -0,4 7,6 11,4 5,9 -22,1 6,0 -12,2
 ilman kertaluonteisia eriä, %   4,7 7,9 10,1 11,4 5,9 -4,8 8,9 -7,2
Toimitukset, 1 000 t   174 168 167 194 161 246 690 1155
Henkilöstö kauden lopussa 302 301 304 297 299 294 301 294
 
(Kaskisten ja Halleinin sellutehtaiden henkilöstömäärät on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)
 

Tammi–maaliskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna ja oli 7 miljoonaa euroa (Q4/2010: 12). Tulosta heikensivät korkeammat puu-, kemikaali- ja energiakustannukset. Sellun keskimääräinen myyntihinta oli edellisen kvartaalin tasolla.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona yhteensä -13 miljoonaa euroa josta -15 miljoonaa euroa oli arvonalentumistappiota liittyen Halleinin tehtaaseen ja +2 miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.

Tammi–maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 7 miljoonaa euroa (Q1/2010: 9). Tulosta heikensivät korkeammat puu-, kemikaali- ja muut raaka-aine- sekä energiakustannukset. Tulosta paransi sellun korkeampi myyntihinta sekä korkeampi toimitusmäärä.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulos ei myöskään sisältänyt kertaluonteisia eriä.

  

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma            
  2011 2010   2010 2010  
Milj. e Q1 Q1 Muutos Q1-Q4 Q4  
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 685 602 83 2 605 665  
Liiketoiminnan muut tuotot 22 25 -3 108 38  
Liiketoiminnan kulut -651 -556 -95 -2 479 -651  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista *) 21 11 10 78 22  
Poistot ja arvonalentumiset -31 -33 2 -166 -78  
Liiketulos 46 49 -3 146 -4  
 % liikevaihdosta 6,7 8,1   5,6 -0,6  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 -2 2 -24 -3  
Kurssierot 2 -6 8 -9 -2  
Muut rahoitustuotot ja -kulut  -17 -16 -1 -65 -13  
Kauden tulos ennen veroja 31 25 6 48 -22  
 % liikevaihdosta 4,5 4,2   1,8 -3,3  
Tuloverot -3 -6 3 -21 0  
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 28 19 9 27 -22  
 % liikevaihdosta 4,1 3,2   1,0 -3,3  
Lopetetut toiminnot            
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0 0 0 0  
Kauden tulos 28 19 9 27 -22  
             
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset -3 -5 2 10 10  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 16 -14 28 -5  
Muuntoerot 0 2 -2 12 5  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 2 -2 2 0  
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot 0 0 0 -2 0  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1 15 -16 50 10  
             
Kauden laaja tulos yhteensä 27 34 -7 77 -12  
             
Kauden tuloksen jakautuminen            
 Emoyrityksen omistajille 28 19 9 28 -22  
 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -1 0  
Kauden laajan tuloksen jakautuminen            
 Emoyrityksen omistajille 27 34 -7 78 -12  
 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -1 0  
Yhteensä 27 34 -7 77 -12  
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta konsernin tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)            
 jatkuvista toiminnoista 0,08 0,06 0,02 0,09 -0,06  
 lopetetuista toiminnoista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Yhteensä 0,08 0,06 0,02 0,09 -0,06  
             
*) Metsä-Botnian nettotulos 8.12.2009 alkaen sisältyy riville "Osuus osakkuusyritysten tuloksista" liiketuloksessa   
 

 

Lyhennetty konsernin tase                
  31.3.     31.3.   31.12.    
Milj. e 2011 %   2010 % 2010 %  
VARAT                
Pitkäaikaiset varat                
Liikearvo 13 0,4   13 0,4 13 0,4  
Muut aineettomat hyödykkeet 35 1,2   40 1,4 26 0,8  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 047 34,2   1 123 38,3 1 063 34,1  
Osuudet osakkuusyrityksissä 240 7,8   221 7,5 265 8,5  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 317 10,4   328 11,2 314 10,1  
Muut rahoitusvarat 11 0,4   63 2,1 67 2,1  
Laskennalliset verosaamiset 4 0,1   3 0,1 3 0,1  
  1 667 54,5   1 791 61,0 1 751 56,1  
Lyhytaikaiset varat                
Vaihto-omaisuus 391 12,8   331 11,3 391 12,6  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 582 19,0   651 22,2 567 18,2  
Rahavarat 418 13,7   162 5,5 408 13,1  
  1 391 45,5   1 144 39,0 1 366 43,9  
                 
                 
Varat yhteensä 3 058 100,0   2 935 100,0 3 117 100,0  
                 
                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                
Oma pääoma                 
Emoyrityksen osakkeenomistajille                
kuuluva oma pääoma 1 021 33,3   950 32,4 994 31,9  
Määräysvallattomien omistajien osuudet 5 0,2   6 0,2 5 0,2  
Oma pääoma yhteensä 1 026 33,5   956 32,6 999 32,1  
                 
Pitkäaikaiset velat                
Laskennalliset verovelat 180 5,9   167 5,7 179 5,8  
Eläkevelvoitteet 85 2,8   88 3,0 85 2,7  
Varaukset 15 0,5   52 1,8 35 1,1  
Rahoitusvelat 1 009 33,0   949 32,3 1 016 32,6  
Muut velat 22 0,7   31 1,0 26 0,8  
  1 311 42,9   1 287 43,8 1 341 43,0  
Lyhytaikaiset velat                
Varaukset 21 0,7   28 1,0 7 0,2  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 273 8,9   209 7,1 334 10,7  
Ostovelat ja muut velat 427 14,0   455 15,5 436 14,0  
  721 23,6   692 23,6 777 24,9  
                 
                 
Velat yhteensä 2 032 66,5   1 979 67,4 2 118 67,9  
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 058 100,0   2 935 100,0 3 117 100,0  
                 

 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma  
  2011 2010 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4 Q4
Kauden tulos 27 19 27 -22
Oikaisut yhteensä 19 22 108 33
Käyttöpääoman muutos -36 -68 -86 0
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 10 -27 49 11
Nettorahoituskulut 27 -12 -102 -31
Maksetut verot -2 -4 -16 2
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 35 -43 -69 -18
Investoinnit aineettomaan ja aineelliseen käyttöomaisuuteen -12 -7 -66 -18
Omaisuuden myynnit ja muut 54 6 86 31
Investointien nettorahavirrat 42 -1 20 13
         
         
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -67 -290 -39 -24
Maksetut osingot 0 -2 -2 0
Rahoituksen nettorahavirrat -67 -292 -41 --24
Rahavarojen muutos 10 -336 -90 -29
Rahavarat kauden alussa 408 497 497 437
Rahavarojen muuntoero 0 1 1 0
Rahavarojen muutos 10 -336 -90 -29
Rahavarat kauden lopussa 418 162 4408 408
         
Kauden nettorahoituskulut sisältävät Metsä-Botnian maksaman osingon 45 miljoonaa euroa.
Kauden nettorahoituskulut sisältävät noin 17 miljoonaa euroa oman pääoman suojauskuluja (Q1/2010 noin miljoona euroa). Vuoden 2010 nettorahoituskulut sisältävät noin 27 miljoonaa euroa oman pääoman
suojauskuluja ja kauden q4/2010 noin 10 miljoonaa euroa.    

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1Q 2010      
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. e Osake-pää-oma Ylikurssi-rahasto Muun-toerot Käyvän arvon ja muut rahastot Kerty-neet voitto-varat Yhteensä Määräysvallat-tomien omistajien osuudet Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 558 667 2 194 -504 916 8 924
Kauden laaja tulos                
 Kauden tulos         19 19 0 19
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       -5   -5   -5
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       16   16   16
 Muuntoerot     2     2 0 2
Osuus osakkuus-yritysten muista laajan tuloksen eristä     2     2   2
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot     3 -3   0   0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     7 8   15 0 15
Tilikauden laaja tulos yhteensä     7 8 19 34 0 34
Liiketoimet omistajien kanssa                
Osingonjako             -2 -2
Oma pääoma
31.3.2010
558 667 9 202 -485 950 6 956

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1Q 2011      
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. e Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Muun-toerot Käyvän arvon ja muut rahastot Kerty-neet voitto-varat Yhteensä Määräysvallat-tomien omista-jien osuudet Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011
558 667 23 223 -476 994 5 999
Kauden laaja tulos                
 Kauden tulos         28 28 0 28
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       -3   -3   -3
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       2   2   2
 Muuntoerot     0     0   0
Osuus osakkuus-yritysten muista laajan tuloksen eristä     0 0   0   0
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot     0 0   0   0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     0 -1   -1 0 -1
Tilikauden laaja tulos yhteensä     0 -1 28 27 0 27
Liiketoimet omistajien kanssa                
 Osingonjako             0 0
Oma pääoma
31.3.2011
558 667 23 222 -448 1 021 5 1 026

 

Tunnuslukuja 2011 2010 2010 2010
  Q1 Q1 Q1-Q4 Q4
Liikevaihto, milj. e 685 602 2 605 665
EBITDA, milj. e 77 82 312 74
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 74 72 305 71
EBITDA, % 11,2 13,6 12,0 11,1
 ilman kertaluonteisia eriä, % 10,8 12,0 11,7 10,7
Liiketulos, milj. e 46 49 146 -4
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 43 39 173 37
Liiketulos, % 6,7 8,1 5,6 -0,6
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 6,3 6,5 6,6 5,6
Tulos jatkuvista toiminnoista        
 ennen veroja, milj. e 31 25 48 -22
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 28 15 92 20
Kauden tulos        
 jatkuvista toiminnoista, milj. e 28 19 27 -22
 lopetetuista toiminnoista, milj. e 0 0 0 0
Yhteensä, milj. e 28 19 27 -22
Osakekohtainen tulos        
 jatkuvista toiminnoista, e 0,08 0,06 0,09 -0,06
 lopetetuista toiminnoista, e 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä, e 0,08 0,06 0,09 -0,06
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä jatkuvista toiminnoista, e 0,07 0,03 0,23 0,07
Oman pääoman tuotto, % 10,8 7,9 2,8 -8,7
 ilman kertaluonteisia eriä, % 9,5 3,6 7,6 8,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,4 9,1 5,7 -0,7
 ilman kertaluonteisia eriä, % 7,8 7,3 7,6 6,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,6 32,7 32,1 32,1
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 125 121 135 135
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 78 86 83 83
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e 3,11 2,90 3,03 3,03
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 799 821 827 827
Bruttoinvestoinnit, milj. e 12 7 66 18
Toimitukset, 1 000 t        
 Paperiliiketoiminta yhteensä 301 311 1 155 297
 Consumer Packaging 334 321 1 390 344
Henkilöstö kauden lopussa        
 Jatkuvissa toiminnoissa 4 515 4 796 4 538 4 538
         
         
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla      

 

Vastuut 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
Omasta puolesta  191 116 192
Osakkuusyritysten puolesta  0 0 0
Saman konsernin yritysten puolesta  14 0 13
Muiden puolesta   3 1 1
Yhteensä 208 117 206
       
Avoimet johdannaissopimukset 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
Korkojohdannaiset  1 305 999 1 248
Valuuttajohdannaiset  1 939 2 769 2 149
Muut johdannaiset   77 169 83
Yhteensä 3 321 3 937 3 480
       
Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli katsauskauden lopussa -0.1 miljoonaa euroa (-15,4 miljoonaa euroa 31.12.2010).
       
Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä yhteensä oli 1 816,0 miljoonaa euroa (1 787,2 miljoonaa euroa 31.12.2010).
       
Käyttöomaisuussitoumukset 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
Maksut alle vuoden 0 0 0
Maksut myöhemmin 2 1 2
       
       
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 063 1 130 1 130
Investoinnit 12 7 65
Vähennykset 0 0 -16
       
Poistot ja arvonalentumiset -29 -32 -159
       
Muuntoero 1 18 43
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 047 1 123 1 063
       

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa      
       
Liiketoimet emoyrityksen ja sisaryritysten kanssa 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
       
Myynnit 16 9 39
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 14
Ostot   214 174 839
Osinkotuotot 45 0  
Korkotuotot 1 3 8
Korkokulut 1 0 1
Pitkäaikaiset saamiset 4 53 53
Myyntisaamiset ja muut saamiset 74 164 82
Pitkäaikaiset velat 0 0 0
Ostovelat ja muut velat 233 127 277
       
       
Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa 2011 2010 2010
Milj. e Q1 Q1 Q1-Q4
       
Myynnit 0 0 0
Ostot 0 0 2
Pitkäaikaiset saamiset 0 0 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 8 8
Ostovelat ja muut velat 3 2 2
       
Liiketoimet Metsä-Botnian kanssa sisältyvät sisaryritysten lukuihin 8.12.2009 alkaen.
       
Tilinpäätösperiaatteet      
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä M-realin vuoden 2010 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.
       
Osavuosikatsaustiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet      
           
Oman pääoman tuotto (%) =  (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista 
- tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))
 
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista 
+ korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per (Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat)
 
Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma)
per (Taseen loppusumma
- saadut ennakot)
 
Velkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma pääoma)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat
- likvidit varat
- korolliset saamiset) per (Oma pääoma)
 
Osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin)
 
Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa)
           

  

Liikevaihto ja -tulos segmenteittäin                
  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Milj. e Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Consumer Packaging   299 303 305 310 257 255 1 175 968
Office Papers   184 181 164 153 160 132 658 543
Speciality Papers  78 66 75 80 82 73 303 352
Market Pulp and Energy   110 106 107 126 95 126 434 508
Muu toiminta   57 55 53 44 46 59 198 189
Sisäinen myynti   -43 -46 -42 -37 -38 -39 -163 -128
Liikevaihto 685 665 662 676 602 606 2 605 2 432
                 
Consumer Packaging   63 49 48 51 52 50 200 140
Office Papers   4 9 17 6 11 6 43 1
Speciality Papers  -7 0 5 -18 -4 -8 -17 -65
Market Pulp and Energy   13 19 19 23 14 -1 75 -21
Muu toiminta   4 -3 6 -1 9 85 11 33
EBITDA 77 74 95 61 82 132 312 88
 % liikevaihdosta   11,2 11,1 14,4 9,0 13,6 21,8 12,0 3,6
                 
Consumer Packaging   50 24 34 38 39 33 135 51
Office Papers   -6 9 9 -4 0 -54 14 -104
Speciality Papers  -9 -31 4 -21 -6 -78 -54 -151
Market Pulp and Energy   7 -1 12 16 9 -39 36 -91
Muu toiminta   4 -5 7 6 7 86 15 28
Liiketulos 46 -4 66 35 49 -52 146 -267
 % liikevaihdosta   6,7 -0,6 10,0 5,2 8,1 -8,6 5,6 -11,0
                 
Kertaluonteiset erät liiketuloksessa                
Consumer Packaging   0 -14 0 0 0 -1 -14 -18
Office Papers   0 9 0 0 0 -54 9 -56
Speciality Papers  0 -23 11 -16 0 -72 -28 -100
Market Pulp and Energy   0 -13 -4 0 0 -30 -17 -37
Muu toiminta   3 0 5 8 10 98 23 94
M-real-konserni 3 -41 12 -8 10 -59 -27 -117
                 
Consumer Packaging   63 52 48 51 52 51 203 146
Office Papers   4 10 17 6 11 13 44 8
Speciality Papers  -7 -7 -3 -2 -4 -2 -16 -31
Market Pulp and Energy   13 19 23 23 14 2 79 -17
Muu toiminta   1 -3 0 -1 -1 -13 -5 -62
EBITDA, ilman kertaluonteisia eriä  74 71 85 77 72 51 305 44
 % liikevaihdosta   10,8 10,7 12,8 11,4 12,0 8,4 11,7 1,8
                 
Consumer Packaging   50 38 34 38 39 34 149 69
Office Papers   -6 0 9 -4 0 0 5 -48
Speciality Papers  -9 -8 -7 -5 -6 -6 -26 -51
Market Pulp and Energy   7 12 16 16 9 -9 53 -54
Muu toiminta   1 -5 2 -2 -3 -12 -8 -66
Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä   43 37 54 43 39 7 173 -150
 % liikevaihdosta   6,3 5,6 8,2 6,4 6,5 1,2 6,6 -6,2

 

 

 

 

  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta            
Consumer Packaging   16,7 12,5 11,1 12,3 15,2 13,3 12,7 7,1
Office Papers   -3,3 0,0 5,5 -2,6 0,0 0,0 0,8 -8,8
Speciality Papers  -11,5 -12,1 -9,3 -6,3 -7,3 -8,2 -8,6 -14,5
Market Pulp and Energy   6,4 11,3 15,0 12,7 9,5 -7,1 12,2 -10,6
M-real-konserni 6,3 5,6 8,2 6,4 6,5 1,2 6,6 -6,2
                 
Metsä-Botnian nettotulos sisältyy liiketuloksen riville "Osuus osakkuusyritysten tuloksista" 8.12.2009 alkaen, sitä ennen Metsä-Botnian luvut yhdistettiin omistusosuuden mukaisesti kaikille riveille.
                 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                
Consumer Packaging   27,8 13,7 18,1 21,1 22,8 18,8 19,4 6,9
Office Papers   -4,4 6,5 8,5 -4,0 -0,1 -47,0 2,8 -21,1
Speciality Papers  -50,1 -155,6 18,0 -76,3 -19,6 -170,3 -49,4 -55,8
Market Pulp and Energy   4,7 -0,4 7,6 11,4 5,9 -22,1 6,0 -12,2
M-real-konserni 8,4 -0,7 11,6 3,8 9,1 -8,7 5,7 -8,9
                 
Sijoitettu pääoma, milj. e                
Consumer Packaging   739 711 749 746 691 676 711 676
Office Papers   539 557 490 423 442 431 557 431
Speciality Papers  69 64 94 105 116 134 64 134
Market Pulp and Energy   631 627 659 601 568 567 627 567
Kohdistamattomat ja eliminoinnit   330 390 380 415 298 526 390 526
M-real-konserni 2 308 2 349 2 372 2 290 2 115 2 334 2 349 2 334
                 
Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien korot ja verot)) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)). 


 

Toimitukset 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
1000 t Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Consumer Packaging   334 344 353 372 321 327 1 390 1 212
 Office Papers   241 248 212 212 237 198 909 790
 Speciality Papers  60 49 57 66 74 68 246 342
Paperiliiketoiminta yhteensä   301 297 269 278 311 266 1 155 1 132
Market Pulp   174 168 167 194 161 246 690 1 155
                 
Tuotanto 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
1000 t Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Consumer Packaging 344 362 353 363 342 342 1 420 1 232
 Office Papers 232 238 228 209 235 213 910 795
 Speciality Papers 59 46 52 67 70 63 235 297
Paperiliiketoiminta yhteensä 291 284 280 276 305 276 1 145 1 092
Metsä-Botnian sellu 1) 164 164 160 164 164 203 652 863
M-realin sellu 340 327 331 308 329 316 1 295 1 120
                 
1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit