M-realin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj Pörssitiedote 13.3.2007
M-real Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.689.936,72
euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
16.3.2007 ollut merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2007.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki
Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Granin,
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki
Karmilan, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha
Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalon. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari
Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

Hallitus sopi järjestäytyvänsä valiokuntiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kim Gran (pj.), Erkki Karmila ja
Antti Tanskanen.
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Erkki Karmila
ja Arimo Uusitalo.
Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Arimo Uusitalo (pj.), Runar Lillandt
ja Antti Tanskanen.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6.375 euroa/kk,
varapuheenjohtajalle 5.375 euroa/kk ja jäsenille 4.200 euroa/kk sekä
kokouspalkkiota 500 euroa/kokous hallituksen kokouksista ja
hallituksen valiokuntien kokouksista. Tilintarkastajien palkkiot
suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajat

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Johan
Kronberg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Jouko Malinen, KHT ja
Markku Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen valtuutus päättää osakeannista ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään yhdestä tai
useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman osakeyhtiölain 10
luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että
osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä uusia
M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita yhteensä
enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen
vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 6 §:stä tietyt
osakeantia koskevat kohdat. Poistettavia yhtiöjärjestyksen kohtia
vastaavat kohdat sisältyvät uuteen osakeyhtiölakiin, jonka
määräyksistä ei voida julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tältä
osin poiketa.

M-REAL OYJ

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa