M-realin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 82 miljoonaa euroa

M-real Oyj Osavuosikatsaus 5.8.2010 klo 12
M-realin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
82 miljoonaa euroa                               

Tulos vuoden 2010 ensimmäiseltä puoliskolta                   
* Liikevaihto 1 278 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 1 208)             
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 82 miljoonaa euroa (-135). Liiketulos  
sisältäen kertaluonteiset erät 84 miljoonaa euroa (-191)            
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 39 miljoonaa euroa (-145). Tulos
ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 25 miljoonaa euroa (-212)      
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 0,08 
euroa (-0,42) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,03 euroa (-0,61)       

Tulos vuoden 2010 toiselta neljännekseltä                    
* Liikevaihto 676 miljoonaa euroa (Q1/2010: 602)                
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa (39). Liiketulos   
sisältäen kertaluonteiset erät 35 miljoonaa euroa (49)             
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 24 miljoonaa euroa (15). Tulos 
ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 0 miljoonaa euroa (25)       
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 0,05 
euroa (0,03) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,03 euroa (0,06)        

Tapahtumat vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä               
* M-realin markkinajohtajuus taivekartongissa vahvistui edelleen.        
* M-real allekirjoitti aiesopimuksen Reflexin tehtaan osittaisesta myymisestä  
Metsä Tissue Oyj:lle.                              
* M-real sai päätökseen neuvottelut 220 henkilön vähentämisestä Speciality   
Papers -liiketoiminta-alueella.                         
* M-real jatkoi hinnankorotuksia päätuotteissaan.                
* M-real ilmoitti lunastavansa ennenaikaisesti loput joulukuussa 2010      
erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan.                    

Kauden jälkeiset tapahtumat                           
* M-real sai päätökseen Alizayn sellutehtaan lopulliseen sulkemiseen liittyvän 
yhteistoimintamenettelyn heinäkuussa.                      

”M-realin tulosparannus jatkui toisella neljänneksellä. Kysyntätilanne parani  
edelleen ja nostimme hintoja kaikissa päätuotteissamme. Toteutamme aktiivisesti 
hinnankorotuksia myös jatkossa kohonneiden kuitukustannusten kattamiseksi.   
Paperiliiketoimintoihin kohdistuvat tulosparannustoimet etenevät ja uskomme,  
että ne saadaan päätökseen suunnitelmien mukaisesti.”              

Toimitusjohtaja Mikko Helander                         


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA      |   | 2010 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   |  Q2 |  Q1 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e  |    | 676 | 602 |  585 | 1 278 | 1 208 | 2 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA milj. e     |   |  61 |  82 |  -23 |  143 |  -71 |   88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    |  77 |  72 |  -20 |  149 |  -33 |   44 |
| eriä, milj. e     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos milj. e   |   |  35 |  49 |  -73 |  84 | -191 |  -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    |  43 |  39 |  -70 |  82 | -135 |  -150 |
| eriä, milj. e     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista       |   |  0 |  25 |  -97 |  25 | -212 |  -358 |
| toiminnoista, milj. e |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    |  24 |  15 |  -83 |  39 | -145 |  -230 |
| eriä, milj. e     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista       |   |  -8 |  19 |  -93 |  11 | -198 |  -331 |
| toiminnoista, milj. e |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista      |   |  0  |  0 |  -2 |   0 |  -12 |  -23 |
| toiminnoista, milj. e |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhteensä, milj. e  |    |  -8 |  19 |  -95 |  11 | -210 |  -354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos  |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista       |   | -0,0 | 0,06 | -0,29 | 0,03 | -0,61 | -1,02 |
| toiminnoista, e    |   |  3 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista      |   | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,04 | -0,07 |
| toiminnoista, e    |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhteensä, e     |    | -0,0 | 0,06 | -0,30 | 0,03 | -0,65 | -1,09 |
|            |   |  3 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos  |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    | 0,05 | 0,03 | -0,24 | 0,08 | -0,42 | -0,66 |
| eriä, e        |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % |   | -3,1 | 7,9 | -32,1 |  2,4 | -31,9 | -28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    | 6,8 | 3,6 | -27,2 |  5,3 | -22,0 | -18,3 |
| eriä, %        |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   |   | 3,8 | 9,1 | -10,2 |  6,1 | -11,5 |  -8,9 |
| tuotto, %       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia |    | 8,1 | 7,3 | -8,3 |  7,3 | -7,3 |  -4,5 |
| eriä, %        |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    |   | 31,1 | 32,7 | 29,4 | 31,1 | 29,4 |  29,6 |
| kauden lopussa, %   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    |   | 140 | 121 |  168 |  140 |  168 |  153 |
| kauden lopussa, %   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste |   |  89 |  86 |  116 |  89 |  116 |   84 |
| kauden lopussa, %   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat kauden | 845 | 821 | 1 276 |  845 | 1 276 |  777 |
| lopussa, milj. e       |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit,  |    |  10 |  7 |  16 |  17 |  32 |   73 |
| milj. e        |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t  |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Paperiliiketoiminnat |   | 278 | 311 |  269 |  589 |  590 | 1 132 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Consumer Packaging  |    | 372 | 321 |  296 |  693 | 570,0 | 1 212 |
|            |   |   |   |    |    |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |   |   |   |    |    |    |    |
| lopussa        |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvissa       |   |  4 |  4 | 6 080 | 4 946 | 6 080 | 4 903 |
| toiminnoissa      |   | 946 | 796 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla        |
--------------------------------------------------------------------------------


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna          
M-realin liikevaihto oli 676 miljoonaa euroa (Q1/2010: 602). Vertailukelpoinen 
liikevaihto nousi 12,3 prosenttia. Liiketulos oli 35 miljoonaa euroa (49) ja  
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43 miljoonaa euroa (39).         

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona -8 miljoonaa euroa.  
Niistä merkittävimmät olivat:                          

* 16 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueella    
liittyen Reflexin kahden paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen sekä Reflexin ja
Gohrsmühlen organisaatioiden uudelleenjärjestelyyn               
* 8 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutus Muussa toiminnassa liittyen 
Graphics Papers -kaupassa M-realin omistukseen jääneen Kankaan paperikone 2:sta 
sovittuun kauppaan                               

Edellisellä neljänneksellä kirjattiin 12 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto 
Muussa toiminnassa IT-järjestelyihin liittyen, josta liiketulokseen kohdistui 10
miljoonaa euroa ja lopetettujen toimintojen tulokseen 2 miljoonaa euroa.    

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen neljännekseen verrattuna   
paransivat korkeampi toimitusmäärä, lopputuotteiden keskimääräisten       
myyntihintojen nousu sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan    
vahvistuminen euroa vastaan. Liiketulosta heikensivät Husumin tehtaan      
investointiseisokki, Alizayn paperitehtaan huoltoseisokit ja työnseisaukset sekä
Suomen satamalakon aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.            

Huhti−kesäkuun paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 278 000 tonnia 
(311 000). Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen toimitukset olivat 372 000 
tonnia (321 000).                                

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -17 miljoonaa euroa (-22). Kurssierot 
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten      
arvostuksesta olivat 0 miljoonaa euroa (-6). Nettokorot ja muut rahoitustuotot 
ja -kulut olivat -17 miljoonaa euroa (-16). Muihin rahoituskuluihin sisältyy  
korkosuojausten arvostusvoittoa 0 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0).     

Huhti−kesäkuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 0 miljoonaa euroa 
(25). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä ”Osuus osakkuusyhtiöiden  
tuloksesta” liikevoiton jälkeen -16 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota   
liittyen M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä. Tulos jatkuvista     
toiminnoista ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 24 miljoonaa euroa 
(15). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 8    
miljoonaa euroa (6).                              

Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,06). Jatkuvien toimintojen       
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,05 euroa (0,03). Oman   
pääoman tuotto oli -3,1 prosenttia (7,9), ilman kertaluonteisia eriä 6,8 (3,6). 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,8 prosenttia (9,1), ilman kertaluonteisia eriä 
8,1 prosenttia (7,3).                              


Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna         
M-realin liikevaihto oli 1 278 miljoonaa euroa (1 208). Vertailukelpoinen    
liikevaihto nousi 17,9 prosenttia. Liiketulos oli 84 miljoonaa euroa (-191) ja 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 82 miljoonaa euroa (-135).      

Tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät liiketuloksessa olivat nettona 2 miljoonaa 
euroa, joista merkittävimmät olivat:                      

* 16 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueella    
liittyen Reflexin kahden paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen sekä Reflexin ja
Gohrsmuhlen organisaatioiden uudelleenjärjestelyyn               
* 10 miljoonan euron tuotto liiketulokseen Muussa toiminnassa IT-järjestelyihin 
liittyen. Lisäksi järjestelystä kohdistui lopetettujen toimintojen tulokseen 2 
miljoonan euron tuotto                             
* 8 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutus Muussa toiminnassa liittyen 
Graphics Papers -kaupassa M-realin omistukseen jääneen Kankaan paperikone 2:sta 
sovittuun kauppaan                               

Edellisen vuoden vastaavan kauden kertaluonteiset erät olivat nettona -56    
miljoonaa euroa.                                

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan kauteen   
verrattuna paransivat yleisen kysyntätilanteen elpymisestä seurannut      
toimitusmäärien kasvu, korkeampi sellun hinta, toteutetut kustannussäästöt sekä 
alhaisemmat raaka-ainekustannukset. Liiketulosta heikensivät Husumin      
investointiseisokki, Suomen satamalakko ja Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon 
nähden.	                                    

Tammi-kesäkuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 589 000 tonnia
(590 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 693 000 tonnia (570 000).  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -39 miljoonaa euroa  
(-8). Viime vuoden vastaavan kauden rahoitustuotot sisälsivät noin 31 miljoonan 
euron voiton M-realin oman joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinostosta. 
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten 
arvostuksesta olivat -6 miljoonaa euroa (2). Nettokorot ja muut rahoitustuotot 
ja -kulut olivat -33 miljoonaa euroa (-10). Muihin rahoituskuluihin sisältyy  
korkosuojausten arvostusvoittoa 0 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 9).     

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 25 miljoonaa euroa 
(-212). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä ”Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta” liikevoiton jälkeen -16 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota   
liittyen M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä. Tulos jatkuvista     
toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 39 miljoonaa euroa   
(-145). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 14   
miljoonaa euroa (-14).                             

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,65). Jatkuvien toimintojen       
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,08 euroa (-0,42). Oman  
pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (-31,9), ilman kertaluonteisia eriä 5,3    
prosenttia (-22,0). Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,1 prosenttia (-11,5), ilman 
kertaluonteisia eriä 7,3 prosenttia (-7,3).                   

Henkilöstö                                   
Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 4 946 (31.12.2009: 4 903), josta Suomessa 
työskenteli 2 019 (1 824). Tammi-kesäkuussa M-realin palveluksessa oli     
keskimäärin 4 842 henkilöä (5 913 vuonna 2009). Vuoden 2009 tammi-marraskuun  
henkilöstömäärään sisältyi 30 prosentin osuus Metsä-Botnian henkilöstömäärästä. 

Investoinnit                                  
Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 17 miljoonaa euroa (2009:  
32). Vuoden 2009 tammi-kesäkuun investointeihin sisältyi 6 miljoonan euron osuus
Metsä-Botnian investoinneista, joka perustuu M-realin 30 prosentin       
omistusosuuteen ja Metsä-Botnian lukujen yhdistelytapaan 8.12.2009 saakka.   

Rakennemuutos                                  
M-real ilmoitti joulukuussa 2009 käynnistävänsä uuden tulosparannusohjelman   
vuodelle 2010. Sen merkittävimmät toimenpiteet ovat suunnitelmat Alizayn    
sellutehtaan lopulliseksi sulkemiseksi Ranskassa sekä kahden erikoispaperikoneen
sulkeminen Reflexin tehtaalla Saksassa, suunnitelma M-real Zandersin      
organisaation ja johtamismallin uudelleenjärjestelystä, 22 miljoonan euron   
investointi Husumin tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusi kaikki  
liiketoiminta-alueet kattava 20 miljoonan euron sisäinen tulosparannusohjelma. 
Näiden suunniteltujen toimien arvioidaan toteutuessaan parantavan M-realin   
vuosittaista liiketulosta 80 miljoonalla eurolla täysimääräisenä vuodesta 2011 
alkaen. Suunniteltujen toimien tulosvaikutuksen vuonna 2010 arvioidaan olevan 40
miljoonaa euroa. Näiden suunniteltujen toimien sekä aiempina vuosina      
toteutettujen tulosparannusohjelmien yhteisvaikutuksen arvioidaan vuonna 2010  
olevan noin 100 miljoonaa euroa.                        

M-real ilmoitti toukokuussa, että Reflexin tehdasta Saksassa kehitetään jatkossa
Paper Park -konseptin mukaisesti, eli tehdasalueelle pyritään mahdollisuuksien 
mukaan löytämään teollisia kumppaneita ja tällä tavalla luomaan uusia      
työpaikkoja. Samalla ilmoitettiin, että neuvottelut M-real Zanders -tehtaiden  
henkilömäärän vähentämisestä 220:lla on saatu päätökseen.            

Kesäkuussa M-real ilmoitti tehneensä aiesopimuksen Reflexin tehtaan osittaisesta
myymisestä Metsä Tissue Oyj:lle noin 10 miljoonalla eurolla. Aiesopimukseen   
kuuluvat paperikone 5 ja siihen liittyvät kiinteistöt sekä tiettyjä tehdasalueen
infrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä. Alustavaan arvioon perustuen Metsä  
Tissue työllistäisi Reflexin tehtaalla noin 50 henkilöä, mikä vähentäisi aiemmin
sovittua henkilömäärän vähennystarvetta vastaavasti. Jos järjestely toteutuu  
suunnitellusti, M-real kirjaa Speciality Papers -liiketoiminta-alueen      
liiketulokseen noin 15 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen erän.    
Järjestelyn kassavirtavaikutuksen arvioidaan toteutuessaan olevan noin 10    
miljoonaa euroa positiivinen ottaen huomioon myös tietyt tehdasalueella     
toteutettavat Premium Papers -tuotantoon liittyvät investoinnit. Järjestelyn  
arvioidaan toteutuvan vuoden 2010 loppuun mennessä.               

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin  
keskittyväksi toimijaksi on edennyt suunnitelmien mukaan. Strategiatarkastelu  
paperiliiketoimintojen osalta jatkuu.                      

Rahoitus                                    
M-realin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 31,1 prosenttia (31.12.2009:   
29,6) ja velkaantumisaste 140 prosenttia (153). Nettovelkaantumisaste oli 89  
prosenttia (84).    M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120   
prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja      
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu     
nettovelkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 67 prosenttia (63) ja      
omavaraisuusaste noin 37 prosenttia (35).                    

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli katsauskauden aikana noin
+20 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon nousun 
takia.                                     

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 845 miljoonaa euroa (777).    
Lainoista oli valuuttamääräisiä 11 prosenttia, vaihtuvakorkoisia 79 prosenttia 
ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli kesäkuun lopussa 5,5     
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 2,9 vuotta. Lainojen  
korkosidonnaisuusaika oli kesäkuun lopussa 9,6 kuukautta. Kauden aikana     
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 6 ja 10 kuukauden välillä.         

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 0 miljoonaa euroa (Q1-2/2009: -36).
Käyttöpääoma nousi 71 miljoonaa euroa (aleni 74).                
	                                        
Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna keskimäärin 4,8   
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 4 ja 6 kuukauden 
välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden lopussa     
suojattuna noin 80 prosenttia.                         

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli katsauskauden 
lopussa 510 miljoonaa euroa, josta 144 miljoonaa oli nostamattomia rahastoituja 
TyEL-varoja ja 366 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Konsernilla oli  
myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja    
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 520 miljoonan euron 
arvosta.                                    

M-real lunasti tammikuussa ennenaikaisesti 250 miljoonan euron erän joulukuussa 
2010 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan lainaehtojen mukaiseen 100     
prosentin lunastushintaan. Kesäkuun lopussa M-real ilmoitti lunastavansa    
joukkovelkakirjalainasta jäljellä olevan 90,05 miljoonan euron erän.      
Ennenaikainen takaisinlunastus tapahtui 30.7.2010 ja lunastushinta on      
lainaehtojen mukaisesti 100 prosenttia lainan nimellisarvosta. M-real on    
kesäkuussa 2010 nostanut TyEL takaisinlainoja 135 miljoonaa euroa kymmenen   
vuoden laina-ajalla. Näillä toimenpiteillä M-real pidentää lainojensa      
erääntymisaikataulua sekä vahvistaa likviditeettiä.               

Osakkeet                                    
M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tammi-kesäkuussa 
3,26 euroa, alin 1,46 euroa ja keskikurssi 2,21 euroa. Kesäkuun lopussa     
B-osakkeen kurssi oli 2,90 euroa. Vuoden 2009 lopussa B-osakkeen kurssi oli 1,53
euroa ja vuoden 2009 keskikurssi 0,66 euroa.                  

B-osakkeen vaihto oli 455 miljoonaa euroa, 71 prosenttia osakekannasta. A- ja  
B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 968 miljoonaa euroa.  
Metsäliitto Osuuskunta omisti kesäkuun lopussa 38,8 prosenttia osakkeista, ja  
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten omistajien
osuus osakkeista oli 21 prosenttia.                       

Norges Bankin omistus M-realissa laski 8.4.2010 4,4 prosenttiin osakepääomasta 
ja 1,4 prosenttiin äänimäärästä.                        

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.                   

Hallitus ja tilintarkastajat                          
Varsinainen yhtiökokous vahvisti maaliskuussa M-realin hallituksen jäsenten   
lukumääräksi yhdeksän (9). Yhtiökokous valitsi hallitukseen metsänhoitaja Mikael
Aminoffin, metsänhoitaja Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin,       
oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen,     
kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri   
Antti Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten    
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.         

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin  
Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Martti Asunta. Hallitus päätti lisäksi   
valiokuntiin järjestäytymisestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, 
Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäsenet ovat Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha  
Niemelä.                                    

M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  
Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä.                                   

Kauden jälkeiset tapahtumat                           
M-real ilmoitti 16.12.2009 suunnitelmastaan sulkea Alizayn sellutehdas     
lopullisesti osana 80 miljoonan euron tulosparannusohjelmaa vuodelle 2010.   
Samalla M-real käynnisti sellutehtaan mahdollista sulkemista koskevan      
yhteistoimintamenettelyn. M-real sai heinäkuussa päätökseen           
yhteistoimintamenettelyn, jonka aikana ei löydetty liiketaloudellisia      
edellytyksiä sellutehtaan toiminnan jatkamiselle. Sellutehdas suljetaan     
lopullisesti ja se johtaa enintään 89 työpaikan vähennykseen. Päättyneen    
yhteistoimintamenettelyn seurauksena M-real kirjaa kertaluonteisena       
lisäkuluvarauksena noin 4 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy        
-liiketoiminta-alueen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.    

M-real käytti optiotaan ja osti heinäkuussa Sappilta Kankaan entisen      
paperitehtaan tehdaskiinteistön mukaan lukien maa-alueet 13           
miljoonan euron kauppahinnalla. Kiinteistökauppa oli osa sopimusta, jolla M-real
ja Sappi sopivat lopullisesti vuonna 2008 tehdyn M-realin Graphic Papers    
-liiketoiminta-alueen myynnin avoinna olevat seikat. M-realin tarkoituksena on 
kehittää Jyväskylän kaupungin keskustan lähellä sijaitsevaa Kankaan kiinteistöä 
yhdessä kaavoitusviranomaisten ja mahdollisten muiden partnerien kanssa.     

Lähiajan näkymät                                
Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä myös kolmannella      
vuosineljänneksellä. Taivekartongin ja lainerin hintoja korotettiin vuoden   
ensimmäisellä puoliskolla. Taivekartongin keskihinta oli toisella neljänneksellä
noin 4-5 prosenttia korkeampi verrattuna vuoden 2009 lopun hintatasoon. Lainerin
keskihinta puolestaan oli noin 8 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa. 
Toimenpiteet sekä taivekartongin että lainerin hintojen korottamiseksi jatkuvat,
minkä seurauksena keskihintojen uskotaan nousevan hieman kolmannen       
vuosineljänneksen loppuun mennessä.                       

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä vaikuttaa jatkuvan vahvana. Hintoja on  
vuoden ensimmäisellä puoliskolla nostettu kohonneiden kuitukustannusten     
kattamiseksi yli 10 prosenttia. Hinnankorotustoimet jatkuvat ja kolmannen    
neljänneksen loppuun mennessä hintojen arvioidaan olevan jonkin verran toisen  
neljänneksen lopun tasoa korkeammat.                      

Speciality Papersin toimitusmäärän arvioidaan nousevan kolmannella       
neljänneksellä. Erikoispapereiden hintoja on viime kuukausina nostettu yli 5  
prosenttia. Hinnankorotusten positiivinen tulosvaikutus näkyi osittain jo    
toisella neljänneksellä, mutta niiden kokonaisvaikutus on nähtävissä vuoden   
toisella puoliskolla. Toimenpiteitä hintojen korottamiseksi edelleen jatketaan. 

Sellun maailmanlaajuinen saatavuustilanne on parantunut, mutta on edelleen   
tiukka. Sellun keskihinnan arvioidaankin nousevan edelleen kolmannella     
vuosineljänneksellä toiseen vuosineljännekseen verrattuna.           

M-real käynnisti joulukuussa 2009 uuden 80 miljoonan euron tulosparannusohjelman
vuodelle 2010. Suunniteltujen uusien toimien ja aiempina vuosina toteutettujen 
tulosparannusohjelmien arvioidaan vuonna 2010 olevan yhteensä noin 100 miljoonaa
euroa. Aleneva kustannuskehitys näkyy vuoden 2010 aikana liiketoiminta-alueiden 
lisäksi myös Muussa toiminnassa.                        

Puuraaka-aineen hintapaineet ovat kasvaneet ja puukustannusten odotetaan    
nousevan vuoden loppua kohden. Muiden tuotannontekijöiden, poislukien sellun,  
keskimääräisen kokonaiskustannuksen ei arvioida merkittävästi nousevan vuonna  
2010.                                      

Yllä kuvatut tekijät huomioiden M-realin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen   
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan parempi kuin toisella
neljänneksellä.                                 

Liiketoiminnan lähiajan riskit                         
Useista positiivisista merkeistä huolimatta on olemassa riski maailmantalouden 
nousun hidastumisesta tai pysähtymisestä sekä kartonki- ja paperituotteiden jo 
pääosin korjaantuneen kysyntätilanteen kääntymisestä uudelleen laskuun.     

Suotuisan kysyntäkehityksen ja sellun hinnan nousun seurauksena M-real on    
ilmoittanut merkittävistä hinnankorotuksista päälajeissaan. On olemassa riski, 
että hinnankorotuksia ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti. M-realin     
paperitehtaiden tuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan arvioitua enemmän    
lyhytkuitusellun saatavuusongelmien takia.                   

Tuotannontekijöiden kustannuksissa ei ole tällä hetkellä nähtävissä merkittäviä 
muutoksia tämän vuoden aikana. On olemassa riski siitä, että kustannustasot   
kuitenkin nopeasti nousevat, esimerkiksi öljyn hinnan mahdollisen nousun    
seurauksena.                                  

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot     
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja 
muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset     
poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin   
tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä,       
raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys. M-realin vuoden
2009 vuosikertomuksen sivuilla 37-38 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin  
riskitekijöistä.                                

M-REAL OYJ                                   

Lisätiedot:                                   
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913                  
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335       

Lisätietoja 5.8.2010 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille      
tarkoitettu                                   
englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa kello 15.              


LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS                     

Consumer Packaging -liiketoiminta-alue                     

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer     |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
| Packaging     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 310 | 257 | 255 | 250 | 237 |  567 |  463 |  968 |
| milj. e      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, milj. e  |  51 |  52 |  50 |  51 |  24 |  103 |  39 |  140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  51 |  52 |  51 |  51 |  25 |  103 |  44 |  146 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. |  38 |  39 |  33 |  31 |  4 |  77 |  -13 |  51 |
| e         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  38 |  39 |  34 |  31 |  5 |  77 |   4 |  69 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | 26,1 | 27,9 | 20,5 | 16,4 | 2,1 | 26,7 | -3,4 |  7,5 |
| pääoman tuotto, % |   |   |   |   |   |    |    |    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       | 26,1 | 27,9 | 21,0 | 16,4 | 2,5 | 26,7 |  1,0 | 10,2 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 372 | 321 | 327 | 315 | 296 |  693 |  570 | 1 212 |
| 000 t       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto, 1 000 t | 363 | 342 | 342 | 323 | 275 |  705 |  567 | 1 232 |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 761 | 1 690 | 1 533 |
| lopussa      | 761 | 529 | 533 | 545 | 690 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna            
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 
säilyi lähes edellisen vuosineljänneksen tasolla ja oli 38 miljoonaa euroa   
(Q1/2010: 39). Tulosta heikensivät normaalia korkeammat logistiikkakustannukset,
jotka johtuivat pääasiassa satamatyöntekijöiden lakosta edellisellä       
vuosineljänneksellä. Tulosta paransivat toimitusmäärän kasvu sekä saavutettujen 
hinnankorotusten ja heikentyneen euron seurauksena noussut keskihinta. Kysyntä 
jatkui erittäin vahvana.                            

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen 
ei sisältynyt kertaeriä.                            

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 6 prosenttia korkeammat  
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Consumer Packagingin taivekartongin  
toimitukset nousivat 19 prosenttia.                       

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna         
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden 
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 77 miljoonaa euroa (4). Merkittävin tulosta
parantava tekijä oli kysynnän elpymisen seurauksena kasvanut toimitusmäärä.   

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden     
tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -17 miljoonaa euroa lähinnä       
Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen.              

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat viime vuoden vastaavaan 
kauteen verrattuna 15 prosenttia. Consumer Packagingin taivekartongin      
toimitukset nousivat 19 prosenttia.                       

Office Papers -liiketoiminta-alue                        

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers   |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 153 | 160 | 132 | 133 | 131 |  313 |  278 |  543 |
| milj. e      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, milj. e  |  6 |  11 |  6 |  0 |  -3 |  17 |  -5 |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  6 |  11 |  13 |  0 |  -3 |  17 |  -5 |   8 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. |  -4 |  0 | -54 | -15 | -18 |  -4 |  -35 | -104 |
| e         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  -4 |  0 |  0 | -13 | -18 |  -4 |  -35 |  -48 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | -4,1 | 0,1 | -47, | -13, | -13, | -2,0 | -12,9 | -21,2 |
| pääoman tuotto, % |   |   |  5 |  0 |  7 |    |    |    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       | -4,1 | 0,1 | 0,0 | -11, | -13, | -2,0 | -12,9 | -9,8 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |  4 |  7 |    |    |    |
| eriä, %      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 212 | 237 | 198 | 199 | 190 |  449 |  393 |  790 |
| 000 t       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto, 1 000 t | 209 | 235 | 213 | 181 | 202 |  444 |  401 |  795 |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 225 | 1 428 | 1 374 |
| lopussa      | 225 | 320 | 374 | 407 | 428 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna            
Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä    
heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -4 miljoonaa euroa   
(Q1/2010: 0). Tulosta heikensivät Husumin sellutehtaan soodakattilainvestoinnin 
aiheuttama seisokki sekä Alizayn paperitehtaan huoltoseisokit, työnseisaukset ja
lyhytkuitusellun saatavuusongelmat. Tulosta paransi toteutettujen        
hinnankorotusten ansiosta noussut keskihinta.                  

Tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen    
tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.                  

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset     
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen nousivat 1 prosentin. Office Papersin 
toimitusmäärä laski 11 prosenttia lähinnä Alizayn paperitehtaan huoltoseisokin, 
työnseisausten sekä lyhytkuitusellun saatavuusongelmien takia.         

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna         
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden    
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -4 miljoonaa euroa (-35). Tulosta paransi 
yleisen kysyntätilanteen elpymisen ansiosta kasvanut toimitusmäärä. Tulosta   
heikensivät kohonneet kuitu- ja energiakustannukset.              

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden     
tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.                  

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset nousivat 
edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 12 prosenttia. Office Papersin  
toimitusmäärä nousi 14 prosenttia.                       


Speciality Papers -liiketoiminta-alue                      

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   |  80 |  82 |  73 |  80 |  82 |  162 |  199 |  352 |
| milj. e      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, milj. e  | -18 |  -4 |  -8 |  -7 | -17 |  -22 |  -50 |  -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  -2 |  -4 |  -2 |  -8 | -16 |  -6 |  -21 |  -31 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. | -21 |  -6 | -78 | -10 | -23 |  -27 |  -63 | -151 |
| e         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  -5 |  -6 |  -6 | -11 | -22 |  -11 |  -34 |  -51 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | -124 | -30, | -215 | -16, | -32, | -87,6 | -37,6 | -62,1 |
| pääoman tuotto, % |  ,9 |  5 |  ,3 |  0 |  2 |    |    |    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       | -26, | -30, | -16, | -17, | -30, | -32,8 | -19,8 | -20,3 |
| kertaluonteisia  |  4 |  5 |  5 |  6 |  4 |    |    |    |
| eriä, %      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  |  66 |  74 |  68 |  76 |  80 |  140 |  198 |  342 |
| 000 t       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto, 1 000 t |  73 |  78 |  71 |  75 |  74 |  151 |  173 |  319 |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 1 358 | 1 742 | 1 389 |
| lopussa      | 358 | 373 | 389 | 563 | 742 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna            
Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä  
parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -5 miljoonaa euroa    
(Q1/2010: -6). Tulosta paransi saavutettujen hinnankorotusten ja heikentyneen  
euron seurauksena noussut keskihinta. Tulosta heikensivät alempi toimitusmäärä 
johtuen lyhytkuitusellun huonosta saatavuudesta sekä sellun korkeampi hinta.  

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -16 miljoonaa euroa liittyen    
Reflexin kahden paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen sekä Reflexin ja     
Gohrsmuhlen organisaatioiden uudelleenjärjestelyyn. Edellisen vuosineljänneksen 
tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.                  

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 11 prosenttia.             

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna         
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden  
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -11 miljoonaa euroa (-34). Tulosta     
paransivat toteutetut hinnankorotukset sekä kustannussäästöt. Tulosta heikensi 
sellun korkeampi hinta.                             

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -16 miljoonaa euroa. Viime vuoden  
vastaavan kauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -29 miljoonaa euroa  
Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen.                  

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 29 prosenttia, lukuun sisältyy     
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.                


Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alue                   

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and  |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
| Energy      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 126 |  95 | 126 | 132 | 116 |  221 |  250 |  508 |
| milj. e      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, milj. e  |  23 |  14 |  -1 |  -6 | -10 |  37 |  -14 |  -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  23 |  14 |  2 |  -6 | -10 |  37 |  -13 |  -17 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. |  16 |  9 | -39 | -15 | -19 |  25 |  -37 |  -91 |
| e         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       |  16 |  9 |  -9 | -14 | -19 |  25 |  -31 |  -54 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, milj. e   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | 11,9 | 6,1 | -22, | -7,3 | -9,2 |  9,0 | -8,8 | -12,8 |
| pääoman tuotto, % |   |   |  8 |   |   |    |    |    |
|          |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman       | 11,9 | 6,1 | -5,2 | -6,9 | -9,2 |  9,0 | -7,5 | -7,7 |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 194 | 161 | 246 | 295 | 327 |  355 |  614 | 1 155 |
| 000 t       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden |  24 |  24 |  18 |  19 |  19 |  24 |  19 |  18 |
| lopussa      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna            
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia  
eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 16 miljoonaa euroa 
(Q1/2010: 9). Tulosta paransivat sellun korkeampi myyntihinta sekä vahvan    
kysynnän seurauksena kasvanut toimitusmäärä.                  

Tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen    
tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.                  

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna         
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia  
eriä parani viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 25 miljoonaa euroa
(-31). Tulosta paransi erityisesti korkeampi sellun hinta. Lisäksi       
vertailukelpoinen toimitusmäärä kasvoi selvästi. Viime vuoden toimituksissa oli 
mukana Metsä-Botnian ulkoiset toimitukset.                   

Tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden   
tulokseen sisältyi -6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Metsä-Botnian    
Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen.                     --------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin   |    |    |    |    |    |    |
| laaja tuloslaskelma   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 2010 | 2009 |    |  2009 |  2010 |  2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e         | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Muutos |     |   Q1 |   Q2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 1 278 | 1 208 |   70 | 2 432 |  602 |  676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  32 |  61 |  -29 |  252 |   16 |   16 |
| tuotot          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   |  -1 |  -1 |  139 | -2 597 |  -547 |  -654 |
|             |  201 |  340 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |  34 |   0 |   34 |   2 |   11 |   23 |
| tuloksista *)      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -59 | -120 |   61 |  -356 |  -33 |  -26 |
| arvonalentumiset     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  84 | -191 |  275 |  -267 |   49 |   35 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  6,6 | -15,8 |    | -11,0 |  8,1 |  5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |  -20 |  -13 |   -7 |  -16 |   -2 |  -18 |
| tuloksista        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot        |  -6 |   2 |   -8 |   5 |   -6 |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja  |  -33 |  -10 |  -23 |  -80 |  -16 |  -17 |
| -kulut          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen    |  25 | -212 |  237 |  -358 |   25 |   0 |
| veroja          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  2,0 | -17,5 |    | -14,7 |  4,2 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  -14 |  14 |  -28 |   27 |   -6 |   -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista |  11 | -198 |  209 |  -331 |   19 |   -8 |
| toiminnoista       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta    |  0,9 | -16,4 |    | -13,6 |  3,2 |  -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos       |   0 |  -12 |   12 |  -23 |   0 |   0 |
| lopetetuista       |    |    |    |    |    |    |
| toiminnoista       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos       |  11 | -210 |  221 |  -354 |   19 |   -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   |    |    |    |    |    |    |
| erät           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset  |  -10 |  11 |  -21 |   26 |   -5 |   -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |  20 | -120 |  140 |  -115 |   16 |   4 |
| rahoitusvarat      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |   6 |   4 |   2 |   5 |   2 |   4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |   3 |    |   3 |    |   2 |   1 |
| tuloksista        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan      |   2 |  28 |  -26 |   27 |   0 |   2 |
| tuloslaskelman eriin   |    |    |    |    |    |    |
| liittyvät verot     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen   |  21 |  -77 |   98 |  -57 |   15 |   6 |
| erät verojen jälkeen   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos    |  32 | -287 |  319 |  -411 |   34 |   -2 |
| yhteensä         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tuloksen     |    |    |    |    |    |    |
| jakautuminen       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |  11 | -212 |  223 |  -358 |   19 |   -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   0 |   2 |   -2 |   4 |   0 |   0 |
| omistajille       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloksen  |    |    |    |    |    |    |
| jakautuminen       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |  32 | -289 |  321 |  -412 |   34 |   -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   0 |   2 |   -2 |   1 |   0 |   0 |
| omistajille       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  32 | -287 |  319 |  -411 |   34 |   -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |    |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta konsernin   |    |    |    |    |    |    |
| tuloksesta laskettu   |    |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen tulos   |    |    |    |    |    |    |
| (euroa per osake)    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista toiminnoista | 0,03 | -0,61 |  0,64 | -1,02 |  0,06 | -0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista       | 0,00 | -0,04 |  0,04 | -0,07 |  0,00 |  0,00 |
| toiminnoista       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhteensä        | 0,03 | -0,65 |  0,68 | -1,09 |  0,06 | -0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Metsä-Botnian nettotulos 8.12.2009 alkaen sisältyy riville "Osuus     |
| osakkuusyritysten tuloksista" liiketuloksessa                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin  |    |    |    |    |    |    |
| tase          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 30.6. |    | 30.6. |    | 31.12. |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e         | 2010 |   % |  2009 |     |  2009 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo        |  13 |  0,4 |   51 |  1,4 |   13 |  0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat    |  34 |  1,1 |   47 |  1,3 |   32 |  1,0 |
| hyödykkeet       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset       | 1 108 |  36,0 | 1 468 |  39,1 | 1 130 |  36,1 |
| käyttöomaisuushyödykkee |    |    |    |    |    |    |
| t            |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Biologiset hyödykkeet  |   0 |  0,0 |   2 |  0,1 |   0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet         |  226 |  7,3 |   49 |  1,3 |  210 |  6,7 |
| osakkuusyrityksissä   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |  324 |  10,5 |  304 |  8,1 |  316 |  10,1 |
| rahoitusvarat      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat   |  65 |  2,1 |  229 |  6,1 |   64 |  2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |   4 |  0,1 |   5 |  0,1 |   3 |  0,1 |
| verosaamiset      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 1 774 |  57,5 | 2 155 |  57,5 | 1 768 |  56,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus     |  336 |  10,9 |  373 |  9,9 |  313 |  10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut |  598 |  19,4 |  575 |  15,3 |  554 |  17,7 |
| saamiset        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat        |  366 |  11,9 |  247 |  6,6 |  497 |  15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 1 300 |  42,2 | 1 195 |  31,8 | 1 364 |  43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat    |   8 |  0,3 |  402 |  10,7 |    |    |
| omaisuuserät      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä     | 3 082 | 100,0 | 3 752 | 100,0 | 3 132 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen      |    |    |    |    |    |    |
| osakkeenomistajille   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma   |  948 |  30,8 | 1 040 |  27,7 |  916 |  29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien   |   6 |  0,2 |   59 |  1,6 |   8 |  0,3 |
| omistajien osuudet   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä   |  954 |  31,0 | 1 099 |  29,3 |  924 |  29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |  169 |  5,5 |  184 |  4,9 |  162 |  5,2 |
| verovelat        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet    |  81 |  2,6 |   92 |  2,5 |   89 |  2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset        |  68 |  2,2 |   48 |  1,3 |   60 |  1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat      | 1 072 |  34,8 | 1 394 |  37,2 |  943 |  30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat       |  29 |  0,9 |   27 |  0,7 |   30 |  1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 1 419 |  46,0 | 1 745 |  46,6 | 1 284 |  41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset        |  13 |  0,4 |   33 |  0,9 |   44 |  1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |  265 |  8,6 |  337 |  9,0 |  467 |  14,9 |
| rahoitusvelat      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat |  431 |  14,0 |  402 |  10,6 |  413 |  13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  709 |  23,0 |  772 |  20,5 |  924 |  29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin    |    |    |    |    |    |    |
| omaisuuseriin      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyvät velat     |    |    |  136 |  3,6 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä     | 2 128 |  69,0 | 2 653 |  70,7 | 2 208 |  70,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   | 3 082 | 100,0 | 3 752 | 100,0 | 3 132 | 100,0 |
| yhteensä        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisista ja muista saamisista on siirretty johdannaissaamisten    |
| pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin (0 miljoonaa euroa    |
| 30.6.2009 ja 5 miljoonaa euroa 31.12.2009). Ostoveloista ja muista veloista |
| on siirretty johdannaisvelkojen pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin muihin  |
| velkoihin (12 miljoonaa euroa 30.6.2009 ja 18 miljoonaa euroa 31.12.2009).  |
|                                       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    2010 |   2009 |   2009 |   2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e          |    Q1-Q2 |   Q1-Q2 |       |    Q2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos        |     11 |   -211 |   -354 |    -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä     |     60 |    101 |    324 |    38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos    |     -71 |    74 |    140 |    -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet |      0 |    -36 |    110 |    27 |
| rahavirrat         |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut     |     -55 |    -1 |    -38 |    -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot       |     -10 |    10 |     9 |    -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet |     -65 |    -27 |    81 |    -22 |
| nettorahavirrat      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettoman ja aineellisen |     -17 |    -32 |    -73 |    -10 |
| käyttöomaisuuden      |       |      |      |      |
| investoinnit        |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden myynnit ja muut |     14 |     5 |    284 |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien       |     -3 |    -27 |    211 |    -2 |
| nettorahavirrat      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen ja |     -62 |   -235 |   -344 |    228 |
| muiden rahoituserien    |       |      |      |      |
| muutos           |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot      |     -2 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen        |     -64 |   -235 |   -344 |    228 |
| nettorahavirrat      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos     |    -132 |   -289 |    -52 |    204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa  |     497 |    550 |    550 |    162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero   |      1 |     0 |    -1 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos     |    -132 |   -289 |    -52 |    204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat rahavarat |      0 |    -14 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa  |     366 |    247 |    497 |    366 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e   | Osak | Yli- | Muun | Käyvä | Kerty | Yhteens | Määräy |  Oma |
|       | e-pä | kurs | -toe |   n | -neet |    ä | s-vall | pääom |
|       | ä-om | si-r | rot | arvon | voitt |     | at-tom |   a |
|       |  a | ahas |   |  ja | o-var |     |  ien | yhtee |
|       |   |  to |   | muut |  at |     | omista | n-sä |
|       |   |   |   | rahas |    |     | -jien |    |
|       |   |   |   |  tot |    |     | osuude |    |
|       |   |   |   |    |    |     |   t |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 558 | 667 |  -9 |  259 | -146 |  1 329 |   57 | 1 386 |
| pääoma    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 1.1.2    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 009     |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tulos    |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos |   |   |   |    | -212 |  -212 |   2 | -210 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloksen   |   |   |   |    |    |     |    |    |
| erät     |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |   |   |   |  11 |    |   11 |    |  11 |
| suojaukset  |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   | -120 |    |  -120 |    | -120 |
| olevat    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| rahoitusvara |   |   |   |    |    |     |    |    |
| t      |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot |   |   |  4 |    |    |    4 |   0 |   4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| osakkuus-yri |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tysten    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloksista  |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin    |    |    |  0 |  28 |     |   28 |     |  28 |
| laajan    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloslaskelm |   |   |   |    |    |     |    |    |
| an eriin   |   |   |   |    |    |     |    |    |
| liittyvät  |   |   |   |    |    |     |    |    |
| verot    |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 558 | 667 |  -5 |  178 | -358 |  1 040 |   59 | 1 099 |
| pääoma    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 30.6.    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 2009     |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 558 | 667 |  2 |  194 | -504 |   916 |   8 |  924 |
| pääoma    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 1.1.2    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 010     |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tulos    |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos |   |   |   |    |  11 |   11 |    |  11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloksen   |   |   |   |    |    |     |    |    |
| erät     |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |   |   |   |  -10 |    |   -10 |    |  -10 |
| suojaukset  |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |  20 |    |   20 |    |  20 |
| olevat    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| rahoitusvara |   |   |   |    |    |     |    |    |
| t      |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot |   |   |  6 |    |    |    6 |    |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |   |   |  2 |   1 |    |    3 |    |   3 |
| osakkuus-yri |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tysten    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloksista  |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin    |   |   |  4 |  -2 |    |    2 |    |   2 |
| laajan    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| tuloslaskelm |   |   |   |    |    |     |    |    |
| an eriin   |   |   |   |    |    |     |    |    |
| liittyvät  |   |   |   |    |    |     |    |    |
| verot    |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet |   |   |   |    |    |     |    |    |
| omistajien  |   |   |   |    |    |     |    |    |
| kanssa    |   |   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |     |      |   -2 |  -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 558 | 667 |  14 |  203 | -493 |   948 |   6 |  954 |
| pääoma    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 30.6.    |   |   |   |    |    |     |    |    |
| 2010     |   |   |   |    |    |     |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja        |  2010 |  2009 |  2009 |  2010 |  2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Q1-Q2 |  Q1-Q2 |      |   Q1 |   Q2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e    | 1 278 |  1 208 |  2 432 |   602 |   676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, milj. e       |  143 |   -71 |   88 |   82 |   61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia eriä, |  149 |   -33 |   44 |   72 |   77 |
| milj. e           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. e     |   84 |  -191 |  -267 |   49 |   35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia eriä, |   82 |  -135 |  -150 |   39 |   43 |
| milj. e           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista      |    |     |     |     |     |
| toiminnoista        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  ennen veroja, milj. e  |   25 |  -212 |  -358 |   25 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia eriä, |   39 |  -145 |  -230 |   15 |   24 |
| milj. e           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista toiminnoista,  |   11 |  -198 |  -331 |   19 |   -8 |
| milj. e           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista, |   0 |   -12 |   -23 |    0 |    0 |
| milj. e           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä, milj. e      |   11 |  -210 |  -354 |   19 |   -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| jatkuvista toiminnoista, e |  0,03 |  -0,61 |  -1,02 |  0,06 |  -0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista, |  0,00 |  -0,04 |  -0,07 |  0,00 |  0,00 |
| e              |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä, e         |  0,03 |  -0,65 |  -1,09 |  0,06 |  -0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos ilman |  0,08 |  -0,42 |  -0,66 |  0,03 |  0,05 |
| kertaluonteisia eriä    |    |     |     |     |     |
| jatkuvista toiminnoista, e |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %   |  2,4 |  -31,9 |  -28,6 |   7,9 |  -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia eriä, |  5,3 |  -22,0 |  -18,3 |   3,6 |   6,8 |
| %              |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, |  6,1 |  -11,5 |  -8,9 |   9,1 |   3,8 |
| %              |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ilman kertaluonteisia eriä, |  7,3 |  -7,3 |  -4,5 |   7,3 |   8,1 |
| %              |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste kauden   |  31,1 |  29,4 |  29,6 |  32,7 |  31,1 |
| lopussa, %         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste kauden   |  140 |   168 |   153 |   121 |   140 |
| lopussa, %         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste    |   89 |   116 |   84 |   86 |   89 |
| kauden lopussa, %      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden   |  2,89 |  3,17 |  2,79 |  2,90 |  2,89 |
| lopussa, e         |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    |  845 |  1 276 |   777 |   821 |   845 |
| kauden lopussa, milj. e   |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. e |   17 |   32 |   73 |    7 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 t    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperiliiketoiminnat    |  589 |   590 |  1 132 |   311 |   278 |
| yhteensä          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Consumer Packaging    |  693 |   570 |  1 212 |   321 |   372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Jatkuvissa toiminnoissa | 4 946 |  6 080 |  4 903 |  4 796 |  4 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA = liiketulos lisättynä    |     |     |     |     |
| poistoilla ja arvonalentumisilla   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut             |   2010 |   2009 |   2009 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |    Q2 |    Q2 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta         |   247 |   130 |   113 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta    |    0 |    1 |    0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saman konsernin yritysten    |    13 |    5 |    0 |     |
| puolesta             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta         |    2 |    4 |    2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   262 |   140 |   115 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet johdannaissopimukset   |   2010 |   2009 |   2009 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |    Q2 |    Q2 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset        |  1 006 |  1 334 |   981 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset       |  2 225 |  3 166 |  2 806 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaiset        |   185 |   290 |   183 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |  3 416 |  4 790 |  3 970 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli   |
| katsauskauden lopussa -37,5 miljoonaa euroa (-19,5 miljoonaa euroa      |
| 31.12.2009 ja -14,6 miljoonaa euroa 30.6.2009).               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden  |
| määrä yhteensä on   1 555,7 miljoonaa euroa (2 158,5 miljoonaa euroa   |
| 31.12.2009 ja 2 611,2 miljoonaa euroa 30.6.2009).              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuussitoumukset    |   2010 |   2009 |   2009 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |    Q2 |    Q2 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut alle vuoden        |    1 |    4 |    0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut myöhemmin         |    1 |    2 |    1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisen käyttöomaisuuden   |   2010 |   2009 |   2009 |     |
| muutokset            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e             |    Q2 |    Q2 |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |  1 130 |  1 808 |  1 808 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    17 |    29 |    70 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    0 |    -1 |   -454 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät  |    -8 |   -253 |    0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |   -55 |   -112 |   -312 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero            |    24 |    -3 |    18 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa  |  1 108 |  1 468 |  1 130 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät Kankaan paperitehtaan paperikone  |
| kahden ja rinnakkaisvuonna M-realin omistusosuuden (30%) mukaisen osuuden  |
| Metsä-Botnian Uruguayn liiketoiminnan aineellisesta käyttöomaisuudesta.   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset sisältävät Kankaan paperitehtaan paperikone   |
| kahden sulkemisen yhteydessä kirjatun arvonalentumistappion osittaisen    |
| peruuttamisen 8 miljoonaa euroa perustuen koneesta sovittuun kauppahintaan. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet lähipiirin kanssa   |      |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet emoyrityksen ja    |  2010  |  2009  |   2009 |    |
| sisaryritysten kanssa       |      |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e              |  Q1-Q2  |  Q1-Q2  |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit              |    18 |    15 |    22 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |     3 |     2 |    37 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot               |    378 |    163 |   360 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot            |     5 |     2 |    1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut            |     0 |     1 |    2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |    53 |     5 |    53 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    97 |    60 |   107 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |     0 |     0 |    0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    200 |    203 |   106 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet osakkuusyritysten   |  2010  |  2009  |   2009 |    |
| kanssa              |      |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e              |  Q1-Q2  |  Q1-Q2  |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit              |     0 |     0 |    1 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot               |     0 |     2 |    4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset      |     0 |     1 |    0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |     9 |     7 |    7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |     5 |     1 |    2 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet Metsä-Botnian kanssa sisältyvät sisaryritysten lukuihin |    |
| 8.12.2009 alkaen.                          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätösperiaatteet      |      |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset |    |
| sekä M-realin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjen       |    |
| laadintaperiaatteiden mukaan.                    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.       |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen laskentaperiaatteet    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   |   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (%)    | = | (Tulos ennen veroja jatkuvista     |
|                |  | liiketoiminnoista           |
|                |  | - tuloverot) per            |
|                |  | (Oma pääoma (keskimäärin))       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (%) | = | (Tulos ennen veroja jatkuvista     |
|                |  | liiketoiminnoista           |
|                |  | + korkokulut,             |
|                |  | nettokurssierot ja muut rahoituskulut) |
|                |  | per (Oma pääoma + korolliset      |
|                |  | rahoitusvelat)             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)      | = | (Oma pääoma)              |
|                |  | per (Taseen loppusumma         |
|                |  | - saadut ennakot)           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste (%)      | = | (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma  |
|                |  | pääoma)                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (%)   | = | (Korolliset rahoitusvelat       |
|                |  | - likvidit               |
|                |  | varat                 |
|                |  | - korolliset saamiset) per (Oma    |
|                |  | pääoma)                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos      | = | (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
|                |  | tilikauden tulos)           |
|                |  | per (Osakkeiden            |
|                |  | osakeantioikaistu lukumäärä      |
|                |  | keskimäärin)              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma   | = | (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva |
|                |  | oma pääoma)              |
|                |  | per (Osakkeiden            |
|                |  | osakeantioikaistu lukumäärä kauden   |
|                |  | lopussa)                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -tulos       |   |   |   |   |   |    |    |    |
| segmenteittäin   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 201 | 201 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
|           |  0 |  0 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e       | Q2 | Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 310 | 257 | 255 | 250 | 237 |  567 |  463 |  968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    | 153 | 160 | 132 | 133 | 131 |  313 |  278 |  543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | 80 | 82 |  73 |  80 |  82 |  162 |  199 |  352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 126 | 95 | 126 | 132 | 116 |  221 |  250 |  508 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    | 44 | 46 |  59 |  56 |  40 |  90 |  74 |  189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti   | -37 | -38 | -39 | -33 | -21 |  -75 |  -56 | -128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 676 | 602 | 606 | 618 | 585 | 1 278 | 1 208 | 2 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 51 | 52 |  50 |  51 |  24 |  103 |  39 |  140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    |  6 | 11 |  6 |  0 |  -3 |  17 |  -5 |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -18 | -4 |  -8 |  -7 | -17 |  -22 |  -50 |  -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 23 | 14 |  -1 |  -6 | -10 |  37 |  -14 |  -21 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    | -1 |  9 |  85 | -11 | -17 |   8 |  -41 |  33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA       | 61 | 82 | 132 |  27 | -23 |  143 |  -71 |  88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta  | 9,0 | 13, | 21,8 | 4,4 | -3,9 | 11,2 | -5,9 |  3,6 |
|           |   |  6 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 38 | 39 |  33 |  31 |  4 |  77 |  -13 |  51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    | -4 |  0 | -54 | -15 | -18 |  -4 |  -35 | -104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -21 | -6 | -78 | -10 | -23 |  -27 |  -63 | -151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 16 |  9 | -39 | -15 | -19 |  25 |  -37 |  -91 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    |  6 |  7 |  86 | -15 | -17 |  13 |  -43 |  28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | 35 | 49 | -52 | -24 | -73 |  84 | -191 | -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta  | 5,2 | 8,1 | -8,6 | -3,9 | -12, |  6,6 | -15,8 | -11,0 |
|           |   |   |   |   |  5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| erät        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging |  0 |  0 |  -1 |  0 |  -1 |   0 |  -17 |  -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    |  0 |  0 | -54 |  -2 |  0 |   0 |   0 |  -56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -16 |  0 | -72 |  1 |  -1 |  -16 |  -29 | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   |  0 |  0 | -30 |  -1 |  0 |   0 |  -6 |  -37 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    |  8 | 10 |  98 |  0 |  -1 |  18 |  -4 |  94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteisia   | -8 | 10 | -59 |  -2 |  -3 |   2 |  -56 | -117 |
| eriä        |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liiketuloksessa   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 51 | 52 |  51 |  51 |  25 |  103 |  44 |  146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    |  6 | 11 |  13 |  0 |  -3 |  17 |  -5 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -2 | -4 |  -2 |  -8 | -16 |  -6 |  -21 |  -31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 23 | 14 |  2 |  -6 | -10 |  37 |  -13 |  -17 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    | -1 | -1 | -13 | -11 | -16 |  -2 |  -38 |  -62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA, ilman    | 77 | 72 |  51 |  26 | -20 |  149 |  -33 |  44 |
| kertaluonteisia   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta  | 11, | 12, | 8,4 | 4,2 | -3,4 | 11,7 | -2,7 |  1,8 |
|           |  4 |  0 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 38 | 39 |  34 |  31 |  5 |  77 |   4 |  69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    | -4 |  0 |  0 | -13 | -18 |  -4 |  -35 |  -48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -5 | -6 |  -6 | -11 | -22 |  -11 |  -34 |  -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 16 |  9 |  -9 | -14 | -19 |  25 |  -31 |  -54 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta    | -2 | -3 | -12 | -15 | -16 |  -5 |  -39 |  -66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, ilman  | 43 | 39 |  7 | -22 | -70 |  82 | -135 | -150 |
| kertaluonteisia   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta  | 6,4 | 6,5 | 1,2 | -3,6 | -12, |  6,4 | -11,2 | -6,2 |
|           |   |   |   |   |  0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tuotto, %      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 26, | 27, | 20,5 | 16,4 | 2,1 | 26,7 | -3,4 |  7,5 |
|           |  1 |  9 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    | 0,1 | 0,1 | -47, | -13, | -13, | -2,0 | -12,9 | -21,2 |
|           |   |   |  5 |  0 |  7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | -12 | -30 | -215 | -16, | -32, | -87,6 | -37,6 | -62,1 |
|           | 4,9 | ,5 |  ,3 |  0 |  2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 11, | 6,1 | -22, | -7,3 | -9,2 |  9,0 | -8,8 | -12,8 |
| Energy       |  9 |   |  8 |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| M-real-konserni   | 3,8 | 9,1 | -8,7 | -2,3 | -10, |  6,1 | -11,5 | -8,9 |
|           |   |   |   |   |  2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma, |   |   |   |   |   |    |    |    |
| milj. e       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Packaging | 595 | 565 | 556 | 744 | 771 |  595 |  771 |  556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers    | 417 | 438 | 420 | 479 | 501 |  417 |  501 |  420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality Papers  | 52 | 77 |  65 | 225 | 241 |  52 |  241 |  65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp and   | 546 | 539 | 550 | 830 | 822 |  546 |  822 |  550 |
| Energy       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat ja | 680 | 496 | 743 | 541 | 611 |  680 |  611 |  743 |
| eliminoinnit    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| M-real-konserni   |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 | 2 290 | 2 946 | 2 334 |
|           | 290 | 115 | 334 | 819 | 946 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo, muut   |
| aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet,    |
| sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja      |
| ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien korot ja verot)) vähennettynä |
| segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat (pois   |
| lukien korot ja verot)).                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset   | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 t      |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer     | 372 | 321 | 327 | 315 |  296 |  693 |  570 | 1 212 |
| Packaging    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Office Papers  | 212 | 237 | 198 | 199 |  190 |  449 |  393 |  790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality    |  66 |  74 |  68 |  76 |  80 |  140 |  198 |  342 |
| Papers      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperiliiketoimi | 278 | 311 | 266 | 275 |  270 |  589 |  591 | 1 132 |
| nta yhteensä   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market Pulp   | 194 | 161 | 246 | 295 |  327 |  355 |  614 | 1 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto     | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 t      |  Q2 |  Q1 |  Q4 |  Q3 |  Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer     | 363 | 342 | 342 | 323 |  275 |  705 |  567 | 1 232 |
| Packaging    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Office Papers | 209 | 235 | 213 | 181 |  202 |  444 |  401 |  795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Speciality    |  73 |  78 |  71 |  75 |  74 |  151 |  173 |  319 |
| Papers      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperiliiketoimi | 282 | 313 | 283 | 257 |  276 |  595 |  574 | 1 114 |
| nta yhteensä   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metsä-Botnian  | 164 | 164 | 203 | 219 |  210 |  328 |  441 |  863 |
| sellu 1)     |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| M-realin sellu  | 308 | 329 | 316 | 263 |  264 |  637 |  541 | 1 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit