M-realin ympäristöraportti 2001

29.5.2002

Vuonna 2001 M-realin ympäristötoimintaa leimasivat muutokset ja laajat
uudistukset. Näitä olivat mm. uusi ympäristöpolitiikka, uudet tavat raportoida
yhtiön ympäristötoiminnasta, välttämättömät paikalliset ympäristöparannukset
sekä kokonaispäästöjen väheneminen. 
 
Uusi ympäristöpolitiikka
 
Vuonna 2001 omaksuttu uusi ympäristöpolitiikka liittyy suoraan niihin arvoihin
ja strategioihin, joita koko yhtiössä noudatetaan. Se vastaa yhtiön
kokonaistavoitteita ja tarjoaa siten selkeät ja luontevat suuntaviivat yhtiön
toiminnalle. Koko 21 500 henkeä käsittävälle henkilöstölle suunnattu tiedotuson
käynnissä. 
 
M-realin tuotteille ympäristöseloste
 
Kesäkuussa 2001 otettiin käyttöön Paper Profile -, standardoitu
ympäristövaikutuksia koskeva tuoteseloste. Standardin ovat suunnitelleet M-real
ja muut johtavat paperinvalmistajat yhdessä. M-realin paperituotteista on
laadittu ympäristöselosteet, jotka ovat helposti saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.m-real.com. Uudet ympäristöselosteet
helpottavat eri paperilaatujen vertailua ympäristöominaisuuksien perusteella. 
 
Vähentyneet kokonaispäästöt
 
Vuoden 2001 aikana M-realin sellaisten aineiden kokonaispäästöt, joiden
tiedetään vaikuttavan ympäristöön, vähenivät viisi prosenttia. Happamoittavien
aineiden päästöt vähenivät neljä prosenttia ja vesistöjä rehevöittävät päästöt
kahdeksan prosenttia. Samana aikana kasvihuoneilmiötä aiheuttavien kaasujen
päästöt lisääntyivät neljä prosenttia. Ottamalla käyttöön entistä parempia
jätevedenpuhdistamoja ja uusia energianhankintaratkaisuja on saatu aikaan
myönteisiä ympäristövaikutuksia. Siellä missä päästöt ovat lisääntyneet, syynä
ovat olleet ensisijassa yhtiön rakenteelliset muutokset ja tuotteiden kysynnän
väheneminen. Ajan mittaan nämä rakennemuutokset voivat kuitenkin johtaa
tehtaiden tuotannon erikoistumiseen, mikä puolestaan mahdollistaa päästöjen
vähentämisen. 
 
Lisääntyneet ympäristöinvestoinnit
 
Vuonna 2001 M-realin ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 56 miljoonaa euroa
(30 miljoonaa euroa vuonna 2000). Ympäristöön liittyvät operatiiviset
kustannukset olivat yhteensä 65 miljoonaa euroa (56 miljoonaa euroa vuonna
2000). 
 
M-REAL KEHITTÄÄ ASIAKASLÄHTÖISTÄ YMPÄRISTÖRAPORTOINTIA
 
M-real on julkaissut ympäristöraportteja kymmenen vuoden ajan, ja tänä aikana
sille on myönnetty useita palkintoja tasokkaasta  ympäristöraportoinnista.
Erityisesti analyytikot ja ympäristöalan asiantuntijat ovat arvostaneet
raporteissa olevien kuvausten selkeyttä ja valaisevuutta sekä tietojen
esittämisen täsmällisyyttä. 
 
"Haluamme, että kaikkien asiasta kiinnostuneiden on entistä helpompi tutustua
ympäristöraportteihimme", sanoo ympäristöjohtaja Armi Temmes. "Tänä vuonna
Mrealin ympäristöraportti keskittyy asiakkaisiin. Esittelemällä
ympäristötoimintaamme eri näkökulmista - yhtiön, tuotteiden ja toiminnan
näkökulmasta - pyrimme houkuttelemaan uusia lukijoita." 
 
MERKITTÄVÄT PAIKALLISET YMPÄRISTÖTOIMET VUONNA 2001
 
Suomi
 
Joutsenossa käynnistyi kesäkuussa 2001 valkaistua kemihierrettä valmistava uusi
tehdas. Tehtaassa on lähes täysin suljettu kiertojärjestelmä, jossa
puhdistettavaksi jää vain kolme prosenttia kaikesta prosessivedestä. 
 
Ruotsi
 
Husumin paperitehdas on tuomassa markkinoille uuden päällystetyn hienopaperin,
jolla on monia kilpailuetuja. Uuden paperin visuaalisten painatusominaisuuksien
ansiosta asiakas voi valita grammamäärältään 20 prosenttia kevyemmän paperin.
Lisäksi sen tuotantoon tarvitaan vähemmän raaka-aineita, ja kuljetuksen aikana
energiaa kuluu vähemmän. Myös loppukäyttäjien aiheuttama jätemäärä on pienempi. 
 
Itävalta
 
Halleinin nelivuotisessa ympäristöinvestointiohjelmassa alkoi viimeinen vaihe.
Investoinnit ovat olleet kaikkiaan 33 miljoonaa euroa ja niihin on kuulunut mm.
uuden, erittäin tehokkaan jätevedenpuhdistamon asentaminen. Sen ansiosta
biokemiallinen hapenkulutus (BOD) väheni 50 prosenttia vuonna 2001. Suuntaus
jatkuu vuonna 2002. 
 
Ranska
 
Pont Sainte Maxencen tehdas vähensi vuosina 2000-2001 rikkipäästönsä 708
tonnista nollaan korvaamalla lämmitykseen käytetyn raskaan polttoöljyn
maakaasulla. 
 
Iso-Britannia
 
Kierrätyspaperia valmistavalle New Thamesin tehtaalle rakennetaan parhaillaan
uutta biologisen lietteen ja siistausjätteen polttolaitosta. Laitos on EU:n
uusien jätteenpolttodirektiivien mukainen, ja sen on määrä aloittaa toimintansa
vuonna 2003. 
 
Lisätietoja:
Armi Temmes, ympäristöjohtaja, puh. 010 469 4140, GSM 050 598 7661
tai Kristina Larsson, M-real konserniviestintä, puh. +46 663 18973, GSM +46 70
263 0030 

 
M-real on yksi Euroopan johtavista paino-, toimisto- ja aikakauslehtipapereiden
ja kuluttajapakkausratkaisujen toimittajista. M-real auttaa eri segmenteillä
toimivia asiakkaitaan hyödyntämään korkealaatuisen paperin ja kartongin
mahdollisuuksia vaativissa loppukäyttökohteissa. Näistä esimerkkejä ovat
aikakauslehdet, kuluttajapakkaukset, taidekirjat 
ja esitteet. 

M-real tunnetaan asiakassuuntautuneena ja innovatiivisena
paperiteollisuusyrityksenä. Yhtiössä panostetaan jatkuvaan tuotekehitykseen ja
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, jotta paperi palvelisi entistä paremmin monia
haastavia käyttötarkoituksia. 

M-real on keskittynyt viiteen ydintoimialaan: Commercial printing, Home &
Office, Publishing, Consumer packaging ja Map Merchant Group. Asiakkaille
keskeisenä kosketuspintana yhtiöön toimii maailmanlaajuinen myyntiverkosto
M-real alliance, joka kattaa yli 70 maata maailmassa. 

M-realin päämarkkina-alue on Eurooppa, jossa myös yhtiön tuotantoyksiköt ovat.
M-realin liikevaihto oli lähes seitsemän miljardia euroa vuonna 2001.
Henkilöstöä yhtiöllä oli vuoden 2001 lopussa 21 500. M-realin osake on listattu
Helsingin pörssissä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa