Metsä Board Oyj:n vuoden 2013 tammi–syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 75,1 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013, 6.11.2013 klo 12:00

Tulos tammi–syyskuulta 2013

 • Liikevaihto 1 540,1 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2012: 1 599,1).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 75,1 miljoonaa euroa (51,4). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 83,0 miljoonaa euroa (181,8).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 30,8 miljoonaa euroa (18,3). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 38,8 miljoonaa euroa (148,7).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,08 euroa (0,05) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,10 euroa (0,41).


Tulos vuoden 2013 kolmannelta neljännekseltä

 • Liikevaihto 502,3 miljoonaa euroa (Q2/2013: 502,8).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 18,9 miljoonaa euroa (26,0). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 19,3 miljoonaa euroa (28,9).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 8,5 miljoonaa euroa (18,5). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 9,0 miljoonaa euroa (21,3).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,02 euroa (0,05) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,02 euroa (0,06).


Tapahtumat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

 • Taivekartongin ja kraftlainerin toimitusmäärät nousivat hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Metsä Board ilmoitti nostavansa taivekartongin hintoja Euroopassa 14.10.2013 lähtien.
 • Uusi Husumin tehtaalla tuotettava Modo Northern Light -kraftlaineri lanseerattiin, ja sen toimitusmäärä kasvoi suunnitellusti.
 • Husumin ja Kemin tehdasintegraattien laajat huoltoseisokit toteutettiin suunnitellusti.
 • Paperien markkinatilanne jatkui Euroopassa heikkona.
 • Metsä Board myi 51 prosentin omistusosuutensa Metsä Group Treasury Oy:ssä Metsäliitto Osuuskunnalle noin 5 miljoonalla eurolla.
 • Markus Holm nimitettiin Metsä Boardin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2014 alkaen.


Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Metsä Board ilmoitti 6.11.2013 uudistavansa johtamis- ja raportointirakenteensa. Yhtiön raportointisegmentit ovat vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Cartonboard ja Linerboard and Paper. Cartonboard-liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Ari Kiviranta ja Linerboard and Paper -liiketoiminta-alueen johtajaksi Seppo Puotinen.


Kartonkiliiketoiminnassamme tilanne on jatkunut hyvänä. Metsä Boardin kartonkitoimitukset ovat tänä vuonna kasvaneet lähes 10 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, vaikka kulutustavaroiden kysynnän kasvu on päämarkkinoilla ollut hyvin hidasta.

Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutemme oli odotetusti edellistä neljännestä heikompi Husumin ja Kemin tehdasintegraattien suunnitelman mukaisten laajojen huoltoseisokkien seurauksena. Taivekartonki- ja kraftlaineritoimitukset nousivat edelleen hieman kolmannella neljänneksellä. Olemme parhaillaan korottamassa taivekartongin hintoja Euroopassa.

Uudet Husumin kraftlainerit ovat otettu hyvin vastaan markkinoilla, ja niiden toimitusmäärät ovat kasvaneet suunnitellusti. Euroopan paperimarkkinoilla ei ole näköpiirissä paranemista, minkä seurauksena on yhä tärkeämpää, että pystymme korvaamaan Husumin tehtaan heikoimpia paperivolyymejä uusilla tuotteilla ja täten parantamaan tehtaan kannattavuutta.”

Toimitusjohtaja Mikko Helander


Muutetun IAS19 stardardin käyttöönotto

Metsä Board otti 1.1.2013 käyttöön muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet -standardin takautuvasti. Merkittävimmät muutokset olivat seuraavat: kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi, ja eläkkeiden rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin perustuen.

Konsernin oma pääoma pieneni muutoksen johdosta 31.12.2012 noin 10,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liiketulos parani 1,4 miljoonaa euroa ja rahoituskulut kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa.

Liitetiedoissa (liite 1) on esitetty tarkemmin vaikutusta taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan.

Tunnuslukutaulukossa on esitetty muuttuneet tunnusluvut (Tunnuslukuja, oikaistu).

TUNNUSLUKUJA, oikaistu 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012  
  Q3 Q2 Q1 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4  
Liikevaihto, milj. e 502,3 502,8 535,0 532,3 1 540,1 1 599,1 2 107,6  
EBITDA milj. e 44,0 52,7 61,4 52,0 158,1 267,6 321,4  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 43,6 52,1 56,8 54,0 152,5 137,0 186,0  
EBITDA, % 8,8 10,5 11,5 9,8 10,3 16,7 15,3  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,7 10,4 10,6 10,1 9,9 8,6 8,8  
Liiketulos milj. e 19,3 28,9 34,8 23,4 83,0 181,8 221,1  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 18,9 26,0 30,2 25,5 75,1 51,4 74,9  
EBIT, % 3,8 5,7 6,5 4,4 5,4 11,4 10,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 3,8 5,2 5,6 4,8 4,9 3,2 3,6  
Tulos ennen veroja, milj. e 9,0 21,3 8,5 7,8 38,8 148,7 173,9  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 8,5 18,5 3,9 9,9 30,8 18,3 27,7  
Kauden tulos, milj. e 7,3 17,6 8,0 7,9 32,9 133,1 171,3  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 6,8 15,3 3,4 9,9 25,5 18,2 42,4  
Osakekohtainen tulos, e 0,02 0,06 0,02 0,03 0,10 0,41 0,52  
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,02 0,05 0,01 0,03 0,08 0,05 0,13  
Oman pääoman tuotto, % 3,6 8,5 3,8 3,9 5,2 22,7 21,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 3,3 7,4 1,6 4,8 4,1 3,1 5,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 6,7 7,7 5,4 6,8 13,5 12,4  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 4,9 6,1 6,8 5,8 6,2 4,4 4,8  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,7 32,4 33,3 31,2 38,7 31,2 33,2  
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 91 130 122 138 91 138 130  
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 75 74 69 70 75 70 73  
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,51 2,48 2,54 2,51 2,51 2,51 2,59  
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 622,1 605,9 577,6 580,1 622,1 580,1 625,2  
Bruttoinvestoinnit, milj. e 16,0 21,5 9,2 10,7 46,7 37,9 66,1  
Toimitukset, 1 000 t                
  Paperboard 313 311 311 306 935 890 1 188  
  Paper 159 158 186 169 503 519 681  
                 
Henkilöstö kauden lopussa 3 178 3 401 3 239 3 337 3 178 3 337 3 279  
                 
Toimitusmäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia rakennemuutosten takia.
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

Metsä Group Treasury Oy:n omistusosuuden myynti paransi vuoden 2013 toisen neljänneksen toteutuneisiin lukuihin verrattuna Metsä Boardin omavaraisuusastetta noin 5 prosenttiyksikköä ja sijoitetun pääoman tuottoa lähes 1 prosenttiyksikön sekä vähensi yhtiön bruttovelkaa yli 300 miljoonalla eurolla. Kaupasta on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen kappaleessa Rakennemuutos.

Lähiajan näkymät
Metsä Boardin kartonkitoimitukset ovat tänä vuonna kasvaneet lähes 10 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, vaikka kulutustavaroiden kysynnän kasvu on päämarkkinoilla ollut hyvin hidasta.

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kartonkien toimitusmäärien arvioidaan pääasiassa joulukuun aiheuttaman kausiluonteisuuden takia laskevan hieman edellisestä neljänneksestä. Metsä Board on ilmoittanut korottavansa Euroopassa taivekartongin tonnihintoja noin 70 eurolla viimeisen vuosineljänneksen aikana. Hinnankorotukset on tarkoitus sisällyttää myös parhaillaan neuvoteltaviin ensi vuoden vuosisopimuksiin, jotka kattavat noin 60 prosenttia koko vuoden taivekartonkitoimituksista. Olennaisia muutoksia valkopintaisen kraftlainerin keskimääräiseen hintatasoon ei ole näköpiirissä.

Päällystämättömän hienopaperin toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä hieman nousevan ja päällystetyn paperin toimitusmäärien olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Merkittäviä päällystämättömän hienopaperin tai päällystetyn paperin hintamuutoksia ei edelleenkään ole näköpiirissä. Markkinasellun toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olevan edellisen neljänneksen tasolla. Pitkäkuitusellun dollarimääräisen keskihinnan arvioidaan hieman nousevan, mutta lyhytkuitusellun hinnan hieman laskevan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tuotantokustannusten arvioidaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Metsä Boardin vuoden 2013 viimeisen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.
 

Julkistamismenettely
Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tammi–syyskuun 2013 osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com.

  

METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 6.11.2013 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 937551.

 

 

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 3 300 henkilöä.

 

www.metsaboard.com

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit