Metsä Board Oyj:n vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 64,4 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014, 31.7.2014 klo 12:00

Tulos vuoden 2014 ensimmäiseltä puoliskolta

• Liikevaihto 995,2 miljoonaa euroa (Q1–Q2/2013: 1 037,8).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 64,4 miljoonaa euroa (56,2). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 75,7 miljoonaa euroa (63,7).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 40,8 miljoonaa euroa (22,4). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 49,9 miljoonaa euroa (29,8).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,10 euroa (0,06) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,13 euroa (0,08).

Tulos vuoden 2014 toiselta neljännekseltä

• Liikevaihto 494,0 miljoonaa euroa (Q1/2014: 501,2).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 28,3 miljoonaa euroa (36,1). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 32,2 miljoonaa euroa (43,5).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 20,0 miljoonaa euroa (20,8). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 23,9 miljoonaa euroa (26,0).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,04 euroa (0,06) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,05 euroa (0,08).

Tapahtumat vuoden 2014 toisella neljänneksellä

• Kartongin toimitusmäärä kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna.

• Paperin toimitusmäärä laski.

• Päätuotteiden keskimääräiset markkinahinnat olivat ennallaan.  

• Kassavirta parani lähinnä pienentyneen käyttöpääoman seurauksena, ja nettovelka laski selvästi.

• Mika Joukio nimitettiin Metsä Boardin uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.12.2014 alkaen, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Mikko Helander jättää tehtävänsä.

”Kartonkitoimitustemme kasvu jatkui suunnitellusti toisellakin vuosineljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna toimitusmäärä kasvoi 7 prosenttia. Tavoitteemme mukaisesti kasvu oli nopeinta Pohjois-Amerikassa, missä ensikuitulainerin myyntivolyymit ovat nousseet vakaasti ja kevyet taivekartonkimme ovat saaneet erinomaisen vastaanoton.

Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittaneet suunnitelman mukaiset huoltoseisokit Husumin integraatissa sekä Metsä Fibren Joutsenon ja Äänekosken tehtailla toteutettiin onnistuneesti. Toisen vuosineljänneksen kannattavuus oli kaiken kaikkiaan odotusten mukainen, ja vahvan kassavirran seurauksena nettovelkamme laski toisen neljänneksen lopussa 540 miljoonaan euroon.

Uusien tuotteidemme eli tarjoilupakkauksiin ja kertakäyttöastioihin tarkoitetun Carta Dedican, luksuspakkauskartonki Carta Alluran sekä Husumin uusimman lainerituotteen, Modo Northern Light Coatedin, lanseeraukset ovat olleet menestyksekkäitä, ja ne täydentävät erinomaisella tavalla Metsä Boardin tuotevalikoimaa.

Kartonkien tilausvirrat ovat viime aikoina vahvistuneet edelleen. Uskomme kartonkien toimitusmäärän kasvun jatkuvan kolmannella vuosineljänneksellä.”

Toimitusjohtaja Mikko Helander
 

TUNNUSLUKUJA

  2014 2014 2013 2013 2014 2013 2013
  Q2 Q1 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 494,0 501,2 502,8 535,0 995,2 1 037,8 2 019,3
EBITDA milj. e 55,9 69,2 52,7 61,4 125,1 114,1 214,8
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 52,0 61,8 52,1 56,8 113,8 108,9 208,0
EBITDA, % 11,3 13,8 10,5 11,5 12,6 11,0 10,6
  ilman kertaluonteisia eriä, % 10,5 12,3 10,4 10,6 11,4 10,5 10,3
Liiketulos milj. e 32,2 43,5 28,9 34,8 75,7 63,7 113,6
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 28,3 36,1 26,0 30,2 64,4 56,2 104,4
EBIT, % 6,5 8,7 5,7 6,5 7,6 6,1 5,6
  ilman kertaluonteisia eriä, % 5,7 7,2 5,2 5,6 6,5 5,4 5,2
Tulos ennen veroja, milj. e 23,9 26,0 21,3 8,5 49,9 29,8 57,8
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 20,0 20,8 18,5 3,9 40,8 22,4 48,6
Kauden tulos, milj. e 16,8 24,8 17,6 8,0 41,6 25,6 64,1
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 12,9 20,6 15,3 3,4 33,5 18,7 55,4
Osakekohtainen tulos, e 0,05 0,08 0,06 0,02 0,13 0,08 0,19
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,04 0,06 0,05 0,01 0,10 0,06 0,17
Oman pääoman tuotto, % 8,0 11,6 8,5 3,8 9,9 6,1 7,5
  ilman kertaluonteisia eriä, % 6,1 9,6 7,4 1,6 8,0 4,5 6,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,5 11,2 6,7 7,7 10,0 7,1 7,0
  ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 9,9 6,1 6,8 8,8 6,3 6,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,8 41,0 32,4 33,3 39,8 32,4 40,7
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 84 84 130 122 84 130 83
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 65 69 74 69 65 74 70
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,54 2,62 2,48 2,54 2,54 2,48 2,59
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 540,1 592,6 605,9 577,6 540,1 605,9 597,2
Bruttoinvestoinnit, milj. e 14,0 4,7 21,5 9,2 18,7 30,7 66,9
Toimitukset, 1 000 t              
  Cartonboard 226 219 220 217 445 437 872
  Linerboard and Paper 250 265 250 279 515 529 1 027
Henkilöstö kauden lopussa 3 370 3 145 3 401 3 239 3 370 3 401 3 116


EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

Metsä Group Treasury Oy:n omistusosuuden myynti syyskuussa 2013 paransi vuoden 2013 toisen neljänneksen toteutuneisiin lukuihin verrattuna Metsä Boardin omavaraisuusastetta noin 5 prosenttiyksikköä ja sijoitetun pääoman tuottoa lähes 1 prosenttiyksikön sekä vähensi yhtiön bruttovelkaa yli 300 miljoonalla eurolla.

Toimintaympäristö ja lähiajan näkymät

Taivekartongin sekä valkopintaisen ensikuitulainerin toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä nousevan hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Olennaisia hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä.

Päällystämättömän hienopaperin, päällystettyjen paperien sekä markkinasellun toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Olennaisia paperin hintamuutoksia ei ole näköpiirissä. Myös Metsä Boardin markkinasellutoimitusten keskihinnan arvioidaan lähikuukausina olevan vakaa.

Kemin integraatin vuotuisella huoltoseisokilla on lievästi negatiivinen tulosvaikutus kolmannella vuosineljänneksellä.

Tuotantokustannusten arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Metsä Boardin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan paranevan hieman vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna.

Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2014 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com.

 

METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 31.7.2014 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 945666.

 

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten ensikuitulainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 3 100 henkilöä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit