Metsä Board Oyj:n vuoden 2015 tammi–kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 90,2 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015, 6.8.2015 klo 12


Tulos vuoden 2015 ensimmäiseltä puoliskolta
•   Liikevaihto 1 047,7 miljoonaa euroa (Q1–Q2/2014: 995,2).
•   Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 90,2 miljoonaa euroa (64,4). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 110,3 miljoonaa euroa (75,7).
•   Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 72,3 miljoonaa euroa (40,8). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 90,2 miljoonaa euroa (49,9).
•   Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,19 euroa (0,10) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,24 euroa (0,12).

Tulos vuoden 2015 toiselta neljännekseltä

•   Liikevaihto 522,0 miljoonaa euroa (Q1/2015: 525,7).
•   Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 47,0 miljoonaa euroa (43,2). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 67,2 miljoonaa euroa (43,1).
•   Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 40,0 miljoonaa euroa (32,3). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 58,0 miljoonaa euroa (32,2).
•   Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,10 euroa (0,09) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,15 euroa (0,09).

Tapahtumat vuoden 2015 toisella neljänneksellä

•   Kartonkitoimitusten kasvu jatkui ja kartonkien hintatasot olivat vakaat.
•   Paperikone 8:n muutostyöt kartonkikone 2:ksi Husumin tehtaalla toteutettiin suunnitellusti.
•   Metsä Board myi Gohrsmühlen tehtaan mukaan lukien kaikki siihen liittyvät vastuut saksalaisen mutares AG:n kokonaan omistamalle holding-yhtiölle ja sen kumppaniyhtiölle.
•   Moody's Investors Service nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B1 tasolle Ba2. Luokituksen näkymä on vakaa.

Lähiajan näkymät

   Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä paranevan hieman vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna.


Vuoden 2015 toinen neljännes sujui odotusten mukaisesti. Husumin muutos kartonkitehtaaksi etenee suunnitellusti. Tehtaan henkilöstön koulutus on aloitettu, millä taataan laadukkaan taivekartongin valmistus uuden koneen käynnistyttyä.

Husumin tuotannosta iso osa suunnataan Pohjois-Amerikan markkinoille. Tuotannon optimoinnin seurauksena pystymme kasvattamaan myös muiden tehtaiden tuotteiden myyntiä. Tavoitteemme on jatkaa kasvua maailmanlaajuisesti.


Gohrsmühlen tehtaan myynti parantaa yhtiön vuotuista liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä noin 20 miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna tästä toteutuu reilut puolet.

Panostamme entistä vahvemmin tuotekehitykseen. Asiakkaidemme toiveissa korostuu yhä enemmän kestävän kehityksen periaatteet. Aloitamme ensimmäisenä maailmassa vaahtorainauksen testauksen teollisessa mittakaavassa. Vaahtorainausteknologia mahdollistaa tuotteiden keventämisen edelleen sekä vähentää raaka-aineiden, energian ja veden käyttöä.

Husumin investointiohjelman menestyksekäs toteutus, uuden kapasiteetin täysimääräinen myyminen maailmanlaajuisesti ja samalla paperiliiketoiminnasta irtautumisen loppuun saattaminen ovat tärkeimmät tavoitteemme tästä eteenpäin.”

Toimitusjohtaja Mika Joukio


TUNNUSLUKUJA

  2015 2015 2014 2014 2015 2014 2014
  Q2 Q1 Q2 Q1 Q1–Q2 Q1–Q2 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 522,0 525,7 494,0 501,2 1 047,7 995,2 2 008,4
EBITDA milj. e 93,3 69,3 55,9 69,2 162,6 125,1 242,2
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 73,1 69,7 52,0 61,8 142,8 113,8 236,2
EBITDA, % 17,9 13,2 11,3 13,8 15,5 12,6 12,1
   ilman kertaluonteisia eriä, % 14,0 13,3 10,5 12,3 13,6 11,4 11,8
Liiketulos, milj. e 67,2 43,1 32,2 43,5 110,3 75,7 116,5
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 47,0 43,2 28,3 36,1 90,2 64,4 136,5
EBIT, % 12,9 8,2 6,5 8,7 10,5 7,6 5,8
   ilman kertaluonteisia eriä, % 9,0 8,2 5,7 7,2 8,6 6,5 6,8
Tulos ennen veroja, milj. e 58,0 32,2 23,9 26,0 90,2 49,9 77,6
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 40,0 32,3 20,0 20,8 72,3 40,8 99,7
Kauden tulos, milj. e 54,7 29,3 16,8 24,8 84,0 41,6 68,5
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 36,9 29,4 12,9 20,6 66,3 33,5 88,1
Osakekohtainen tulos, e 0,15 0,09 0,05 0,07 0,24 0,12 0,20
   ilman kertaluonteisia eriä, e 0,10 0,09 0,04 0,06 0,19 0,10 0,26
Oman pääoman tuotto, % 22,5 13,2 8,0 11,6 18,2 9,9 8,1
   ilman kertaluonteisia eriä, % 15,2 13,2 6,1 9,6 14,3 8,0 10,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,5 11,0 8,5 11,2 13,9 10,0 7,7
   ilman kertaluonteisia eriä, % 12,1 11,0 7,5 9,9 11,6 8,8 9,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 45,9 40,8 39,8 41,0 45,9 39,8 39,2
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 67 73 84 84 67 84 81
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 39 34 65 69 39 65 51
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,83 2,63 2,46 2,55 2,83 2,46 2,49
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 389,0 318,9 540,1 592,6 389,0 540,1 426,7
Bruttoinvestoinnit, milj. e 48,3 23,9 14,0 4,7 72,2 18,7 44,2
Toimitukset, 1 000 t              
   Paperboard 366 345 322 318 711 640 1 310
   Non-core operations 138 156 153 167 294 320 636
Henkilöstö kauden lopussa 2 850 3 158 3 370 3 145 2 850 3 370 3 111

Vuoden 2014 osakekohtaiset tulokset ja osakekohtainen oma pääoma ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,030627.
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla


Toimintaympäristö ja lähiajan näkymät

Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä kasvavan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia kartonkien hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä.

Pitkäkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jatkavan maltillista kasvua ja kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina.

Non-core operations -segmentissä raportoitavien paperiliiketoimintojen markkinatilanteen arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan keskimäärin edellisen neljänneksen tasolla.

Tuotantokustannusten ei odoteta olennaisesti muuttuvan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Kemin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokilla on lievä negatiivinen tulosvaikutus kolmannella vuosineljänneksellä.

Husumin investointiohjelmaan liittyvä laajempi tuotantoseisokki ajoittuu tämän vuoden viimeiselle neljännekselle.

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä paranevan hieman vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna.


Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2015 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.metsaboard.com/.


METSÄ BOARD OYJ


Lisätiedot:
Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913

Lisätietoja 6.8.2015 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:
Eurooppa: +44 (0) 145 256 0304

Yhdysvallat: +1 631 621 5256

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 75498895


Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja sekä markkinasellun tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisiin loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia ja tukkureita. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 800 henkilöä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit