Metsä Board Oyj:n vuoden 2015 tammi–syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 144,8 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015, 5.11.2015 klo 12


Tulos tammi–syyskuulta 2015
• Liikevaihto 1 545,3 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2014: 1509,0).
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 144,8 miljoonaa euroa (99,6). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 164,9 miljoonaa euroa (109,8).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 119,8 miljoonaa euroa (68,1). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 137,7 miljoonaa euroa (76,0).
• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,27 euroa (0,16) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,32 euroa (0,18).

Tulos vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä
• Liikevaihto 497,6 miljoonaa euroa (Q2/2015: 522,0).
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 54,6 miljoonaa euroa (47,0). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 54,6 miljoonaa euroa (67,2).
• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 47,5 miljoonaa euroa (40,0). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 47,5 miljoonaa euroa (58,0).
• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,08 euroa (0,10) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,08 euroa (0,15).

Tapahtumat vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä
• Kartonkitoimitukset kasvoivat ja kartonkien hintatasot olivat vakaat.
• Päällystetyn paperin tuotanto loppui Husumin tehtaalla.
• Työntekijöiden lakko Suomessa pysäytti Metsä Boardin koko tuotannon yhdeksi vuorokaudeksi. 
• Neljä Metsä Boardin kartongista valmistettua pakkausta palkittiin vuoden 2015 Pro Carton ECMA Awardseissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
• Metsä Board ilmoitti korottavansa taivekartongin hintaa Euroopassa 1.12.2015 alkaen.
• Husumissa käynnistyi uuden kartonkikoneen asennustyöt.
• Metsä Board laajentaa ruoka- ja tarjoilupakkauksiin soveltuvaa kartonkitarjoomaansa investoimalla 38 miljoonaa euroa ekstruusiopäällystykseen.
• Verohallinto otti kielteisen kannan liittyen tiettyjen tappioiden hyväksi lukemiseen Metsä Boardin vuoden 2014 verotuksessa. Yhtiö kirjasi vuoden kolmannen neljänneksen tulokseen kirjaamatta jätetyn noin 15 miljoonan euron tuloveron. Metsä Board valittaa verotuspäätöksestä.
• Metsä Board saavutti täydet 100 pistettä Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksissä (CDLI). Lisäksi yhtiö hyväksyttiin ainoana eurooppalaisena ja ainoana metsäalan yhtiönä vastuullista vedenkäyttöä kuvaavalle globaalille Water A -listalle kahdeksan kansainvälisen yhtiön joukossa.

Lähiajan näkymät
• Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tulosta heikentää lähinnä Husumin investointiohjelmaan liittyvä integraattiseisokki.

Toimitusjohtaja Mika Joukio:
Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen kannattavuuttamme paransi kartonkitoimitusten kasvu. Tulostamme rasitti työntekijöiden lakko, joka pysäytti koko tuotantomme Suomessa vuorokaudeksi. Katsauskauden jälkeen ilmoitimme Euroopassa taivekartongin hinnankorotuksesta, joka astuu voimaan joulukuussa.

Vastaamme korkealaatuisen kartongin kasvavaan kysyntään aloittamalla taivekartonkituotannon Husumissa. Uusi tuotanto markkinoidaan pääosin Amerikkoihin sekä ruoka- ja tarjoilupakkausloppukäyttöön maailmanlaajuisesti. Ensi vuonna tärkeimpiä tehtäviämme on käynnistää uusi kartonkikone onnistuneesti ja kasvattaa myyntiä.

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme jatkossakin markkinoiden kevyintä ja laadukkainta kartonkia. Laajennamme tuotevalikoimaamme ruoka- ja tarjoilupakkaussegmentissä loppukäyttöihin, jotka rasvan ja kosteuden kestovaatimusten takia edellyttävät kartongilta barrier-ominaisuuksia. Tähän liittyen investoimme ekstruusiopäällystyslinjaan Husumissa.

Husumin päällystetyn paperin tuotanto loppui syyskuussa ja päällystämättömien hienopaperiarkkien tuotanto päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Jäljellä oleva päällystämättömien hienopaperirullien tuotanto päättyy viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Olen erittäin ylpeä vastuullisuudestamme sekä korkealaatuisten tuotteidemme saamasta huomioista. Pääsy mukaan Climate Disclosure Leadership Indeksiin (CDLI) ja merkittävä tunnustus vedenkäytöstämme ovat osoituksia siitä, että menestymme toimimalla vastuullisesti. Neljä palkintoa Pro Carton ECMA Awardsissa ja erityisesti kestävän kehityksen sarjassa kertoo puolestaan siitä, että kartonkiemme erinomaisuus ja ekologisuus on huomioitu koko arvoketjussa.”

 

TUNNUSLUKUJA

  2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014
  Q3 Q2 Q1 Q3 Q1–Q3 Q1–Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 497,6 522,0 525,7 513,8 1 545,3 1 509,0 2 008,4
EBITDA milj. e 80,8 93,3 69,3 60,7 243,4 185,8 242,2
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 80,8 73,1 69,7 61,8 223,6 175,6 236,2
EBITDA, % 16,2 17,9 13,2 11,8 15,8 12,3 12,1
   ilman kertaluonteisia eriä, % 16,2 14,0 13,3 12,0 14,5 11,6 11,8
Liiketulos, milj. e 54,6 67,2 43,1 34,1 164,9 109,8 116,5
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 54,6 47,0 43,2 35,2 144,8 99,6 136,5
EBIT, % 11,0 12,9 8,2 6,6 10,7 7,3 5,8
   ilman kertaluonteisia eriä, % 11,0 9,0 8,2 6,9 9,4 6,6 6,8
Tulos ennen veroja, milj. e 47,5 58,0 32,2 26,1 137,7 76,0 77,6
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 47,5 40,0 32,3 27,3 119,8 68,1 99,7
Kauden tulos, milj. e 26,8 54,7 29,3 20,8 110,8 62,4 68,5
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 26,4 36,9 29,4 21,9 92,7 55,4 88,1
Osakekohtainen tulos, e 0,08 0,15 0,09 0,06 0,32 0,18 0,20
   ilman kertaluonteisia eriä, e 0,08 0,10 0,09 0,06 0,27 0,16 0,26
Oman pääoman tuotto, % 10,6 22,5 13,2 9,8 15,9 9,8 8,1
   ilman kertaluonteisia eriä, % 10,4 15,2 13,2 10,4 13,3 8,7 10,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,0 16,5 11,0 9,0 13,8 9,6 7,7
   ilman kertaluonteisia eriä, % 13,0 11,6 11,0 9,2 12,1 8,9 9,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 45,6 45,9 40,8 39,8 45,6 39,8 39,2
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 66 67 73 82 66 82 81
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 34 39 34 57 34 57 51
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,86 2,83 2,63 2,53 2,86 2,53 2,49
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 344,2 389,0 318,9 491,1 344,2 491,1 426,7
Bruttoinvestoinnit, milj. e 44,8 48,3 23,9 7,3 117,0 26,0 44,2
Toimitukset, 1 000 t              
   Paperboard 373 366 345 344 1 084 983 1 310
   Non-core operations 118 138 156 158 412 478 636
Henkilöstö kauden lopussa 2 642 2 850 3 158 3 164 2 642 3 164 3 111

Vuoden 2014 osakekohtaiset tulokset ja osakekohtainen oma pääoma ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,030627.
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisillaToimintaympäristö ja lähiajan näkymät
Kartonkien kokonaistoimitusmäärän arvioidaan laskevan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä kausiluonteisesti heikomman joulukuun seurauksena. Kartonkien keskihinnan arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla. Metsä Board ilmoitti korottavansa taivekartongin hintaa Euroopassa 1.12.2015 alkaen.

Pitkäkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja hintatason odotetaan pysyvän vakaana. Metsä Boardin markkinasellun toimitusten arvioidaan loka–joulukuussa laskevan hieman edellisestä vuosineljänneksestä Husumin integraattiseisokin johdosta.

Paperitoimituksia suunnitellaan vähennettävän selvästi ja hintojen arvioidaan heikkenevän hieman edellisestä neljänneksestä.

Vuoden viimeisen neljänneksen tuotantokustannukset pysyvät suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.


Husumin uuden taivekartonkikoneen asennukseen liittyvän integraattiseisokin vaikutus Metsä Boardin loka–joulukuun liiketulokseen on noin -15 miljoonaa euroa.

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2015 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.metsaboard.com/.


METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 5.11.2015 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:
Eurooppa: +44 (0)20 7162 0077
Yhdysvallat: +1 334 323 6201
Konferenssin tunnistenumero on 955861.www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja sekä markkinasellun tuottaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä, ja sen voi kierrättää käytön jälkeen. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit