Metsä Board Oyj:n vuoden 2016 tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 70,8 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 4.8.2016 klo 12Tammi-kesäkuu 2016 (1–6/2015)
 

• Liikevaihto 858,5 miljoonaa euroa (1 047,7).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 70,8 miljoonaa euroa (90,2) eli 8,2 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 67,2 miljoonaa euroa (110,3).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 56,8 miljoonaa euroa (72,3). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 53,3 miljoonaa euroa (90,2).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,14 euroa (0,19) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,13 euroa (0,24).

 

Huhti-kesäkuu 2016 (1-3/2016)

 

• Liikevaihto 422,9 miljoonaa euroa (435,6).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 35,8 miljoonaa euroa (35,0) eli 8,5 prosenttia (8,0)  liikevaihdosta. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 34,5 mil-joonaa euroa (32,7).

• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 26,8 miljoonaa euroa (30,0). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 25,5 miljoonaa euroa (27,7).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,07 euroa (0,07) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,06 euroa (0,07).

 

Tapahtumat huhti–kesäkuussa 2016
 

• Kartonkien kysyntä pysyi vakaana sekä Euroopassa että Amerikassa. Hintatasot olivat vakaat.

• Metsä Board ilmoitti korottavansa Euroopassa valkoisen ensikuitulainerin hintaa 50 euroa/tonni 16.5.2016 alkaen ja taivekartongin hintaa 110 euroa/tonni 1.8.2016 alkaen.  

• Metsä Board Oyj sopi olemassa olevan syndikoidun luottosopimuksensa pidennyksestä kahdella vuodella. 150 miljoonan euron lainasta ja 100 miljoonan euron luottolimiitistä koostuva järjestely erääntyy muutoksen jälkeen maaliskuussa 2020.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 

• Metsä Board suunnittelee tapetin pohjapaperikone PK3:n sulkemista ja tappiollisen tapetin pohjapaperin valmistuksen lopettamista Kyron tehtaallaan Hämeenkyrössä. Lisäksi yhtiö sopeuttaa ja tehostaa Kyron tehtaan toimintaa sen kilpailukyvyn parantamiseksi ja aloittaa koko tehtaan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden arvioitu henkilöstövaikutus on enintään 100 henkilöä.

• Päällystämättömien paperirullien tuotanto Husumissa loppui heinäkuussa. Jäljellä oleva varasto myydään toisen vuosipuoliskon aikana.

• Paperituotannon loppuessa yhtiö muuttaa ulkoista raportointirakennettaan. Non-core operations sekä Other operations –segmentit lopetetaan, ja kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien Metsä Board raportoi ulkoisesti taloudellisesta kehityksestään vain yhdellä raportointisegmentillä.

 

Tulosohjeistus heinä-syyskuu 2016
 

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä olevan jokseenkin samalla tasolla kuin vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

 

Toimitusjohtaja Mika Joukio:
 

”Toisen vuosineljänneksen liiketulos pysyi odotustemme mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla. Tuloskehitykseemme vaikuttivat edelleen Husumin uuden kartonkikoneen käyttöönotto ja taivekartongin sisäänajolaatujen alhaisemmat hinnat. Kartonkituotannon jälkikäsittelyssä esiintyneet pullonkaulat sekä sellutehtaan soodakattilan vuoto kauden lopussa vähensivät Husumin taivekartongin tuotantomääriä ja lisäksi ne hidastavat asiakastoimituksia tulevina kuukausina. Näiden tuotannollisten haasteiden johdosta joudumme alentamaan Husumin taivekartongin myyntitavoitetta 200 000 tonnista 150 000 tonniin vuonna 2016. Pullonkaulat on nyt avattu, ja taivekartongin tuotantomäärät Husumissa ovat kasvussa. Kartonkikoneen toimintavarmuus on myös selvästi parantunut. Tehostamistoimet Husumin tehdasintegraatissa etenevät suunnitelman mukaisesti.

Suomen tehtaidemme operativiinen toiminta pysyi vakaana. Toiselle vuosineljännekselle ajoittui suunnitellusti useita tehtaiden huoltoseisokkeja, jotka heikensivät tulostamme ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Ilmoitimme ensikuitulainereiden sekä taivekartongin hinnankorotuksista Euroopassa. Ensikuitulainerin hinnankorotuksen onnistumisesta meillä on jo selviä merkkejä. Taivekartongin hinnankorotustoimien vaikutukset tarkentuvat lähikuukausina.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa paperituotantomme Husumissa loppui kokonaan. Olemme nyt kokonaan irtautuneet kannattamattomasta paperiliiketoiminnasta ja tästä eteenpäin keskitymme strategiamme mukaisesti kevyiden ja ekologisten ensikuitukartonkien valmistamiseen. Husumin investointiohjelma oli viimeinen merkittävä askel muutoksessamme paperiyhtiöstä kartonkiyhtiöksi. Lisäksi suunnittelemme tapetin pohjapaperikone PK3:n sulkemista tapetin pohjapaperin liiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi Kyron tehtaalla Hämeenkyrössä.

Tärkein tehtävämme tällä hetkellä on varmistaa Husumin uuden taivekartongin onnistunut tuotanto ja myynti, mutta samalla pitää katseemme tulevaisuudessa. Ensikuitukartonkien kysynnän kasvuun vastataksemme kartoitamme jatkuvasti tehtaidemme eri jatkokehitysvaihtoehtoja sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme jatkaa kannattavaa kasvua yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä edistää heidän myyntiään toimittamalla heille varmasti ekologista ja korkealaatuista ensikuitukartonkia.”

 

TUNNUSLUKUJA

 

  2016 2016 2015 2015 2016 2015 2015  
         Q2       Q1       Q2        Q1   Q1–Q2    Q1–Q2    Q1–Q4  
Liikevaihto, milj. e 422,9 435,6 522,0 525,7 858,5 1 047,7 2 007,5  
EBITDA milj. e 59,6 55,5 93,3 69,3 115,2 162,6 302,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 60,7 57,8 73,1 69,7 118,6 142,8 283,3  
EBITDA, % 14,1 12,7 17,9 13,2 13,4 15,5 15,1  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 14,4 13,3 14,0 13,3 13,8 13,6 14,1  
Liiketulos milj. e 34,5 32,7 67,2 43,1 67,2 110,3 199,0  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 35,8 35,0 47,0 43,2 70,8 90,2 179,9  
EBIT, % 8,2 7,5 12,9 8,2 7,8 10,5 9,9  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,5 8,0 9,0 8,2 8,2 8,6 9,0  
Tulos ennen veroja, milj. e 25,5 27,7 58,0 32,2 53,3 90,2 167,1  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 26,8 30,0 40,0 32,3 56,8 72,3 150,2  
Kauden tulos, milj. e 23,2 23,9 54,7 29,3 47,1 84,0 137,3  
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 24,6 25,7 36,9 29,4 50,3 66,3 120,2  
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,07 0,15 0,09 0,13 0,24 0,39  
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,07 0,07 0,10 0,09 0,14 0,19 0,34  
Oman pääoman tuotto, % 9,4 9,5 22,5 13,2 9,3 18,2 14,7  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 9,9 10,2 15,2 13,2 9,9 14,3 12,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,2 7,8 16,5 11,0 8,0 13,9 12,5  
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,5 8,3 11,6 11,0 8,4 11,6 11,3  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47 44 46 41 47 46 46  
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 54 42 39 34 54 39 32  
Nettovelka/EBITDA1) 2,1 1,5 1,5 1,3 2,1 1,5 1,2  
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,81 2,77 2,83 2,63 2,81 2,83 2,89  
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 541,4 412,3 389,0 318,9 541,4 389,0 333,4  
Bruttoinvestoinnit, milj. e 48,3 54,3 48,3 23,9 102,6 72,2 177,8  
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e -22,2 -22,3 55,8 32,5 -44,5 88,3 246,7  
Toimitukset, 1 000 t                
Paperboard 408 378 366 345 786 711 1 449  
Non-core operations 11 15 138 156 26 294 478  
Market pulp 113 144 142 150 257 292 549  
Henkilöstö kauden lopussa 2 762 2 573 2 850 3 158 2 762 2 850 2 601  

 

EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

  1. Kauden lopun nettovelan suhde 12 edelliskuukauden käyttökatteeseen ilman kertaluonteisia eriä

  

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan heinä–syyskuussa vuoden 2016 toisesta neljänneksestä. Kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitykseen vaikuttaa edelleen Husumin taivekartongin sisäänajolaadut, jotka alentavat taivekartongin keskihintaa.

Husumin taivekartonkituotannon jälkikäsittelyssä esiintyneiden pullonkaulojen ja sellutehtaan soodakattilan vuodon johdosta taivekartongin myyntitavoitetta on tarkistettu. Vuonna 2016 Metsä Boardin tavoitteena on myydä noin 150 000 tonnia uutta taivekartonkia Amerikkaan sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti. Aiempi myyntitavoite oli 200 000 tonnia.

Yhtiö arvioi, että Husumin uuden taivekartonkikoneen täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Heinä–syyskuun kokonaistuotantokustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2016 toisen neljänneksen tasolla.

Kartonkien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Eurooppalaiset toimijat ovat lisänneet taivekartongin kapasiteettia, mutta iso osa tästä kapasiteetista suuntautuu globaaleille markkinoille. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Metsä Board on ilmoittanut korottavansa valkoisen ensikuitulainerin ja taivekartongin hintoja Euroopassa.

Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.
 

Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2016 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metsaboard.com.

 

METSÄ BOARD OYJ
 

Lisätiedot:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 4.8.2016 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44(0)20 3427 1925
Yhdysvallat: +1646 254 3370

Konferenssin tunnistenumero on 1443353. 


www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

 


 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit