Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos oli 137 miljoonaa euroa vuonna 2016

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 2.2.2017 klo 12

Tammi–joulukuu 2016 (1–12/2015)

• Liikevaihto oli 1 720,3 miljoonaa euroa (2 007,5).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 137,5 miljoonaa euroa (179,9) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (9,0). Liiketulos oli 132,3 miljoonaa euroa (199,0).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 106,8 miljoonaa euroa (150,2). Tulos ennen veroja oli 101,6 miljoonaa euroa (167,1).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,34) ja osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,39).
 

Loka–joulukuu 2016 (7–9/2016)

• Liikevaihto oli 421,8 miljoonaa euroa (440,0).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 32,8 miljoonaa euroa (34,0) eli 7,8 prosenttia (7,7) liikevaihdosta. Liiketulos oli 38,5 miljoonaa euroa (26,6).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 22,8 miljoonaa euroa (27,1). Tulos ennen veroja oli 28,6 miljoonaa euroa (19,8).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,07) ja osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,05).


Olennaista loka–joulukuussa 2016

• Kartonkitoimitukset jäivät edellistä neljännestä vähäisemmiksi kausiluonteisuudesta johtuen.   

• Husumin tehdasintegraatissa vuosittaista huoltoseisokkia lokakuussa pidennettiin viikolla sellutehtaan teknisten ongelmien kuntoon saattamiseksi. Seisokin jälkeen sellutuotanto on toiminut normaalisti. 

• Husumin uuden taivekartongin tilausten keskihinta nousi, ja toimitukset pysyivät suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

• Metsä Board sai merkittävää tunnustusta CDP:ltä vastuullisuudestaan. Yhtiö pääsi A-listalle ilmasto- ja vesiohjelmissa sekä sai Leadership-statuksen metsäohjelmassa.   


Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2016

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä paranevan vuoden 2016 neljännestä neljänneksestä.


Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa 23.3.2017 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 76 prosenttia vuoden 2016 osakekohtaisesta tuloksesta ja 73 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.
 

Toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kartonkitoimituksemme vuonna 2016 kasvoivat 12 prosenttia, mikä ylittää selvästi korkealaatuisen ensikuitukartonkimarkkinan keskimääräisen kasvuvauhdin. Liikevaihtomme laski suunnitellusti vähentyneen paperiliiketoiminnan johdosta. Vertailukelpoinen liiketuloksemme heikkeni edellisvuodesta ja oli 137 miljoonaa euroa. Suomen tehtaidemme tuloskehitys oli kokonaisuudessaan vakaata, ja viisi tehdasta seitsemästä ylsi uuteen ennätykseen vuosituotannossaan. Liiketulostamme rasitti Husumin uuden kartonkikoneen käyttöönotto, kartonkikoneen ja sellutehtaan tekniset haasteet sekä uuden taivekartongin sisäänajolaatujen alhaisempi hintataso. Myös sellun markkinahinnan lasku vaikutti negatiivisesti tulokseemme.

Useita vuosia kestänyt rakennemuutostyö saatiin päätökseen, kun viimeiset hienopaperit tuotettiin Husumin tehtaalla Ruotsissa. Lakkautimme myös tappiollisen tapetin pohjapaperiliiketoiminnan Kyron tehtaalla Hämeenkyrössä. Tästä eteenpäin tuotamme ainoastaan korkealaatuista ensikuitukartonkia kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin.

Husumissa käynnistimme tarjoilupakkauksiin suunnatun ekstruusiopäällystyslinjan asennustyöt. Linja otetaan käyttöön vuonna 2017. Jatkamme myös muiden niin kutsuttujen barrier-ratkaisujen kehittämistä. Arvioimme tarkasti niiden kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Husumin taivekartongin tuotantolinjan tekniset ongelmat on nyt ratkaistu. Useiden vuosien määrätietoisella työllä olemme luoneet itsellemme kasvavan markkina-aseman Pohjois-Amerikassa, jossa Metsä Boardin korkealuokkaisille kartongeille on kysyntää. Meillä on kaikki edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua ja lisätä markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikassa. Eurooppa on jatkossakin meille suurin ja tärkein markkina, ja täällä tavoitteenamme on säilyttää johtava asemamme taivekartongin tuottajana terveellä hinnoittelulla.”

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

 

  2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015
  Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 421,8 440,0 422,9 435,6 462,2 1 720,3 2 007,5
EBITDA milj. e 58,9 60,6 59,6 55,5 59,1 234,6 302,5
  vertailukelpoinen, milj. e 53,1 59,4 60,7 57,8 59,7 231,1 283,3
EBITDA, %:a liikevaihdosta 14,0 13,8 14,1 12,7 12,8 13,6 15,1
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 12,6 13,5 14,4 13,3 12,9 13,4 14,1
Liiketulos milj. e 38,5 26,6 34,5 32,7 34,1 132,3 199,0
  vertailukelpoinen, milj. e 32,8 34,0 35,8 35,0 35,1 137,5 179,9
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 9,1 6,0 8,2 7,5 7,4 7,7 9,9
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 7,8 7,7 8,5 8,0 7,6 8,0 9,0
Tulos ennen veroja, milj. e 28,6 19,8 25,5 27,7 29,4 101,6 167,1
  vertailukelpoinen, milj. e 22,8 27,1 26,8 30,0 30,4 106,8 150,2
Kauden tulos, milj. e 24,7 18,6 23,2 23,9 26,5 90,4 137,3
  vertailukelpoinen, milj. e 19,2 24,1 24,6 25,7 27,5 93,6 120,2
Osakekohtainen tulos, e 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,25 0,39
  vertailukelpoinen, e 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,26 0,34
Oman pääoman tuotto, % 9,6 7,4 9,4 9,5 10,4 8,7 14,7
  vertailukelpoinen, % 7,5 9,6 9,9 10,2 10,8 9,0 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,0 6,3 8,2 7,8 8,1 7,8 12,5
  vertailukelpoinen, % 7,7 8,0 8,5 8,3 8,3 8,1 11,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 48 48 47 44 46 48 46
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 44 49 54 42 32 44 32
Korollinen nettovelka/EBITDA 1) 2,0 2,1 2,1 1,5 1,2 2,0 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,96 2,82 2,81 2,77 2,89 2,96 2,89
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 463,8 487,6 541,4 412,3 333,4 463,8 333,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 43,3 16,4 48,3 54,3 60,8 162,4 177,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 54,6 67,0 -22,2 -22,3 65,9 77,0 246,7
Henkilöstö kauden lopussa 2 466 2 493 2 762 2 573 2 601 2 466 2 601

   1) Kauden lopun korollisen nettovelan suhde 12 edellisen kuukauden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA)
 

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan tammi–maaliskuussa kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua tukee Husumin uusi taivekartonkituotanto, jota myydään pääosin Amerikkoihin.

Suomen tehtaiden tuloskehityksen arvioidaan pysyvän vakaana, ja kartonkien tuotantokustannusten pysyvän tammi–maaliskuussa vuoden 2016 neljännen neljänneksen tasolla.

Tammi–maaliskuulle ei juurikaan kohdistu suunniteltuja huoltoseisokkeja, mikä vaikuttaa positiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muihin neljänneksiin verrattuna.

Korkealaatuisten ensikuitukartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

 

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 2.2.2017
HALLITUS
 

Lisätiedot:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

 

Lisätietoja 2.2.2017 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen
puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 719-457-1036


Konferenssin tunnistenumero on 2804193

 

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit