Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos oli 194 miljoonaa euroa vuonna 2017

Tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2017, 8.2.2018 klo 12

TAMMI–JOULUKUU 2017 (1–12/2016)

Liikevaihto oli 1 848,6 miljoonaa euroa (1 720,3).

Vertailukelpoinen liiketulos oli 193,5 miljoonaa euroa (137,5) eli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (8,0). Liiketulos oli 207,1 miljoonaa euroa (132,3).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,26), ja osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,25).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia (8,1).

LOKA–JOULUKUU 2017 (7–9/2017)

Liikevaihto oli 451,3 miljoonaa euroa (478,6).

Vertailukelpoinen liiketulos oli 54,4 miljoonaa euroa (50,4) eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (10,5). Liiketulos oli 54,4 miljoonaa euroa (60,6).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,08), ja osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,11).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (11,5).

OLENNAISTA LOKA–JOULUKUUSSA 2017

• Metsä Board nosti joulukuussa viimeisen neljänneksen tulosohjeistustaan odotettua vahvemman sellumarkkinan seurauksena.

• Kartonkien myyntihinnat nousivat, mutta toimitukset olivat edellistä vuosineljännestä alhaisemmalla tasolla pääosin kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.

• Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokilla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus viimeisen neljänneksen tulokseen.

• Vahvan kassavirran ja parantuneen tuloksen ansiosta korollisen nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhde laski tasolle 1,2. Korollinen nettovelka aleni lähes 80 miljoonaa euroa.

• Metsä Board sai tunnustusta CDP:ltä vastuullisuudestaan. Yhtiö pääsi A-listalle ilmasto- ja vesiohjelmissa sekä sai Leadership-statuksen metsäohjelmassa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

• Epäillyn tietomurron seurauksena Metsä Board antoi 9.1.2018 ennakkotiedon vuoden 2017 viimeisen neljänneksen liikevaihdosta, vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä osakekohtaisesta tuloksesta. Epäillyllä tietomurrolla ei ole ollut taloudellisia vaikutuksia Metsä Boardiin.

• Metsä Board ilmoitti korottavansa valkoisten kraftlainereiden hintoja Euroopassa 50 euroa/tonni 1.2.2018 alkaen.

• Metsä Board lanseeraa erityisellä barrier-käsittelyllä varustetun biopohjaisen ja -hajoavan kartongin, joka on kehitetty etenkin tarjoilupakkauksia varten. Ympäristöystävällisyyden lisäksi uusi tuote tarjoaa myös painatus- ja jalostushyötyjä.

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 2018

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä paranevan hieman vuoden 2017 viimeisestä neljänneksestä.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa 27.3.2018 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 50 prosenttia vuoden 2017 osakekohtaisesta tuloksesta.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kartonkiemme keskihinnat nousivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena kartonkien toimitusmäärät jäivät edellistä vuosineljännestä alhaisemmiksi. Jatkoimme myös taivekartongin myynnin maantieteellisen jakauman parantamistoimenpiteitä. Vahvan sellumarkkinan seurauksena nostimme aiemmin antamaamme tulosohjeistusta viimeiselle vuosineljännekselle.

Vuosi 2017 oli Metsä Boardin ensimmäinen kokonainen vuosi täysin kartonkiin keskittyneenä yhtiönä. Se oli myös voimakkaan kasvun vuosi – kartonkitoimituksemme kasvoivat 15 prosenttia edellisvuodesta ja olivat noin 1,8 miljoonaa tonnia. Kahdeksasta tuotantoyksiköstämme viisi ylsi uusiin vuosituotantoennätyksiin.

Vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 41 prosenttia edellisvuodesta ja oli 194 miljoonaa euroa. Kartonkitoimitusten kasvun lisäksi kannattavuuttamme paransi vahva sellumarkkina. Osakkuusyhtiömme Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella käynnistyi elokuussa erinomaisessa markkinatilanteessa, minkä lisäksi tehtaan tuotantomäärät ovat olleet ennakoitua korkeammat. Valkoisten kraftlainereiden globaali markkinatilanne pysyi hyvänä läpi vuoden.

Operatiivinen rahavirtamme kasvoi vuonna 2017 selvästi, ja taseemme on vahva. Laskimme liikkeeseen 10-vuoden joukkovelkakirjalainan, jonka voimakas kysyntä kertoo myös velkamarkkinoiden luottamuksesta Metsä Boardin tulevaisuutta kohtaan.

Vuoteen 2018 lähdemme hyvässä markkinatilanteessa. Kartonkien hinnat ovat nousussa, ja kysyntä on hyvällä tasolla meille tärkeillä markkina-alueilla. Toisaalta Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikuttaa tuloskehitykseemme negatiivisesti. Husumin taivekartongissa emme ole vielä saavuttaneet tavoiteltua kannattavuutta, ja jatkamme toimenpiteitä tämän työn parissa.

Osana liiketoiminnan kehittämistä uudistimme vuonna 2017 avainviestit markkinoinnissa ja yhtenäistimme tuote- ja palveluvalikoimaamme. Tämä vahvistaa Metsä Boardin markkina-asemaa korkealuokkaisiin ja keveisiin kartonkeihin keskittyvänä yhtiönä. Better with Less -konseptilla haluamme edistää pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla.

Metsä Board tulee jatkossakin investoimaan kasvuun, mutta samanaikaisesti haluamme palkita osakkeenomistajiamme. Hallitus esittää, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Haluan myös esittää kiitokseni kuluneesta vuodesta asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme.”

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 451,3 478,6 474,2 444,5 421,8 1 848,6 1 720,3
EBITDA milj. e 77,8 85,2 67,0 68,8 58,9 298,7 234,6
  vertailukelpoinen, milj. e 77,8 75,0 67,5 68,8 53,1 289,1 231,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 17,2 17,8 14,1 15,5 14,0 16,2 13,6
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 17,2 15,7 14,2 15,5 12,6 15,6 13,4
Liiketulos milj. e 54,4 60,6 46,9 45,2 38,5 207,1 132,3
  vertailukelpoinen, milj. e 54,4 50,4 43,5 45,2 32,8 193,5 137,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 12,0 12,7 9,9 10,2 9,1 11,2 7,7
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 12,0 10,5 9,2 10,2 7,8 10,5 8,0
Tulos ennen veroja, milj. e 46,8 43,8 40,3 39,9 28,6 170,8 101,6
  vertailukelpoinen, milj. e 46,8 33,5 36,9 39,9 22,8 157,2 106,8
Kauden tulos, milj. e 42,1 39,3 35,0 34,2 24,7 150,5 90,4
  vertailukelpoinen, milj. e 42,1 29,0 32,2 34,2 19,2 137,5 93,6
Osakekohtainen tulos, e 0,12 0,11 0,09 0,10 0,07 0,42 0,25
  vertailukelpoinen, e 0,12 0,08 0,09 0,10 0,05 0,39 0,26
Oman pääoman tuotto, % 14,8 14,2 13,2 13,1 9,6 13,6 8,7
  vertailukelpoinen, % 14,8 10,5 12,2 13,1 7,5 12,4 9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,4 13,9 11,1 10,6 9,0 11,9 7,8
  vertailukelpoinen, % 12,4 11,5 10,3 10,6 7,7 11,2 8,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 53 51 51 47 48 53 48
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 31 39 45 44 44 31 44
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,2 1,7 2,0 1,9 2,0 1,2 2,0
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,28 3,14 3,06 2,90 2,96 3,28 2,96
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 358,4 436,9 495,2 457,8 463,8 358,4 463,8
Bruttoinvestoinnit, milj. e 26,7 7,3 12,4 19,0 43,3 65,4 162,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 106,1 67,5 37,1 25,6 54,6 236,3 77,0
Henkilöstö kauden lopussa 2 351 2 369 2 581 2 450 2 466 2 351 2 466

TOIMITUS- JA TUOTANTOMÄÄRÄT

2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016
1000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Toimitusmäärät
   Kartongit1) 429 469 477 428 399 1 803 1 607
   Paperit 0 0 0 0 2 0 35
   Markkinasellu   120 123 134 138 116 515 500
Tuotantomäärät
   Kartongit1) 459 458 444 456 418 1 817 1 708
   Paperit 0 0 0 0 0 0 23
   Metsä Fibren sellu2) 180 152 140 147 149 619 577
   Metsä Boardin sellu 305 353 344 328 306 1 330 1 236
  1. Sisältää tapetin pohjapaperin, jonka valmistus lopetettiin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.

  2. Vastaa Metsä Boardin 24,9 prosentin omistusosuutta Metsä Fibrestä.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan nousevan vuonna 2017 ilmoitettujen hinnankorotusten seurauksena. Metsä Boardin tavoitteena on edelleen parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa ja kasvattaa Pohjois-Amerikan myyntiä.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan tammi–maaliskuussa kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Ensimmäiselle vuosineljännekselle ei kohdistu merkittäviä suunniteltuja huoltoseisokkeja.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan negatiivisesti ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulokseen.

Viime syksyn ja alkutalven sateinen ja leuto sää on kiristänyt tilannetta puunhankinnassa. Toistaiseksi kiristynyt tilanne puun saatavuudessa ei ole johtanut Metsä Boardin tuotannonrajoituksiin.

Tuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta. Kustannuksia nostaa etenkin puun hinta Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio on jonkin verran kiihtynyt.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 8.2.2018
HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 8.2.2018 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2149

Konferenssin tunnistenumero on 6742592

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia