Metsä Boardin vuoden 2017 tammi−maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 45 miljoonaa euroa

Liikevaihto oli 444,5 miljoonaa euroa (421,8). Vertailukelpoinen liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (32,8) eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (7,8). Liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (38,5). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (22,8). Tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (28,6).

Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2017, 4.5.2017 klo 12

Tammi–maaliskuu 2017 (10–12/2016)

• Liikevaihto oli 444,5 miljoonaa euroa (421,8).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (32,8) eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (7,8). Liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (38,5).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (22,8). Tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (28,6).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,05), ja osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,07).

Tammi–maaliskuu 2017 (1–3/2016)

• Liikevaihto oli 444,5 miljoonaa euroa (435,6).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (35,0) eli 10,2 prosenttia liikevaihdosta (8,0). Liiketulos oli 45,2 miljoonaa euroa (32,7).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (30,0). Tulos ennen veroja oli 39,9 miljoonaa euroa (27,7).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,07), ja osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,07).

Olennaista tammi–maaliskuussa 2017

• Metsä Boardin kartonki- ja markkinasellutoimitukset kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä.

• Taivekartongin markkinahinnat olivat vakaat. Metsä Boardin taivekartongin keskihintaa rasitti Husumin myynnin jakauma. Päällystetyn valkopintaisen ensikuitulainerin hinnat nousivat Pohjois-Amerikassa.

• Husumin uuden kartonkikoneen kapasiteetin käyttöaste oli katsauskaudella noin 70 prosenttia.

• Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä huoltoseisokkeja.

• Metsä Boardin yhtiökokous pidettiin 23.3.2017. Tilikaudelta 2016 päätettiin maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• Uusi ekstruusiopäällystyslinja Husumin tehtaalla Ruotsissa käynnistyi huhtikuussa.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2017

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja ylsivät kaikkien aikojen kuukausiennätykseen maaliskuussa. Merkittävin kasvu tuli odotetusti Husumin taivekartongista, mutta myös ensikuitulainereiden kysyntä oli vahvaa. Liiketulostamme tukivat Suomen tehtaiden myönteinen kehitys sekä vahva sellumarkkina. Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä tulosta heikentäviä huoltoseisokkeja.

Husumissa meillä on vielä paljon potentiaalia parantaa kannattavuuttamme. Taivekartongissa kapasiteetin käyttöasteen kasvu tulee alentamaan tuotannon yksikkökustannuksia. Ruoka- ja tarjoilupakkaamiseen suunnattu ekstruusiopäällystyslinja vauhdittaa myynnin kasvua meille uudessa asiakassegmentissä. Ensikuitulainereissa keskitymme tulevina vuosina yhä enemmän päällystettyyn laineriin, jossa katteet ovat päällystämätöntä laineria paremmat.

Vuonna 2017 tavoitteenamme on myydä 300 000 tonnia Husumin taivekartonkia pääosin Pohjois-Amerikkaan, jossa Metsä Boardin kartongeille on vahva kysyntä. Taivekartonkimme keveys on edelleen merkittävä kilpailuetumme ja yksi tärkeimmistä tuotekehityksemme painopistealueista. Kasvavat tuoteturvallisuusvaatimukset sekä pakkausten ulkonäön merkityksen korostuminen lisäävät korkealaatuisten ja kestävästi valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntää. Metsä Boardin kartongeissa yhdistyvät kaikki nämä ominaisuudet. Haluamme jatkaa tuotteidemme kehittämistä asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi ja kasvaa kannattavasti yhdessä heidän kanssaan myös tulevina vuosina.”

 Taloudellisia tunnuslukuja

  2017
Q1 
2016
Q4 
2016
Q3 
2016
Q2 
2016
Q1 
2016
Q1-Q4 
Liikevaihto, milj. e 444,5 421,8 440,0 422,9 435,6 1 720,3
EBITDA milj. e 68,8 58,9 60,6 59,6 55,5 234,6
  vertailukelpoinen, milj. e 68,8 53,1 59,4 60,7 57,8 231,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 15,5 14,0 13,8 14,1 12,7 13,6
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 15,5 12,6 13,5 14,4 13,3 13,4
Liiketulos milj. e 45,2 38,5 26,6 34,5 32,7 132,3
  vertailukelpoinen, milj. e 45,2 32,8 34,0 35,8 35,0 137,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 10,2 9,1 6,0 8,2 7,5 7,7
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 10,2 7,8 7,7 8,5 8,0 8,0
Tulos ennen veroja, milj. e 39,9 28,6 19,8 25,5 27,7 101,6
  vertailukelpoinen, milj. e 39,9 22,8 27,1 26,8 30,0 106,8
Kauden tulos, milj. e 34,2 24,7 18,6 23,2 23,9 90,4
  vertailukelpoinen, milj. e 34,2 19,2 24,1 24,6 25,7 93,6
Osakekohtainen tulos, e 0,10 0,07 0,05 0,06 0,07 0,25
  vertailukelpoinen, e 0,10 0,05 0,07 0,07 0,07 0,26
Oman pääoman tuotto, % 13,1 9,6 7,4 9,4 9,5 8,7
  vertailukelpoinen, % 13,1 7,5 9,6 9,9 10,2 9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,6 9,0 6,3 8,2 7,8 7,8
  vertailukelpoinen, % 10,6 7,7 8,0 8,5 8,3 8,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47 48 48 47 44 48
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 44 44 49 54 42 44
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,9 2,0 2,1 2,1 1,5 2,0
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,90 2,96 2,82 2,81 2,77 2,96
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 457,8 463,8 487,6 541,4 412,3 463,8
Bruttoinvestoinnit, milj. e 19,0 43,3 16,4 48,3 54,3 162,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 25,6 54,6 67,0 -22,2 -22,3 77,0
Henkilöstö kauden lopussa 2 450 2 466 2 493 2 762 2 573 2 466

Lähiajan näkymät

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin globaalin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Eurooppalaisten taivekartonkituottajien kapasiteetin lisäykset eivät ole vaikuttaneet negatiivisesti hintakehitykseen. Useat valkoisen ensikuitulainerin tuottajat ovat alkuvuonna ilmoittaneet hinnankorotuksista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan huhti–kesäkuussa kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua tukee Husumin taivekartonkituotanto.

Vuoden toiselle neljännekselle Metsä Boardin Suomen tehtaille kohdistuu useita huoltoseisokkeja. Kartonkien tuotantokustannuksiin vaikuttaa edelleen lateksin hinnannousu.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 4.5.2017
HALLITUS

Lisätiedot:

Jussi Noponen, talousjohtaja
puh. 010 465 4913

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 0400 976 333

Lisätietoja 4.5.2017 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0404
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3942
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9412
Yhdysvallat: +1 719-325-2385

Konferenssin tunnistenumero on 2112158.

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.