Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta aiesopimus


            
M-real Oyj Pörssitiedote 15.7.2009 klo 14

M-real Oyj:n osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat
M-real, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj ovat tehneet
aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja
metsien myymisestä UPM:lle.

M-realin nettovelka pienenee järjestelyn toteutuessa noin 550
miljoonalla eurolla huomioiden myös Metsä-Botnian yhdistelytavan
muutoksen M-realin konsernitilinpäätöksessä. M-realin osuus
järjestelyn kassavirroista on 300 miljoonaa euroa. M-real käyttää
saamansa varat velkojen maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää
vaikutusta M-realin omaan pääomaan.

Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa
konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia-omistuksensa
osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. Järjestelyn ja yhdistelytavan
muutoksen seurauksena M-real-konsernista poistuu konsolidoitua
nettovelkaa noin 250 miljoonaa euroa. Järjestelyn toteutumisen ja
Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen arvioidaan laskevan M-realin
vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta
ennen veroja hieman vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää osapuolten hallitusten
hyväksyntää, lopullisten sopimusten allekirjoitusta ja rahoittajien
kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan
vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana. Järjestelyjen toteutumisen
jälkeen M-real omistaisi Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto
Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia.

M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt aiesopimuksen toimien
ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken
Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon
(Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin
osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair).
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii
Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy.
"Eukalyptussellun tarpeemme laski merkittävästi viime vuoden lopulla
toteutuneen Graphic Papers-liiketoiminnan myynnin seurauksena, minkä
vuoksi Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan strateginen merkitys
M-realille väheni. Metsä-Botnian tuotannon keskittyminen Suomeen
tukee M-realin strategiaa pakkauskartongeissa, joiden keskeinen
raaka-aine on korkealaatuinen kotimainen sellu. Järjestelyn
seurauksena M-realin nettovelat ja selluylijäämäisyys pienenevät
selvästi. Tämä järjestely toteutuessaan yhdessä hyvin edenneen ja
edelleen jatkuvan paperiliiketoimintojen strategisen tarkastelun
kanssa ovat merkittävästi uudistaneet ja tervehdyttäneet M-realia",
kommentoi M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander.

M-real järjestää kauppaa koskevan analyytikkopuhelun ja
verkkolähetyksen kello 17.30 Suomen aikaa. Mukana ovat
toimitusjohtaja Mikko Helander ja talousjohtaja Matti Mörsky.
Soitettaessa Suomesta numero on 0800 112 469. Muista maista numero on
+44 (0) 1452 559 645. Reaaliaikaista verkkolähetystä voi seurata
osoitteessa http://qsb.webcast.fi/mreal/


Lisätietoja:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa