Metsä-Serlan uusi organisaatio pohjautuu asiakasryhmiin

M-real Oyj Pörssitiedote 09.08.2000 klo 15.30 

Metsä-Serla pitää asiakaslähtöisyyttä keskeisenä menestystekijänään

• EU:n kilpailuviranomaisten luvalla Metsä-Serla osti Modo Paper AB:n SCA:lta 
  ja  Holmenilta 2,270 miljardilla eurolla. 
• Metsä-Serla organisoi Printing -liiketoimintansa asiakasryhmien mukaisesti
  Printer-, Publisher-, Office- ja Specialty-divisiooniin, joiden välillä on
  tehokas tuotantoyhteistyö 
• Uusi Customer Interface -ryhmä kehittää ja koordinoi jakeluverkkoa, myyntiä
  ja sähköistä liiketoimintaa sekä tukee erillään toimivaa
  Merchanting&Trading-liiketoimintaa. 
• Uusi Metsä-Serla on Euroopan suurin hienopaperin valmistaja, jonka
  proforma-liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa vuonna 1999 ja jolla on noin 16
  000 työntekijää. 


Metsä-Serla Oyj osti tänään Modo Paper AB:n koko osakekannan Svenska Cellulosa
Aktiebolaget AB:lta ja Holmen AB:lta lopullisen velattoman kauppahinnan ollessa
2,270 miljardia euroa. Euroopan komissio hyväksyi kaupan 4. elokuuta, ja osana
hyväksyntää Metsä-Serla on sitoutunut myymään ruotsalaisen paperitukkuri
Grafisk Papperin. 
Modo Paperin toiminnot lasketaan Metsä-Serlan kirjanpitoon takautuvasti 1.
heinäkuuta 2000 alkaen. 

Nyt tehdyn kaupan ansiosta Metsä-Serlasta tuli Euroopan suurin sekä
päällystämättömän että päällystetyn hienopaperin valmistaja. Tämän lisäksi uusi
Metsä-Serla on kolmanneksi suurin paperitukkuri Euroopassa, mikä lisää
merkittävästi yhtiön asiakaspalvelukykyä ja markkinointivoimaa. 

Metsä-Serlan aaltopahvipahvipakkausliiketoiminnan ja Metsä Tissuen
osakeomistuksen kaupat SCA:lle odottavat vielä EU:n hyväksyntää. 

Metsä-Serlan toimintamalli ja organisaatio 

Uuden Metsä-Serlan liiketoimintamalli kuvastaa yhtiön uutta asiakaslähtöistä
toimintatapaa. Toimintamallin on kehittänyt Metsä-Serlan ja Modo Paperin johto
kesän aikana. 

Uuteen organisaatioon, jonka toimitusjohtajana jatkaa Jorma Vaajoki, kuuluu
kaksi liiketoimintaryhmää, Printing (johtajana Aarre Metsävirta) ja Packaging
(Juhani Saarela). Näitä tukee uusi Customer Interface -ryhmä (Jorma Vaajoki,
o.t.o.), joka vastaa jakelu- ja myyntiverkosta sekä sähköisen liiketoiminnan
hankkeista ja niiden välisestä yhteistyöstä. Customer Interface -ryhmä on myös
vastuussa erillään toimivan Merchanting & Trading -liiketoiminnan
jatkokehittämisestä. Metsäliiton puunhankinta sekä toimintoihin integroitu
Metsä-Botnian ja Metsä-Serlan oma selluntuotanto ovat olennaisia lenkkejä
yhtiön strategisessa arvoketjussa. 

Printing -ryhmä jakautuu asiakasryhmien mukaisesti Office-, Printer-,
Publishing- ja Speciality-divisiooniin. Metsä-Serlan paperitehtaat
organisoidaan osaksi liiketoimintadivisioonia ja niiden välistä
tuotantoyhteistyötä tiivistetään keskinäisellä koordinoinnilla. 

Merchanting & Trading -liiketoiminta on Euroopan kolmanneksi suurin
paperitukkuri, jolla on toimintaa useimmissa Euroopan maissa. 

Sekä Metsä-Serlan että Modo Paperin myyntitoiminnot yhdistetään yli 70 maata
kattavaksi myyntiverkoksi Euroopan ollessa edelleen päämarkkina-alue. Tämä
tehdään yhteistyössä Metsä-Serlan Forest Alliance -kumppanin Myllykosken
kanssa. 

Yhtiön uuden Customer Interface -ryhmän avulla Metsä-Serla kehittää uusia
tapoja hyödyntää sähköistä liiketoimintaa. Yhtiön mahdollisuudet tuottaa
asiakkailleen lisähyötyä sähköisestä liiketoiminnasta ovat hyvät, koska
palvelun kannalta kriittiset jakeluverkko ja logistiikka ovat jo olemassa. 

Metsä-Serla arvioi parhaillaan tuotemerkkivalikoimaansa ja päättää lähiaikoina
sen mahdollisesta tarkentamisesta. 


Metsä-Serlan johto 

Metsä-Serlan konsernijohtoon ei tule muutoksia tässä vaiheessa
integraatioprosessia. Sekä Metsä-Serla että Modo Paperin johdon piirissä
suoritetaan kattava resurssiarvio, jonka tekee ulkopuolinen konsultti. Tämän
arvion pohjalta päätetään organisaation jatkokehittämisestä. 

Integraatioprosessin ajan Modo Paper AB:n toiminta jatkuu entisellään. Jan
Åström jatkaa yhtiön toimitusjohtajana tämän siirtymävaiheen ajan ja tukee
integraatioprosessia. Hän on päättänyt tämän jälkeen siirtyä uusiin tehtäviin
Metsä-Serlan ulkopuolelle. 

Modo Paper AB:n edellisiä omistajia edustaneet hallituksen jäsenet ovat tänään
eronneet. Ylimääräinen yhtiökokous on valinnut uudet Metsä-Serlan edustajat
eronneiden jäsenten tilalle. Henkilöstön edustajat hallituksessa ovat entiset. 

METSÄ-SERLA OYJ JORMA VAAJOKI 
Toimitusjohtaja 
 

 
Lisätietoja: 

Jorma Vaajoki, toimitusjohtaja, puh. 010 46 94517 

Veli-Matti Mynttinen, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, puh 010 469 4655, 
GSM 050 2895

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa