Suomen työriidat heikensivät M-realin toisen vuosineljänneksen liiketulosta

M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 

M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden toisella
neljänneksellä -57 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 30 miljoonasta
eurosta. Edelliseen neljännekseen verrattuna liiketulosta heikensivät lähinnä
Suomen paperiteollisuutta haitanneiden työriitojen aiheuttama kartongin ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitusmäärän lasku ja tuotevarastojen purku
sekä työriidasta johtunut osakkuusyhtiö Metsä-Botnian liiketuloksen
heikkeneminen. 
 
Liiketulokseen kirjattiin Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvä 15
miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus. Suomen työriidat heikensivät
liiketulosta toisella neljänneksellä noin 70 miljoonalla eurolla. Liiketulos
oli -72 miljoonaa euroa (115). Edellisen neljänneksen liiketulokseen
sisältyivät yhteensä 85 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Tulosta ennen
veroja heikensi lisäksi 17 miljoonalla eurolla korkojohdannaisten
arvostustappio, joka johtuu korkotason voimakkaasta alenemisesta. 
 
Vuoden 2005 toisen neljänneksen avainluvut:
- Liikevaihto 1 259 miljoonaa euroa (edellisellä neljänneksellä 1 344)
- Liiketulos -72 miljoonaa euroa (115)
- Tulos ennen veroja -143 miljoonaa euroa (77)
- Katsauskauden tulos -121 miljoonaa euroa (76)
- Osakekohtainen tulos -0,37 euroa (0,23 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto -5,7 prosenttia (9,9)
- Omavaraisuusaste 38,4 prosenttia (38,6)
- Velkaantumisaste 85 prosenttia (81)
- Kartongin toimitusmäärä 231 000 (281 000), paperin toimitusmäärä 999 000 (1
019 000) 
 
Vuoden 2005 toisen neljänneksen avainluvut ilman kertaluonteisia eriä:
- Liiketulos -57 miljoonaa euroa (30)
- Tulos ennen veroja -124 miljoonaa euroa (-8)
- Osakekohtainen tulos -0,32 euroa (-0,03 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto -0,3 prosenttia (3,0)
 
Paperin kysyntä laski toisella neljänneksellä. Erityisesti päällystetyn
hienopaperin kysyntä laski. Kysyntä oli kuitenkin edellisvuoden vastaavan
ajanjakson tasolla. M-realin paperin toimitusmäärä laski 2 prosenttia ja
kartongin toimitusmäärä 18 prosenttia. 
 
Päällystetyn aikakauslehtipaperin keskimääräinen myyntihinta nousi edellisestä
neljänneksestä lähinnä alkuvuonna sovittujen hinnankorotusten seurauksena.
Päällystetyn hienopaperin hinta oli ennallaan. Toimistopaperin hinta laski
lievästi joskin hinta on Euroopassa vakiintunut tuonnin vähennyttyä. 
 
Myös koko alkuvuoden kannattavuus heikkeni. Liiketulosta heikensivät
työriitojen lisäksi vahvistunut euro, päällystämättömän hienopaperin hinnan
lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen nousu sekä energiakustannusten
nousu verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 
 
Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin säästöohjelmien etenemistä ja
päätuotteiden markkinatilannetta: "M-realin 230 miljoonan euron säästö- ja
tehostamisohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti, viimeisimpänä osoituksena
tästä on Ruotsin toimintojen tehostamisohjelma, jossa tavoitellaan vähintään 22
miljoonan euron vuotuisia säästöjä." 
 
"Suomen paperiteollisuuden päättyneen työriidan seurauksena useimpien
paperilaatujen markkinatasapaino on aiempaa suotuisampi, ja uskon tämän tukevan
loppuvuoden hinnankorotuksia erityisesti aikakauslehtipaperissa. Päällystetyssä
hienopaperissa toimenpiteitä hintojen korottamiseksi jatketaan. Myös
päällystämättömässä hienopaperissa näkymät ovat aikaisempaa lievästi
positiivisemmat." 
 
M-realin loppuvuoden käyntiasteet ovat korkeat erityisesti kartonki- ja
aikakauslehtipaperitehtailla. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta parantaa
volyymien kasvu ja toisaalta heikentävät Suomen tehtaiden työriidasta johtuneet
tuotantomenetykset heinäkuun alkupäivinä. Kolmannen vuosineljänneksen tulos
ilman kertaluonteisia eriä paranee olennaisesti toiseen vuosineljännekseen
verrattuna, mutta koko vuoden tulos jää tappiolliseksi. 
 
M-real Oyj Q2/2005 pörssitiedote

 
M-REAL OYJ 

Konserniviestintä 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343 tai
talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa