ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS VARMAN

M-real Oyj Pörssi-ilmoitus 22.10.2004 klo 16.30


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS  VARMAN
OSAKEOMISTUKSESTA M-REAL OYJ:SSÄ

M-real Oyj:n tänään saaman tiedon mukaan Keskinäisen
työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus M-realissa on 13.10.2004
laskenut 1,23 prosenttiin osakepääomasta ja 4,51 prosenttiin äänistä.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa yhteensä 4 044 657 M-
realin osaketta.
                  
M-REAL OYJ

Konserniviestintä


Tilaa