ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS CAPITAL GROUPIN OSAKEOMISTUKSESTA M-REA

M-real Oyj Pörssi-ilmoitus 20.10.2004 klo 13.45


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS CAPITAL
GROUPIN OSAKEOMISTUKSESTA M-REAL OYJ:SSÄ

M-real Oyj:n saaman tiedon mukaan The Capital Group Companies, Inc. -
yhtiön omistusosuus M-realissa on 18.10.2004 laskenut 3,54
prosenttiin osakepääomasta ja 1,14 prosenttiin äänivallasta. The
Capital Group Companies omistaa yhteensä 11 604 233 B-osaketta.

The Capital Group Companies Inc. on sijoituspalveluihin keskittynyt
yhtiöryhmä.
                  
M-REAL OYJ

KonserniviestintäTilaa