Lielahden kiinteistöomaisuuden myynti Tampereen kaupungille on toteutunut

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 28.3.2014 klo 13.45

Metsä Board Oyj, joka kuuluu Metsä Groupiin, ilmoitti 30.1.2014 neuvottelevansa kiinteistökaupasta, jossa on tarkoitus myydä Metsä Boardin Lielahden alueella Tampereella omistama kiinteistöomaisuus Tampereen kaupungille 26 miljoonan euron kauppahinnalla. Kaupan kohteena ovat noin 90 hehtaarin maa-alueet rakennuksineen ja noin 1 071 hehtaarin vesialueet Näsijärvellä.

Kauppa on toteutunut 28.3.2014.

Metsä Board lopetti Lielahden alueella sijainneen tehtaan kemihierretuotannon vuonna 2008, jonka jälkeen Metsä Boardilla ei ole ollut tuotantotoimintaa alueella. Lielahden kiinteistöomaisuuden myynti ei vaikuta Metsä Boardin liikevaihtoon, eikä sillä ole vaikutusta operatiiviseen tulokseen. Lielahden kiinteistöomaisuuden kirja-arvo alaskirjattiin vuonna 2008 kemihierretehtaan sulkemisen yhteydessä. Täten Metsä Board kirjaa myyntiin liittyen noin 25 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen erän Muun toiminnan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen.

Metsä Boardin Tampereella sijaitsevien Lielahden ja Niemenrannan kiinteistöjen myynneistä saamat kassatulot ovat vuodesta 2010 alkaen olleet yhteensä noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsä Board arvioi, että tulevien noin 7 vuoden aikana tehtävien uusien Niemenrannan kiinteistökauppojen kassatulot ovat noin 40 miljoonaa euroa.

 

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Matti Mörsky, Senior Advisor, puh. 010 465 4913 

Juha Laine, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

Tilaa