M-REAL INVESTOI UUTEEN BCTMP-TEHTAASEENM-real Oyj Pörssitiedote 17.9.2003 klo 15.00

M-REAL INVESTOI UUTEEN BCTMP-TEHTAASEEN KASKISIIN

M-real Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen uuden BCTMP-massaa
valmistavan kemihierrelaitoksen rakentamisesta Kaskisiin. Laitos
rakennetaan edellyttäen, että tarvittavat ympäristölupa-asiat ja
infrastruktuuriin liittyvät avoimet kysymykset saadaan ratkaistua
yhtiötä tyydyttävällä tavalla.

M-real käyttää tällä hetkellä korkealuokkaista kemihierrettä yhtiön
omissa painopaperia ja pakkauskartonkia valmistavissa tehtaissa.
Rakentamispäätöksellä yhtiö jatkaa panostusta korkealuokkaisen BCTMP-
massan valmistamiseen ja parantaa samalla asiakkaille tarjottavaa
laatukilpailuetua.

Nyt rakennettava Kaskisten yksikön tuotanto toimitetaan pääasiassa
yhtiön ulkomaisille tuotantoyksiköille. Tämän työnjaon myötä
Joutsenon BCTMP-tehtaan tuotanto toimitetaan kokonaisuudessaan yhtiön
kotimaisille tuotantoyksiköille.

Rakennettavan laitoksen tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia
vuodessa ja se käyttää sekä havu- että lehtipuuta 800 000
kuutiometriä vuodessa. Laitos valmistuu vuoden 2005 syksyllä.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 180 MEUR. Investoinnin rahoitus
jakautuu vuosille 2004 ja 2005.

Laitoksen välitön työllistävä vaikutus tehtaalla on noin 65 henkilöä.
Tehdas rakennetaan Kaskisten tehdasalueelle, jossa uusi BCTMP-tehdas
ja nykyinen Botnian sellutehtas muodostavat synergiakokonaisuuden,
jonka eduista kumpikin tuotantoyksikkö hyötyy.

M-REAL OYJ

Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Aarre Metsävirta, varatoimitusjohtaja, puh. 010 469 4301, GSM 050
1460


Tilaa