M-real käynnistää uuden tulosparannusohjelman


M-real Oyj Pörssitiedote 5.2.2009

Metsäliitto-konserniin kuuluva M-real käynnistää uuden
tulosparannusohjelman, jonka tavoite on 80 miljoonan euron vuositason
tulosparannus. Ohjelman täysimääräinen tulosvaikutus saavutetaan
vuodesta 2011 alkaen. Noin puolet tulosparannuksesta arvioidaan
saavutettavan liiketoiminta-alueiden kiinteiden ja muuttuvien
kustannusten säästöillä ja loput tukitoimintojen sopeuttamisesta
vastaamaan uutta vuoden 2008 lopussa tapahtuneen Graphic Papers
-liiketoiminnan myynnin jälkeistä yhtiörakennetta.

Suurin osa tulosparannustoimista liiketoiminta-alueiden osalta
arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2009 aikana ja tulosvaikutuksen
kuluvan vuoden aikana ennakoidaan olevan noin 20-25 miljoonaa euroa.
Ohjelmaan liittyvien ja kuluvan vuoden aikana kirjattavien
kertaluonteisten kulujen ennakoidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa."Saavutimme viime vuoden tulosparannus- ja liiketoimintojen
yksinkertaistamisohjelmamme tavoitteet ja onnistuimme kattamaan
suurimman osan viime vuoden ankarasta kustannusinflaatiosta. Tämän
hetken ennusteiden mukaan nyt käynnistetyn ohjelman sekä edellisten
vuosien toteutettujen tulosparannusohjelmien tulosvaikutukset
ylittävät vuoden 2009 kustannusinflaation selvästi", sanoo M-realin
toimitusjohtaja Mikko Helander.

M-real käynnistää myös erillisen ohjelman, jonka tavoite on 60
miljoonan euron suuruinen kassavirran parannus vuonna 2009. Ohjelmaan
liittyvät toimenpiteet muun muassa vähentävät nettokäyttöpääomaa sekä
karsivat investointeja. "Vuosi 2009 on epätavallista aikaa
teollisuudellemme ja tarvitsemme perinpohjaisia toimia. Painopisteen
täytyy olla kassavirran parantamisessa", Helander jatkaa.

M-REAL OYJ

Lisätietoja:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Tilaa