M-REAL KIRKNIEMI ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT



M-real Oyj Pörssitiedote 31.10.2003 klo 10.15

M-REAL KIRKNIEMI ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

                  
M-real Oyj:n Kirkniemen tehdas käynnistää koko henkilökuntaa koskevat
YT-neuvottelut. Yhtiöllä on tarve tehostaa tehtaan toimintaa ja
alentaa kustannuksia kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Arvioitu
henkilöstön vähentämistarve on yhteensä 180 henkilöä.
Henkilövähennykset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2005 loppuun
mennessä. Kirkniemen tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 850
henkilöä.

YT-neuvottelujen käynnistämisen perusteina ovat Kirkniemen tehtaan
vanhemman hiomon suunniteltu sulkeminen, kunnossapidon muuttuva
toimintamalli sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Suunnitelmien mukaan Kirkniemen tehtaan mekaanisen massan hankinta
muuttuu. Tehtaan vanhempi hiomo suljetaan ja tarvittava massa
hankitaan M-realin kemihierretehtailta. Hiomon sulkeminen vähentää
paitsi tuotantohenkilöstön myös kunnossapitohenkilökunnan tarvetta.

Tehtaan vanhempi hiomo on teknisen käyttöikänsä lopussa ja sen
uusiminen vaatisi huomattavia investointeja. Hiomon
käyttökustannukset ovat korkeat ja ympäristörasitus kemihierteen
käyttöön verrattuna huomattava. Hiomon toiminnan arvioidaan loppuvan
syyskuussa 2005.

Myös tehtaan kunnossapitoa tehostetaan uudella toimintamallilla.
Siinä hyödynnetään harjoitetun ennakoivan kunnossapidon mukanaan
tuomaa korjaustarpeen ja vikaantumisen vähenemistä. Tehtävät
ajoitetaan nykyaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien mahdollistavan
suunnitelmallisuuden avulla resurssoinnin kannalta tehokkaasti.
Kunnossapidon uuden toimintamallin käyttöönotto aloitetaan vuoden
2004 alussa.


M-REAL OYJ

Jouko M. Jaakkola
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa tehtaanjohtaja Juhani Pöhö puh. 010 464 2475, GSM
050 598 7607




Tilaa