M-real myy omistuksensa Myllykoski Paperissa UPM:lle

M-real Oyj Lehdistötiedote 30.6.2011

M-real Oyj, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, myy 35 prosentin omistusosuutensa Myllykoski Paperissa ja Myllykoski Paperille myöntämänsä pääomalainan UPM-Kymmene Oyj:lle. Kaupan seurauksena M-real kirjaa vuoden 2011 toisen neljännekseen tulokseen ennen veroja 4 miljoonan euron arvonalentumistappion. M-real kirjaa Myllykoski-omistuksen IFRS5:n mukaan myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi ja se on arvostettu käypään arvoon. Kaupan positiivinen kassavaikutus on 10,5 miljoonaa euroa.

Myynti on ehdollinen UPM:n ja Myllykosken sekä Rhein Papierin välisen yritysjärjestelyn toteutumiselle ja edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana. 


Lisätietoja:
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Sari Pajari, puh. 010 465 4525

Tilaa