*M-REAL OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN

TIEDOTE 375/2004, 6.10.2004  OSAKKEET


M-REAL OYJ: UUSIEN OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN

M-real Oyj:n uusmerkinnässä ensisijaisen merkintäoikeuden
perusteella merkityt yhteensä 148.633.415 B-osaketta
otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa Päälistalle 7.10.2004 alkaen.

M-real Oyj:n uudet osakkeet (MRLBVN0104) ovat viimeistä
kertaa kaupankäynnin kohteena 6.10.2004.


Perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:         MRLBV
ISIN-koodi:             FI0009000665
id:                 24307
Osakkeiden lukumäärä:        291.292.290

Kaupankänti päättyy:

Kaupankäyntitunnus:         MRLBVN0104
ISIN-koodi:             FI0009012868
id:                 27107
Viimeinen kaupankäyntipäivä:    6.10.2004

HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
Vice President Surveillance Finland

Edellyttäen, että muutos merkitään kaupparekisteriin
7.10.2004.
EXCHANGE NOTICE 375/2004, 6 October 2004 SHARES
M-REAL CORPORATION MERGING OF THE NEW SHARES

In the rights issue of M-real Corporation the 148 633 415
new B shares subscribed on the basis of primary
subscription right will be traded on the Helsinki Stock
Exchange´s Main List as old shares as of 7 October 2004.

The last trading day of the new shares (MRLBVN0104)
will be 6 October 2004.


Identifiers:
Trading code:            MRLBV
ISIN code:             FI0009000665
Orderbook id:            24307
Amount:               291 292 290
Trading ends:

Trading code:            MRLBVN0104
ISIN code:             FI0009012868
Orderbook id:            27107
Last trading day:          6.10.2004


HELSINKI STOCK EXCHANGE
Janne Seppänen
Vice President Surveillance Finland

Presuming that the change will be entered into the Trade
Register 7 October 2004.

Tilaa