M-REALIN OSAKKEIDEN JAKO OSAKEANNIN TOISSIJAISESSA MERKINNÄSSÄ

M-real Oyj Pörssitiedote 12.10.2004 klo 14.00


M-REALIN OSAKKEIDEN JAKO OSAKEANNIN TOISSIJAISESSA MERKINNÄSSÄ

M-real Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt yhtiön
merkintäoikeusannissa toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella
merkittyjen osakkeiden jaon sekä tehdyt merkinnät jaon mukaisesti.
Osakkeenomistajille jaettiin yhteensä 532 772 B-sarjan osaketta.
Lähes 4 700 osakkeenomistajaa osallistui toissijaiseen merkintään ja
siinä annettiin merkintäsitoumuksia 31 098 942 B-sarjan osakkeesta,
mikä ylitti jaettavissa olevan osakkeiden määrän lähes 60-
kertaisesti. Osakkeet jaettiin merkintään osallistuneille
osakkeenomistajille osakeannin ehtojen mukaisesti heidän osakeannin
täsmäytyspäivän 10.9.2004 mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Koska
osakkeiden murto-osia ei voida jakaa, osakeannin täsmäytyspäivänä 85
osaketta tai vähemmän omistaneille osakkeenomistajille ei voitu jakaa
osakkeita.

Toissijaisessa merkinnässä annetuista merkintäsitoumuksista
mahdollisesti ylijäävä merkintämaksu palautetaan arviolta 14.10.2004.
Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Jokaiselle
toissijaiseen merkintään osallistuneelle osakkeenomistajalle
lähetetään vahvistuskirje hänelle jaettavien osakkeiden määrästä.

Toissijaisessa merkinnässä hyväksyttyjä merkintöjä vastaava
osakepääoman korotus, 905 712,40 euroa, merkitään kaupparekisteriin
13.10.2004. Osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille
ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 13.10.2004.
Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet M-realissa siitä lähtien,
kun osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin.

Osakkeiden kaupparekisteröinnin jälkeen M-realin osakepääoma on
557 881 540,40 euroa ja koostuu 328 165 612 osakkeesta, joista
36 340 550 on A-sarjan osakkeita ja 291 825 062 B-sarjan osakkeita.
Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.

M-REAL OYJ


Hallitus

Lisätietoja antavat operatiivinen varatoimitusjohtaja Hannu Anttila,
puh. 010 469 4343 ja talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010
469 5283Tilaa