M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI AIEMMIN ENNAKOITUA TAPPIOLLISEMPI

M-real Oyj Pörssitiedote 30.6.2005 klo 12.45


M-REALIN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI AIEMMIN ENNAKOITUA
TAPPIOLLISEMPI

Suomen paperiteollisuutta haitanneet lakot, työsulut ja muut
työriidasta johtuneet tuotantohäiriöt heikentävät M-realin toisen
vuosineljänneksen tulosta yhteensä arviolta 70 miljoonalla eurolla,
josta runsaat 20 miljoonaa johtuu poikkeuksellisen suuresta
tuotevarastojen pienenemisestä. Metsäteollisuus r.y.:n ja
Paperiliitto r.y.:n neuvottelukunnat pääsivät 29.6.2005 työkiistassa
neuvottelutulokseen. Sopimus astuu voimaan, jos Metsäteollisuus
r.y.:n hallituksen työvaliokunta ja Paperiliiton liittovaltuusto
hyväksyvät ratkaisun.

1.1.2005 alkaen käyttöönotettujen IFRS-kirjanpitoperiaatteiden
mukaisesti valuutta- ja korkoriskin suojauksessa käytettävät termiini-
ja johdannaissopimukset arvostetaan vuosineljänneksen päättyessä
markkina-arvoonsa. Pääosin Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja
korkotason alenemisesta johtuva suojausinstrumenttien arvon
aleneminen heikentää toisen vuosineljänneksen tulosta arviolta 35
miljoonalla eurolla. Tällä arvostustappiolla ei ole välitöntä
kassavirtavaikutusta.

Edellä mainituista syistä sekä aiemmin ilmoitetusta Ruotsin
toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvästä 15 miljoonan euron
kertakulusta johtuen M-real arvioi toisen vuosineljänneksen tuloksen
muodostuvan selvästi aiemmin ennakoitua tappiollisemmaksi.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat klo 15.30 asti toimitusjohtaja Hannu Anttila,
puh. 010 469 4343 ja talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö puh.
010 469 5283

Tilaa