M-REALIN UUSI ORGANISAATIO JA JOHTOKUNTAM-real Oyj Pörssitiedote 18.8.2004 klo 15.00

M-REALIN UUSI ORGANISAATIO JA JOHTOKUNTA

M-realin hallitus on hyväksynyt M-realin uuden organisaation ja
johtokunnan kokoonpanon 18.8.2004 pitämässään kokouksessa. Samassa
yhteydessä päätettiin, että Hannu Anttila aloittaa operatiivisena
varatoimitusjohtajana (COO) jo 1.9.2004 alkaen. Toimitusjohtajaksi
Hannu Anttila siirtyy 1.1.2005. Toimitusjohtajan varamiehenä jatkaa
varatoimitusjohtaja Aarre Metsävirta.

M-realin uusi organisaatio koostuu neljästä toimialasta sekä
paperitukkuri Map Merchant Groupista. Toimialoja ovat Consumer
Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers.
Toimialojen johtajiksi on nimitetty:

Consumer Packaging, toimialajohtaja Hannu Kottonen
Publishing, varatoimitusjohtaja Aarre Metsävirta
Commercial Printing, toimialajohtaja Jarmo Salonen
Office Papers, toimialajohtaja Peter Sandberg

Karl-Johan Lindborg jatkaa Map Merchant Groupin toimitusjohtajana.

Toimialoja tukevia organisaatioyksiköitä ovat konsernissa Corporate
Strategy & Sales Services ja Industrial Development & Recources -
yksiköt.

Corporate Strategy & Sales Services –yksikkö vastaa
konsernistrategian kehittämisen lisäksi myyntiverkoston hallinnosta
ja kehittämisestä. Yksikköä johtaa toistaiseksi Hannu Anttila.

Varatoimitusjohtaja Aarre Metsävirran johtama Industrial Development
& Recources - yksikkö tukee toimialoja investointiehdotusten
valmisteluissa ja koordinoi päätöksentekoa M-realin pitkän tähtäyksen
teollisen rakenteen kehittämisessä. Lisäksi yksikkö seuraa, kehittää
ja parantaa tuotantotoiminnan tehokkuutta yhteistyössä toimialojen
kanssa.

Talous- ja lakiasioista vastaa konsernissa talousjohtaja Juhani Pöhö
sekä henkilöstöasioista ja viestinnästä henkilöstöjohtaja Ari Himma.

Konsernin johtokunnan muodostavat Jouko M. Jaakkola, Hannu Anttila
sekä hänelle raportoivat Aarre Metsävirta, Hannu Kottonen, Jarmo
Salonen, Peter Sandberg, Ari Himma ja Juhani Pöhö. Johtokunnan
puheenjohtajana toimii Hannu Anttila, varapuheenjohtajana Jouko M.
Jaakkola ja sihteerinä liiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Mörsky.

Uusi organisaatio astuu voimaan 1.9.2004.

Markkinoinnista ja myynnistä vastannut varatoimitusjohtaja Veli-Matti
Mynttinen eroaa omasta pyynnöstään M-realin palveluksesta.


M-REAL OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja (toimitusjohtaja 1.1.2005
alkaen) Hannu Anttila, puh. 010 469 4611Tilaa